Sitemap | Avanceret søgning |

Klimaskeptikerne

Selv om hovedparten af verdens klimaeksperter er enige om, at der er en global opvarmning, og at det er os mennesker, der er skyld i den, forsøger enkelte skeptikere at sætte spørgsmålstegn ved, om det nu også er den fulde sandhed.

Af Lars From
Publiceret 08-05-2008

»Det er 90 pct. sikkert, at den globale opvarmning, vi har oplevet de seneste 50 år, er menneskeskabt.«

Det fastslog FN's Klimapanel, IPCC, i sin store klimarapport i 2007.

Men selv om omkring 2.500 af verdens førende klimaforskere har medvirket til at producere rapporten, er ikke alle forskere enige i den kontante konklusion. Nogle mener, at konklusionen er for stærk, andre at den er helt forkert, fordi det er Solen og ikke udledningen af CO2, der er hovedårsag til den globale opvarmning. Atter andre påpeger, at det slet ikke er blevet varmere de seneste 10 år.

Flere af de mest kendte skeptikere er danskere.

Lektor Bjørn Lomborg var i 1998 én af de første til at sætte spørgsmålstegn ved hele miljø- og klimadebatten, da han gik ud og lancerede begrebet "miljøets sande tilstand". Han var også skarp i sin kritik af Kyoto-aftalen, der skulle få de rige lande til at udlede færre drivhusgasser. Ifølge Lomborg løser Kyoto-aftalen ikke klimaproblemet, men udsætter blot den globale opvarmning med nogle få dage.

Lomborg erkender, at der er en global opvarmning, og at vi mennesker formentlig også har en vis andel i den. Han mener dog ikke, at problemet skal løses ved at bruge milliarder af kroner på med vold og magt at nedsætte de rige landes udledning af drivhusgasser. Han vil hellere bruge penge på at forske og udvikle nye, mere energieffektive teknikker, ligesom han mener, at der er mere fornuft i at hjælpe sultende børn, mennesker ramt af malaria og i at bygge nye diger omkring de lavestliggende lande og områder, hvor stigende havvand, på grund af den globale opvarmning, kan blive et problem.

I 1997 - omtrent samtidig med at Lomborg lancerede sig selv som en "skeptisk miljøforkæmper" - offentliggjorde den danske astrofysiker Henrik Svensmark sammen med Eigil Friis-Christensen, der i dag er leder af Danmarks Rumcenter, deres teori om, at det er Solens aktivitet og dens påvirkning af Jordens skysystemer, der ved hjælp af kosmisk stråling er skyld i hovedparten af den globale opvarmning, vi har oplevet de senere år.

Ifølge teorien har Jordens klima været køligere i de perioder, hvor atmosfæren er blevet bombarderet med kosmisk stråling, fordi strålingen giver flere skyer. Til gengæld har klimaet været relativt mildt i perioder, hvor den kosmiske stråling ikke har været så intensiv.

Svensmark er for mange blevet synonym på kampen mod det etablerede "klima-ekspert-vælde".

De fleste andre klimaforskere respekterer Svensmarks teorier om, at Solen påvirker vores klima. Men hans påstand om, at det er Solen, der bærer hovedansvaret for opvarmningen, er der ikke nogen stor opbakning til.

Den danske astrofysiker, der har en fortid på både Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, og Berkeley University i USA, er i fuld gang med omfattende eksperimenter ved Danmarks Rumcenter, under Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor der er bygget et særligt skykammer. Han har også gennemført undersøgelser ved forskningscentret CERN i Schweiz, ligesom han arbejder sammen med britiske forskere om at dokumentere, hvordan Solen påvirker skyerne og dermed vores klima.

Selv om Svensmark ikke er lige velanset alle steder, har han støtte flere steder i verden. I januar 2008 meddelte forskerne ved rumforskningslaboratoriet ved Pulkovo-observatoriet i Skt. Petersborg i Rusland således, at de mener, at Jorden vil blive ramt af en ny lille istid fra 2055 eller 2060 - på grund af ændringer i Solens aktivitet.

En anden kendt skeptiker er den danske professor i geografi Ole Humlum fra Oslo Universitet. Han påpegede i januar 2008, at det i virkeligheden slet ikke er blevet varmere på kloden de seneste 10 år. Og faktisk har ingen klimaforskere modsagt den danske professor, selv om de ikke er enige i hans konklusioner om, at effekten af CO2 som drivhusgas er stærkt overvurderet, og at det formentlig vil blive koldere de kommende år.

Ole Humlum, der har arbejdet både i Grønland, Svalbard og nu i Oslo, bruger IPCC's egne temperaturmålinger til at dokumentere, at det reelt ikke er blevet varmere siden 1998 - der til gengæld var det varmeste år, man nogensinde har registreret på kloden. Han påpeger samtidig, at det faktisk er blevet mærkbart koldere på den sydlige halvkugle.

»I 10 år har vi ikke set nogen stigning i den globale temperatur, selv om vi i samme periode har set en kraftig stigning i mængden af CO2 i atmosfæren. Med den stigning, vi har haft, skulle vi samtidig have haft en stigning i temperaturen på 0,2-0,3 grader, hvis klimamodellerne var rigtige. Det har vi ikke. Derfor må der være noget galt med modellerne,« forklarer Ole Humlum.

Forskere, der stort set udelukkende beskæftiger sig med klima, afviser den konklusion, fordi de mener, at 10 år er for kort tid til at konkludere, hvorvidt det er blevet varmere eller ej. Samtidig påpeger de, at netop 1998 var et ekstremt varmt år.

Internationalt er professor Richard S. Lindzen fra det ansete Massachusetts Institute of Technologi, MIT, i Boston, USA skeptiker. Han var én af hovedforfatterne til den forrige rapport fra IPCC, der kom i 2001, men blev så skuffet over resultatet og konklusionerne, at han meldte sig helt ud af arbejdet.  

»Konklusionerne i rapporterne er meget flertydige. Ofte tolker offentligheden og medierne budskabet som det modsatte af, hvad videnskabsfolkene mener. Det, der står i rapporterne, er normalt ikke løgn, selv om der er områder, hvor det helt sikkert ikke er sandt, f.eks. når det handler om sygdomme som følge af klimaforandringerne,« forklarer den amerikanske professor.

 

 


Bjørn Lomborg
Lektor Bjørn Lomborg er en af de fremtrædende klimaskeptikere.
Foto: Steen Wrem