Sitemap | Avanceret søgning |

Prop i befolkningsvæksten

Udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) glæder sig over diskussionen om befolkningsvæksten. Ministeren ser gerne en endnu kraftigere indsats mod den fortsatte vækst i befolkningstallet i mange fattige lande.

Af Lars From
Publiceret 02-11-2009

Giv kvinder i hele verden ret til at bestemme over deres egen krop, giv dem adgang til prævention og til sikre aborter.

Det er den bedste måde at få bremset befolkningstilvæksten, mener den danske udviklingsminister, Ulla Tørnæs, der hilser diskussionen om den kraftige befolkningsvækst velkommen.

»Kvinder skal kunne bestemme over deres egen krop og over, hvor mange børn de får og hvornår. Jeg er derfor fuldstændig enig med vicepræsident Robert Engelman fra Worldwatch Institute, når han siger, at vi ikke kommer uden om at se på befolkningsvæksten, hvis vi skal løse verdens problemer,« lyder det fra den danske udviklingsminister.

150 flere i minuttet
I øjeblikket vokser verdens befolkning med 79 mio. om året - eller 150 mennesker i minuttet. Derfor vil vi i 2050 være 9,1 mia. mennesker på kloden mod 6,8 i dag. Heraf sulter omkring 1 mia. ifølge FN.

»Det har undret mig, at diskussionen om befolkningsvæksten ikke fylder mere i hele udviklingsdebatten. Når alt kommer til alt, er befolkningstilvæksten én af de allerstørste udviklingspolitiske udfordringer. Ikke kun når det handler om klima og presset på naturen, men også når det handler om fattigdomsbekæmpelse. I mange lande overstiger befolkningsvæksten den økonomiske vækst, så der reelt bliver flere munde at mætte med færre midler. Derfor har det undret mig, at regeringer i bl.a. Vestafrika ikke selv har haft mere fokus på befolkningstilvæksten.«

Regeringen arbejder i øjeblikket på en ny strategi for, hvordan de knap 15 mia. kr., som vi hvert år giver i udviklingsbistand, skal bruges.

Familieplanlægning
Det foregår bl.a. ved hjælp af særlige cafémøder, hvor man drøfter de forskellige emner. Den 12. november er emnet befolkningsvækst, og udviklingsministeren ser meget gerne endnu kraftigere fokus på kvinder og familieplanlægning.

»Jeg har ikke alle svarene. Men erfaringen viser, at vi kan øge fødevareproduktionen med helt op til 20 pct., hvis kvinder får samme rettigheder som mænd, når det gælder retten til at eje jord og til at optage lån. I en tid, da der mangler fødevarer, er det ulogisk at holde 50 pct. af befolkningen ude. I Danmark steg vores velstand kraftigt, da kvinder for alvor blev en del af arbejdsmarkedet. Det siger noget om potentialet,« siger Ulla Tørnæs.

Hun er ikke i tvivl om, at kvindernes levevilkår skal styrkes, hvis man skal nå FN's såkaldte Millenium-mål om mere lighed, mindre sult og mindre fattigdom i verden i 2015.

Ligestillingsenhed
Ulla Tørnæs glæder sig samtidig over, at FN har besluttet at etablere en ligestillings-enhed under FN's generalsekretær.

»Gennem ligestillingsenheden kan vi bidrage til at forbedre levevilkårene for kvinder og dermed skabe mindre fattigdom. Erfaringen viser, at når kvinder etablerer forretning eller får sig en uddannelse, får de også færre børn. Derfor handler det i høj grad om at sikre piger bedre skolegang.«

Danmark støtter i dag FN's befolkningsorganisation, UNFPA, med 230 mio. kr. alene i år, mens også den internationale familieplanlægningsorganisation IPPF får del i de danske ulandsmidler. Danmark støtter desuden Marie Stopes International, der arbejder med familieplanlægning og sikre aborter i mange lande.

Den danske hjælp er bl.a. med til at sikre, at organisationen kan udlevere over 160 mio. kondomer, herunder særlige kvindekondomer.


Prop i befolkningstilvæksten
Udviklingsminister Ulla Tørnæs ser meget gerne endnu kraftigere fokus på kvinder og familieplanlægning. I Etiopien får familierne f. eks. typisk 8-10 børn.
Foto: Lars From