Sitemap | Avanceret søgning |

Nyhedsmedier på internet

Internettet har en række egenskaber, der giver pressen grobund for at opfylde dens samfundsmæssige rolle. Undersøg et nyhedsmedies website og se, hvordan det udnytter internettets muligheder for at holde borgerne informeret og skabe debat.

Opgave

Se f.eks. på jp.dk, epn.dk og/eller fpn.dk

Hvordan udnytter websitet følgende egenskaber:


- interaktivitet

- hurtighed

- digitalisering

- fleksibilitet

På hvilke måder adskiller de forskellige websites sig fra hinanden? På en skala fra 1 til 10, hvor godt opfylder websitet sin samfundsmæssige rolle? Hvad kan evt. forbedres?

Læs artiklen "Internettet og journalistikken" som baggrund for opgaven. Suppler evt. med de øvrige artikler under Nye medier.

Undervisningsforløb
Undervisningsartikel
Internettet og journalistikken
Internettet er et socialt medie. Det er et informationsværktøj og et interessefællesskab, og der er hovedsageligt to grunde til at gå på nettet som bruger. Den ene er at hente specifik information - for eksempel nyheder. Den anden er at interagere - have en dialog med udgivere og/eller andre brugere. Internettet er et medie, der kan nå et bredt publikum, og kommunikationsformen skal helst være som samtale for at fænge brugeren.

'