Sitemap | Avanceret søgning |

I sporet af den lange slæderejse

JP Explorer følger Knud Rasmussens rute gennem Arktis fra Grønland til Stillehavet. Målet er at beskrive de forvandlede levevilkår og effekten af klimaændringerne.

Af HENRIK THOMSEN chefredaktør
Publiceret 09-05-2008

Vi kan begynde denne fortælling i det nordligste Grønland, i Qaanaaq, hvor borgmester Jens Danielsen er indtrådt i en komité, der vil rejse penge til et nyt mindesmærke i den vindblæste bygd midt i ødemarken.  

Mindesmærket skal hædre kvinden Arnarulunnguaq, der fødtes i Qaanaaq i 1896 og døde den 2. oktober 1933.  

Arnarulunnguaq er stort set ukendt uden for Qaanaaq. Men hun er en del af historien om historien bag verdens længste slæderejse - Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition fra Grønland til Sibirien.  

Under ekspeditionen fra 1921 til 1924 påviste den store polarforsker, at der blandt den oprindelige inuit-befolkning tværs over Arktis findes en fælles kultur, fælles traditioner og et fælles verdensbillede. 

Knud Rasmussens studier gav ham efterfølgende fortjent ære og opmærksomhed. Ekspeditionen hjembragte cirka 20.000 etnografiske genstande, hvoraf hovedparten i dag findes på Nationalmuseets etnografiske samling. 

Mindre opmærksomhed var der omkring den seje grønlandske kvinde, som fulgte Knud Rasmussen på den 18.000 kilometer lange slæderejse, tilberedte mad og holdt det livsnødvendige skindtøj i orden.  

Vi kunne også have begyndt fortællingen i en lejlighed i Lyngby ved København - hos den 85-årige Madeleine Leo Hansen og hendes søn Peder. Madeleine er enke efter Leo Hansen; filmfotografen, som rejste til Amerika for at møde 5. Thuleekspedition midt i det arktiske ingenting og følge med på den sidste del af rejsen. Under nærmest håbløse omstændigheder producerede han stumfilm og tog fotografier til støtte for Knud Rasmussens arbejde.


Madeleine Leo Hansen

Foto: Casper Dalhoff
 

Også han - der senere blev biografejer i Lyngby - er i dag nærmest ukendt. Leo Hansen døde i 1962, men i lejligheden hos hans 34 år yngre enke lever mindet om Leo og 5. Thuleekspedition. Leos søkort, hans rejsepas, billetten til Atlanterhavsdamperen og de håndskrevne notesbøger åbner døren til et eventyr med mange ukendte sider og glemte bipersoner. 

"Han var en pragtfuld mand. Var han ikke flot? Han fortalte ikke meget, men når han fortalte, så kunne han få alle til at lytte," siger Madeleine med øjne, der lyser af kærlighed. 

På JP Explorer har vi lært Knud Rasmussen, Arnarulunnguaq, Leo Hansen og slæderejsens fjerde deltager - grønlænderen Miteq - godt at kende, efter at redaktionen i 2000 satte som ambition at gennemføre en ekspedition i sporet af den 5. Thuleekspedition.  

I 2008 - 75-året for Knud Rasmussens død - skulle det være. I eftersommeren vender JP Explorer derfor tilbage til den arktiske ødemark for at følge i den store polarforskers spor fra Grønland til Stillehavet. Dog ikke på hundeslæde, men i fly. 

Missionen for Jyllands-Postens Arctic Explorer-ekspedition er at finde ud af, om der stadig mellem Atlanterhavet og Stillehavet findes et folk med samme kultur og samme sprog - om "den menneskelige sejhed, kraft og skønhed", som Knud Rasmussen beskrev, har overlevet ind i et nyt årtusind. Og om der fortsat findes grundlag for en bæredygtig udvikling såvel socialt som miljømæssigt.  

Dokumentationen fra 5. Thule-ekspedition er med på rejsen som det solide fodfæste, når vi ser fremad. Vi vil afsøge, hvad der er tilbage af inuit-kulturen - og beskrive, hvordan levevilkårene i Arktis er under forandring. 

Arctic Explorer lægger særlig vægt på at beskrive klimaforandringerne og effekten på den skrøbelig kultur, som befinder sig i brændpunktet for de klimatiske ændringer, der forekommer stadig mere uomgængelige.  

De seneste 10 år (1996-2006) har været de varmeste siden varmeperioden i 1930'erne og 1940'erne, og adskillige steder i Østgrønland har årets middeltemperatur passeret frysepunktet. Overalt i Arktis sker smeltningen af sne og is samt optøningen af permafrost hurtigere end tidligere, og der er tale om en selvforstærkende effekt, fordi solens stråler i stigende grad absorberes i stedet for at reflekteres tilbage i verdensrummet. Disse forandringer griber forstyrrende ind i menneskers, planters og dyrs levebetingelser og cyklusser.  

Undervejs vil ekspeditionen også grave dybere i de mindre kendte beretninger, der knytter sig til 5. Thuleekspedition og dens deltagere.  

Arctic Explorer begynder i Thule og følger i store træk ruten for Knud Rasmussens ekspedition tværs over det nordamerikanske kontinent til Sibirien. Undervejs tager ekspeditionen afstikkere til blandt andet Nordvestpassagen. 

Ud over journalister og en fotograf er også eksperter i etnografi og zoologi med på ekspeditionen, som gennemføres i samarbejde med blandt andre Moesgård Museum, Zoo i København, Ilulissat Museum og Grønlands Naturinstitut.  

Ekspeditionsleder er Jørgen Ullerup, Jyllands-Postens mest erfarne exploratør, som også deltog i blandt andet Galathea 3-ekspeditionen.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten

5. THULEEKSPEDITION
  • Den største og mest betydningsfulde af Knud Rasmussens Thuleekspeditioner (1921-24).
  • Seks danskere og fem grønlændere deltog i de første år, hvor ekspeditionen havde fast base på 'Danskeøen' i Hudsonbugten.
  • Knud Rasmussen og to grønlændere, Arnarulunnguaq og Miteq, rejste alene videre mod Sibirien. Undervejs fik de følgeskab af fotograf Leo Hansen.
KNUD RASMUSSEN
1879: Fødes i Ilulissat/Jakobshavn i Nordvestgrønland.

1891: Tager til Danmark for at gå i skole.

1900: Får job som journalist på Kristeligt Dagblad og kommer med på Studentersamfundets tur til Island. Her møder han Mylius Erichsen.

1902-04: Tager til Grønland med Den Litterære Grønlands Ekspedition.

1903: Når til den nordligste koloni på Grønland: Upernavik.

1905: Rejser til Thule.

1908: Gifter sig med Dagmar Theresia Andersen.

1909-10: Opretter sammen med Peter Freuchen handelsstedet Thule.

1912: 1. Thuleekspedition til Pearyland.

1913: Finder en meteorsten ved Thule; den sendes til Danmark.

1916-18: 2. Thuleekspedition langs Polhavet.

1919: 3. Thuleekspedition til Østgrønland.

1919: 4. Thuleekspedition: Indsamling af sagn i Østgrønland.

1921-24: 5. Thuleekspedition fra Grønland gennem Canada og Alaska til Sibirien.

1925-30: Foretager flere mindre rejser til Grønland.

1931: 6. Thuleekspedition til Østgrønland.

1933: 7. Thuleekspedition til Østgrønland. Knud Rasmussen bliver syg og dør efter hjemkomsten i København 21. december.

Kilde: Ilulissat Museum