Sitemap | Avanceret søgning |

Hvad er normalt vejr?

Klima: Selv om vores klima har ændret sig markant de seneste 30-40 år, sammenligner vi fortsat klimaet med dengang, hvor nogle frygtede en ny istid. Det er misvisende, mener en vejrprofessor. DMI vil dog ikke ændre normalbegrebet.

Af Lars From
Publiceret 30-09-2009

Den gennemsnitlige temperatur i perioden fra december 2008 til februar 2009 vil ligge ca. 1,3 grader over normalen.

Sådan står der bl.a. i sæsonprognosen for den danske vinter på Danmarks Meteorologiske Institut, DMI's, hjemmeside.

Men hvad er en normal temperatur? Hvad er normalt vejr og normalt klima?

Ifølge hovedparten af verdens meteorologiske institutter - og i særdeleshed ifølge FN's Verdensmeteorologiske Organisation, WMO, finder man det normale klima ved at se tilbage på klimaet i perioden 1961-1990.

Man skal med andre ord mellem 18 og 47 år tilbage i tiden for at finde det "normale" klima. Til en periode da det var markant koldere end i dag, da der var adskillige isvintre i Danmark, hvor Storebælt og Øresund var frosset til, og hvor enkelte forskere luftede muligheden for, at vi var på vej mod en ny istid.

10 år med stabil temperatur

Siden er temperaturen i både Danmark og i resten af verden steget markant. Indtil 1998. De seneste 10 år har temperaturen på kloden til gengæld været nogenlunde stabil. Og i år er den så faldet mærkbart. Vi har derfor ifølge klimaforskere og eksperter et ganske andet klima end for 30-40 år siden. Alligevel bliver dagens klima konstant sammenlignet med klimaet i 1960'erne, 1970'erne og 1980'erne. Det er med til at give mange mennesker et forvrænget billede af virkeligheden. Ikke mindst når det handler om global opvarmning.

»Hvis man er inde i en global opvarmning, sådan som vi er lige nu, så vil alle år være varmere end normalt, hvis man sammenligner med perioden 1961-1990,« konstaterer Eigil Kaas, professor i meteorologi ved Københavns Universitet.

Han mener, at man burde overveje at sammenligne på en anden måde.

»Klimaet ændrer sig hele tiden. Derfor burde man selvfølgelig kigge på den periode, vi er i, hvis man vil sammenligne. Og så vil det være bedre at tage de seneste 30 år, end perioden fra 1961-90. Det er samtidig forkert, når WMO går ud og kalder perioden 1961-90 for normal,« mener Eigil Kaas.

Intet er normalt

Hos DMI kan forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen godt se logikken i at sammenligne klimaet med en nyere periode.

»I år bliver det globalt ca. 0,3 grader varmere end perioden 1961-90, men kun knap 0,1 grad varmere end de seneste 30 år. Derfor kan jeg godt se logikken i at bruge en nyere periode at sammenligne med.«

Meteorologer gør meget ud af at skelne mellem vejr og klima. Vejr er det, vi har lige nu - klima handler om vejret set over en årrække.

»Man har valgt 30 år, fordi det er en generation. Jeg kan dog godt se, at der snart er gået to generationer, siden den seneste normalperiode, og at det stiller spørgsmålstegn ved, om det er den rigtige måde,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

»Jeg tror ikke, at vi vil gå over til at bruge en glidende norm, hvor vi sammenligner med de seneste 30 år. Det skal i så fald ske gennem WMO, og her skal alle være enige om det.«

WMO ændrer først på sin "normal-periode" om 12 år, i 2020. Herefter vil det "normale klima" være klimaet fra 1991-2020. Til den tid vil der være gået næsten 60 år, siden den nuværende periode startede.

Eigil Kaas mener i virkeligheden slet ikke, at man kan tale om et normalt klima.

»Hvis man virkelig ville se på noget, der ligner et normalt klima, burde man tage klimaet omkring år 1900. Her var klimaet kun påvirket af naturlige udsving og ikke af menneskelig aktivitet, sådan som det har været tilfældet de seneste 50 år,« siger den danske vejrprofessor.

Afvigelse fra den gobale middeltemperatur 1850-2008
Kilde: DMI/Hadley Center Storbritannien

Hvis du vil vide mere