Sitemap | Avanceret søgning |

Menneskers forbrug af medier

En af de største udfordringer, traditionelle medier som aviser, tv og radio står overfor, er, at vores forbrug af medier har ændret sig fuldstændig i forhold til tidligere. Det består af lidt af mange medier og gerne samtidig. Kortlæg dit medieforbrug i løbet af en dag.

Opgave

- På hvilke tidspunkter af døgnet bruger du hvilke medier og hvorlænge?

- Hvilke medier bruger du på samme tid?

- Hvad laver du ellers, imens du bruger et medie?

- Bruger du mest passive, aktive eller interaktive medier?

- Hvad er dit favoritmedie og hvorfor?

- Hvilket medie gider du ikke bruge og hvorfor?

- Samlet set, hvad tid på døgnet og på hvilken type medie ville du synes, det var passende at få nyheder? Og ville det gælde både på hverdage og i weekender? Lav statistik over klassens svar og analyser resultatet.

Læs fx artiklen Medieforbrug(ere) som baggrundsmateriale.  

Temaartikler

Medieforbrug(ere)
En af de største udfordringer, traditionelle medier som aviser, tv og radio står overfor, er, at vores forbrug af medier har ændret sig fuldstændig i forhold til tidligere. Førhen havde de fleste set det samme i fjernsynet eller læst de samme historier i avisen. Sådan er det ikke længere, og forbruget af traditionelle medier falder.

Undervisningsforløb
Undervisningsartikel
Medieforbrug(ere)
En af de største udfordringer, traditionelle medier som aviser, tv og radio står overfor, er, at vores forbrug af medier har ændret sig fuldstændig i forhold til tidligere. Førhen havde de fleste set det samme i fjernsynet eller læst de samme historier i avisen. Sådan er det ikke længere, og forbruget af traditionelle medier falder.

'