Sitemap | Avanceret søgning |

Fakta om Morgenavisen Jyllands-Posten

Find kortfattet information om Morgenavisen Jyllands-Posten. Emnerne er udvalgt efter hvilke informationer, der er mest efterspurgte.

Publiceret 14-07-2007

Redigeret november 2010

Oplagstal
Oplagstal 1. halvår 2010:

Jyllands-Posten (hverdag): 111.796

Jyllands-Posten (søndag): 146.587

(Kilde: Dansk Oplagskontrol, 1. halvår 2010)

Læsertal
Læsertal 1. halvår 2010:

Jyllands-Posten (hverdag): 411.000

Jyllands-Posten (søndag): 563.000

(Kilde: Index Danmark / Gallup 1. halvår 2010)

Brugere på nettet
De officielle brugertal for JP Medier - dvs. jp.dk, fpn.dk, spn.dk og epn.dk - for august 2010 er 797.998 brugere. 

(Kilde: Gemius SA-gemiusAudience, august 2010)

Bladhuset i Viby
I 1964 flyttede Jyllands-Posten fra Frederiksgade i Århus midtby til det nybyggede bladhus på Ravnsbjergbakken i Viby. Selv om man flyttede for at få mere plads, blev der hurtigt brug for en udvidelse, og i dag er der blevet bygget til ni gange.

Bladhuset i Viby dækker i dag mere end 22.000 kvadratmeter.

Bladhuset i København
I oktober 2009 flyttede Jyllands-Posten fra Kongens Nytorv til Rådhuspladsen 37, hvor de tre dagblade i koncernen JP/Politikens Hus A/S - Morgenavisen Jyllands-Posten, Politiken og Ekstra Bladet - deler adresse i et fælles mediehus. 

Abonnenter
Jyllands-Posten er - som de øvrige betalte morgenaviser - en typisk abonnementsavis. Det betyder, at langt hovedparten af avisens oplag bliver solgt til faste abonnenter. Fordelingen er ca. 90 procent på faste abonnementer og ca. 10 procent i løssalg.

Arkivet
Samtlige artikler fra Jyllands-Posten arkiveres elektronisk. Avisens abonnenter har på nettet adgang til arkivet tre måneder tilbage. Ønsker man adgang længere tilbage, kræver det et tillægsabonnement.

Den elektroniske arkivering blev iværksat d. 1. oktober 1996. Før den tid blev alle artikler arkiveret manuelt, dvs. man klippede samtlige artikler ud og arkiverede dem sammen med udvalgte artikler fra konkurrerende aviser og tidsskrifter. Det betyder, at Jyllands-Postens papirarkiv i dag indeholder flere end 2 millioner artikler og 2,5 millioner billeder.  

Trykkeriet
Jyllands-Posten bliver trykt både i Jylland og på Sjælland.  Hovedparten af oplaget trykkes i Erritsø ved Fredericia. 

Avispapir
På årsbasis bruger Morgenavisen Jyllands-Posten mere end 20.000 tons avispapir - en udgift på godt 100 mio. kr.. Papiret kommer fra store plantager i Norge, Sverige og Finland, hvor man planter nye træer i takt med, at man fælder de gamle. Rotationspressen kan ikke trykke på genbrugspapir, da det ikke er stærkt nok - derimod sælger Jyllands-Posten alt overskudspapir fra produktionen til genbrug.

Papirrullerne indeholder hver 18 km papir, og til en hverdagsproduktion bruges ca. 50-60 ruller. Til søndagsavisen bruges helt op til 200 papirruller - det svarer til strækningen fra Danmark til Ægypten, hvis man rullede dem ud i forlængelse af hinanden. På årsbasis svarer papirforbruget til ca. syv gange rundt om jorden ved Ækvator.

Medarbejdere
Antallet af heltidsbeskæftigede medarbejdere var 31. december 2008 godt 500 personer.

Hertil kommer ansatte i trykkeriet, distributionen og løst ansatte korrespondenter, bude m.fl.

Alene antallet af bude er på hverdage ca. 4.000 og om søndagen 5.000.

Journalister
Morgenavisen Jyllands-Posten har ca. 200 journalister ansat, heraf  knap en halv snes faste korrespondenter, som er fordelt over hele verden.

Pressefotografer
Billeder er en vigtig del af avisen. Morgenavisen Jyllands-Posten har 15 pressefotografer, der arbejder både i Danmark og i udlandet. Det er imidlertid umuligt for fotograferne at nå at dække alle begivenheder i ind- og udland, derfor abonnerer Jyllands-Posten også på billeder fra billedbureauer. Billederne sendes elektronisk, og kommer primært fra Associated Press (AP) og Polfoto. Associated Press sender billeder fra hele verden, mens Polfoto primært dækker Danmark.

Nyhedsbureauer
Som det er tilfældet med fotograferne, kan journalisterne heller ikke nå at dække alle begivenheder, der skal i avisen. Der findes derfor en lang række nyhedsbureauer som mod betaling sender nyheder til aviserne. Det største internationale nyhedsbureau er Associated Press (AP), men Morgenavisen Jyllands-Posten modtager også nyheder fra det engelske Reuters Bureau og det danske Ritzaus Bureau.

Internetavisen
Jyllands-Posten Jyllands-Posten kan også læses på internet. I efteråret 1995 begyndte Morgenavisen Jyllands-Posten at udsende nyheder på internet. Nyhederne på internetavisen bliver løbende opdateret døgnet rundt, hvilket af gode grunde ikke kan lade sig gøre med papiravisen. Internetavisen giver samtidig personer, der arbejder/bor i udlandet, adgang til nyhederne lige så hurtigt som hvis de havde boet i Danmark. Siden juni 2004 har man også kunnet læse hele Morgenavisen Jyllands-Posten som e-avis, hvor layout, billeder og annoncer er helt, som man finder det i den daglige avis.

Ejerforhold
Morgenavisen Jyllands-Posten fusionerede ved årsskiftet 2002/2003 med Politikens Hus, så det nu er et fælles driftsselskab, der udgiver Politiken, Ekstra Bladet og Jyllands-Posten. Jyllands-Postens Fond og Politiken-fonden har skudt lige store værdier i det nye aktieselskab, og det var en grundlæggende forudsætning for fusionen, at de tre blade skulle fastholde deres ubetingede redaktionelle selvstændighed. Derfor er det ikke aktieselskabet, men de to fonde, der udpeger de respektive chefredaktioner. Så også efter fusionen er Jyllands-Posten uafhængig af private, erhvervsmæssige, organisationsmæssige og partipolitiske interesser, og der er stadig ingen udenhus aktionærer, der skal have del i overskuddet.

Distribution
Aviserne bliver fra trykkeriernes pakkerier læsset på lastbiler og fragtet ud til byer over hele landet. Her står ca. 4.000 avisbude - om søndagen 5.000 bude - klar til at omdele avisen. Jyllands-Postens servicemål for levering af avisen er på hverdage kl. 06.30 (nogle steder kl. 07.00) og på lørdage, søndage samt helligdage kl. 08.00 (nogle steder kl. 09.00). Hvor avisen postomdeles følges Post Danmarks lokale omdelingstider.

Annoncer
Som for landets øvrige aviser er indtægter fra salg af annoncer en vigtig brik i Morgenavisen Jyllands-Posten økonomi. Ca. 40 procent af Jyllands-Postens indtægter stammer fra salg af annoncer. Salg af annoncer er dermed både med til at sikre, at avisen kan opretholde et højt redaktionelt niveau og med til at holde salgsprisen på avisen nede. Jyllands-Posten forbeholder sig ret til at afvise annoncer, f.eks. hvis annoncen tager sigte på at efterligne eller udnytte et redaktionelt produkt. Der er mange forskellige priser på annoncer, alt efter hvor og hvornår de ønskes bragt i avisen.

Redaktionel frihed
Morgenavisen Jyllands-Posten er en fri og uafhængig avis. Den har en liberal borgerlig linje, men den er ikke tilknyttet noget politisk parti, og ingen udenforstående kan øve indflydelse på, hvad der skrives i Jyllands-Posten.

Morgenavisen Jyllands-Postens ledende artikler
Avisens ledende artikler skrives af en fast stab af betroede medarbejdere, som hver dag mødes med den ansvarhavende chefredaktør Jørn Mikkelsen. Her drøftes og fastlægges de emner, der den næste dag skal behandles i Morgenavisen Jyllands-Postens lederspalter. Jyllands-Postens ledere er ikke underskrevet af en enkelt person, idet avisens ledere alene udtrykker Jyllands-Postens holdning.

Det er et ufravigeligt krav, at der er vandtætte skotter mellem avisens meningsstof og den journalistiske nyhedsdækning. 


Bladhuset i Viby
Foto: Ole Lind

Undervisningsartikel
De danske aviser
De danske aviser kan inddeles i forskellige typer - afhængig af fx deres udseende, deres indhold, deres pris, hvornår de udkommer, og hvor de udkommer.