Sitemap | Avanceret søgning |

Lærervejledning

Det meste af undervisningsmaterialet er udarbejdet i 2004 af JP Undervisning og opdateret i 2008, afsnittene om Arktis og indsigt er udarbejdet i 2008. Materialet giver gennem tekster og billeder en række muligheder, anvisninger og forslag til at arbejde med bl.a. Jordens klimaudvikling samt de udfordringer og dilemmaer, der følger i kølvandet derpå.

Formål
Formålet med materialet på Klimaet er at sætte fokus på steder, hvor klimaændringer og forurening ændrer hverdagen. Skoleeleverne har her muligheden for at tage med de terrængående reportere på 92.000 kilometers zig-zag rejse kloden rundt for at opsøge mennesker, som må lægge deres liv om, fordi betingelserne for at bo, arbejde og i sidste ende overleve ændres.

Opbygning
Undervisnings-sitet består af følgende dele: en indsigts-del, syv forskellige destinationer, en multimediedel og en samlet undervisningsdel. Destinationerne rummer reportager, temaartikler, opgaver og JP arkiv-artikler, der passer til destinationen. På undervisningsdelen er alle reportager, temaartikler, opgaver og arkiv-artikler samlet, ligesom her også findes baggrundsmateriale i form af landeportrætter og landefakta om de enkelte destinationer samt et leksikon og en linksamling.

Indsigt rummer de nyeste temaartikler fra 2008 og de nyeste artikler fra Jyllands-Postens arkiv. Indsigt opdateres og udbygges løbende frem til klimatopmødet i 2009.

Destinationen Arktis består bl.a. af materiale fra JP Explorers kommende ekspedition, Arctic Explorer, der finder sted i eftersommeren 2008. Denne del har også sin egen lærervejledning og vil løbende blive opdateret og udbygget frem til og under ekspeditionen, hvor nye aktuelle opgaver kommer til.

Multimediedelen indeholder billedserier og web-tv, der handler om kloden og klimaet. Derudover er der adgang til en lang række billedserier fra de forskellige destinationer på Klimaet samt en ny web-tv-serie om klimaændringer, der opdateres hver uge fra eftersommeren 2008.

Målgruppe og fagområder
Undervisningsmaterialet er udarbejdet til folkeskolens 7.-10. klasse og til gymnasieskolen. Der findes opgaver, der kan bruges af såvel gymnasieelever som elever i grundskolen, men også en del, der henvender sig til kun den ene eller den anden gruppe. Under menupunktet "undervisning" er alle opgaverne samlet og inddelt efter klassetrin.

Lærervejledning - 7.-10. klassetrin:
Det overordnede tema er vejr og klima. For at komme i såvel bredden som dybden med dette tema inddrages indhold, tankegange og metoder fra faget geografi, og der er også sammenfald med det faglige indhold i især fysik/kemi og biologi. Sitet er derfor oplagt til bruge i arbejdet med tværgående emner og problemstillinger.  

Der findes ingen facitliste til materialet, men de informationer, som eleverne bliver præsenteret for, er gode input til en faglig undervisning i geografi, hvor målet er: 

..at eleverne tilegner sig viden om og forståelse af de naturgivne og kulturskabte forudsætninger for levevilkår i Danmark og i andre lande samt samfundenes udnyttelse af naturgrundlag og ressourcer.  

Stk.2. Undervisningen skal bygge på elevernes egne iagttagelser, oplevelser og undersøgelser og på geografiske kilder, så de udvikler interesse for selv at udbygge deres viden om omverdenen.  

Stk.3. Undervisningen skal fremme elevernes forståelse af fremmede kulturer og give dem mulighed for at udvikle engagement, selvstændig stillingtagen til og ansvarlighed over for problemer vedrørende udnyttelse af naturgrundlag, ressourcer og den kulturskabte omverden og konsekvenserne for miljø og levevilkår.  

(Fra formålet for geografi i grundskolen, Undervisningsministeriets hjemmeside)  

Undervisningen skal bl.a. lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:  

 • gennemføre en analyse af globale mønstre og problemstillinger og samspillet mellem disse ved hjælp af geografiske kilder og hjælpemidler
 • anvende globus, kort, fly- og satellitfotos samt elektroniske data som arbejdsredskaber til at skabe overblik og sammenhæng
 • kende verdensdele, lande, byer m.m. på kort og globus.
 • anvende informationsteknologi i forbindelse med informationssøgning, undersøgelser, registrering, bearbejdning og fremlæggelse. 

Fælles for de fire områder er, at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder. Der er således tale om både faglig viden og faglige metoder. Arbejdet med klassen bør også være præget af, at eleverne møder forskellige pædagogiske metoder. En fagligt forsvarlig læring kan f.eks. tage sit udgangspunkt i erfaringerne med elevernes forskellige kompetencer og i det engelske projekt Learning by Doing.  

Der er gjort forskellige erfaringer med at formalisere disse erfaringer i konkrete værktøjer. Et af disse værktøjer er logbogen, som skal omtales nærmere nedenfor under punktet "Tilrettelæggelse af undervisningen".  

Undervisningsministeriets trinmål for geografi angiver inden for hvert af de fire centrale kundskabs- og færdighedsområder, hvilke mål arbejdet med emnet klima skal føre frem til: 

Globale mønstre

 • redegøre for Jordens inddeling i klimazoner og plantebælter
 • beskrive det globale vandkredsløb
 • placere de væsentligste elementer i det globale vindsystem på verdenskortet  

Naturgrundlaget og dets udnyttelse

 • anvende enkle begreber i beskrivelsen af vejr og klima
 • kende til naturlige klimasvingninger og samfundenes påvirkning af Jordens klima
 • beskrive is, vands og vinds erosions-, transport- og aflejringsformer og deres betydning for landskabers udformning 

Kultur og levevilkår

 • kende til miljømæssige konsekvenser af råstofudnyttelse og produktion knyttet hertil
 • vurdere samfundenes forbrugsmønstre og deres konsekvenser for natur og miljø  

Arbejdsmåder og tankegange

 • anvende geografiske metoder og færdigheder i forståelse og perspektivering af aktuelle naturfænomener og problemer knyttet til menneskets udnyttelse af naturgrundlaget
 • finde relevante geografiske oplysninger gennem elektroniske medie

Download Inspirationsmateriale til Klimaet
Find en introduktion til indholdet og forslag til, hvordan materialet på Klimaet kan benyttes i undervisningen.
Download PDF

I Knud Rasmussens slædespor

Følg med JP Explorer i sporet af polarforskeren Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition - verdens længste slæderejse fra Grønland til Sibirien. Hvad er forandret i Arktis siden slæderejsen i 1920'erne - og hvilke forandringer skyldes klimaet?
Læs mere

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere

Danmark

Danskerne må forberede sig på, at varmere og mere ekstremt vejr vil forandre landskab og levevilkår. I Danmark vil klimaændringerne blandt andet føre til, at de store plantager med grantræer vil forsvinde, mens nye træarter vil brede sig.
Til destinationen Danmark

Brasilien

Mange i Brasilien har mest hovedrysten til overs for de vestlige lande og miljøorganisationer, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde nogle af træerne til fordel for landbrug og kvægdrift.
Til destinationen Brasilien

Indien

Indien er et af de lande på kloden, hvor landbruget bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Eksperter frygter, at Indien fremover ikke vil være i stand til at brødføde sig selv, og at millioner af bønder bliver nødt til at finde en anden indtægtskilde.
Til destinationen Indien

Kina

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.
Til destinationen Kina

Tuvalu

Det lille ø-rige Tuvalu i Stillehavet risikerer om få årtier at være forsvundet i havet. Stigende vandstand og kraftigere storme truer eksistensen for de godt 11.000 indbyggere.
Til destinationen Tuvalu

Namibia

Mange mennesker især i Afrika og Asien må leve med beskidt eller alt for lidt vand. Klimaforandringer ventes at øge kampen om vandet.
Til destinationen Namibia

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum