Sitemap | Avanceret søgning |

Sådan bliver du journalist

Du kan blive journalist tre steder i Danmark; Journalisthøjskolen i Århus, Syddansk Universitet (SDU) i Odense og ved Roskilde Universitets Center (RUC).

Siden 1946 har man kunnet læse til journalist i Danmark. Der var naturligvis journalister før den tid, men ikke nogen egentlig skoleuddannelse. Før 1946 gik man i mesterlære som journalist. I Århus kunne fungerende journalister fra 1946 tage et tre måneders kursus, hvilket 27 benyttede sig af på det første hold. I dag varer uddannelsen minimum 2 år, og der er tre steder, hvor du kan uddanne dig:

 

 • Journalisthøjskolen i Århus
 • Syddansk Universitet i Odense (SDU)
 • Roskilde Universitets Center (RUC)

  De tre uddannelser er forskellige, de har forskellig længde og hver deres optagelsesprocedure.

  Siden 2007 har man kunnet tage en to-årig kandidatuddannelse i journalistik. Uddannelsen hedder cand.public og kræver, at du enten har en bachelorgrad fra universitetet eller er uddannet journalist. Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbyder uddannelsen cand.public.

  Bliv fotojournalist
  Tidligere uddannede man sig til pressefotograf, hvis man ønskede at arbejde som fotograf på en avis. I dag hedder det fotojournalist, og man skal til Århus for at følge uddannelsen, der kun udbydes på DJH.

  Hvert år optages 16 studerende, og uddannelsen varer lige så længe som journalisternes samme sted med skoleophold og praktik.

 • Links

  Journalisthøjskolen (Dansk)
  Læs mere om optagelse på Journalisthøjskolen i Århus.

  Optagelse som fotojournalist (Dansk)
  Informationer om optagelsesprøve og adgangskrav til uddannelsen som fotojournalist på Journalisthøjskolen i Århus.

  Roskilde Universitetscenter (Dansk)
  Læs mere om optagelse på Roskilde Universitetscenter.

  Syddansk Universitet (Dansk)
  Læs mere om optagelse på Syddansk Universitet i Odense.

  Syddansk Universitet: cand.public (Dansk)
  Læs mere om cand.public-uddannelsen på Syddansk Universitet i Odense.

  Aarhus Universitet: cand.public (Dansk)
  Læs mere om kandidatuddannelsen i journalistik.

  Krav Journalisthøjskolen:
  Forudgående uddannelse: Ingen
  Optagelse: Ansøgning til DJH. Alle ansøgere får en prøvedag med prøver i referat, paratviden, grammatik og stavning, iagttagelse samt artikelskrivning.
  Antal optagne: 252 pr. år
  Varighed: 4 år = 1½ år på skole + 1½ år i praktik + 1 år på skole
  Krav SDU:
  Forudgående uddannelse: Gymnasium, HF eller HH
  Optagelse: Ansøgning til SDU. 225 ansøgere får en prøvedag med prøver i referat, paratviden, grammatik og stavning, iagttagelse samt artikelskrivning. 125 ansøgere indkaldes til samtale.
  Antal optagne: 75 pr. år
  Varighed: 3½ år = 2½ på skole + 1 år i praktik (bachelor)
  Krav RUC:
  Forudgående uddannelse: Bachelor eller anden mellemlang videregående uddannelse.
  Optagelse: Ansøgning til RUC + evt. dokumentation for færdigheder i dansk.
  Antal optagne: 6 på kommunikation & 5 på journalistik
  Varighed: 2 år
  Krav cand.public
  Forudgående uddannelse: Universitetsbachelor eller journalistbachelor.
  Optagelse: Ansøgning til Aarhus Universitet eller Syddansk Universitet. Der er to linjer hvert sted.
  Antal optagne: 30 + 30 pr. år på SDU og 24 + 48 på AAU
  Varighed: 2 år