Sitemap | Avanceret søgning |

Sammenlign aviser og nyhedsmedier

De enkelte avisers forside er aldrig helt identiske. Hver avis vælger, hvad der skal på forsiden, og hvilken historie der får mest plads. Det er interessant at se på flere forskellige aviser den samme dag.

Opgave

Find forskellige aviser fra samme dag. Er det de samme sager, der er de bærende historier? Beskrives nyhederne fra samme vinkel?

Hvad er forskellen på de forskellige aviser?

Hvor er der ligheder mellem aviserne? Hvad er forskellen på lokalavisen, de landsdækkende morgenaviser og formiddagsaviserne.

Hvordan vægter den enkelte avis sit stofområde - hvad er vigtigt?

Du kan også prøve at se en nyhedsudsendelse på tv.
Hvilke af avisernes historier er med? 
Hvem har de valgt at interviewe?
Hvordan har historien udviklet sig, fra avisens journalist skrev den dagen i forvejen, til den nu præsenteres i billeder?

Temaartikler

De danske aviser
De danske aviser kan inddeles i forskellige typer - afhængig af fx deres udseende, deres indhold, deres pris, hvornår de udkommer, og hvor de udkommer.

Når medierne smelter sammen
Konvergens betyder "det at to ting nærmer sig hinanden" (Politikens Nudansk Ordbog) eller med ét ord: sammensmeltning. Mediekonvergens handler om, at forskellige medier begynder at ligne hinanden mere og mere.

Undervisningsforløb
Undervisningsartikel
De danske aviser
De danske aviser kan inddeles i forskellige typer - afhængig af fx deres udseende, deres indhold, deres pris, hvornår de udkommer, og hvor de udkommer.

'