Sitemap | Avanceret søgning |

Brasilien kopierer de rige lande

Mange i Brasilien har mest hovedrysten til overs for de vestlige lande og miljøorganisationer, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde nogle af træerne til fordel for landbrug og kvægdrift.

Af LARS FROM og KLAUS DOHM
Publiceret 21-03-2004

»Vi gentager blot den udvikling, som Europa og USA havde i det 19. århundrede. Vi rejser mod nord og vest og koloniserer noget af vores land, sådan som man gjorde i USA,« forklarer José Miguez, generalsekretær for Brasiliens regeringskommission for klimaforandringer og en af nøglepersonerne i den brasilianske klimaindsats.

»Forskellen er, at mens man i de rige lande taler om, at vi udrydder regnskoven, så er vores opfattelse, at vi blot høster nogle af frugterne fra regnskoven, indtil vi når samme udviklingsstade med hensyn til kvægdrift og landbrug, som man gjorde i Europa og USA i det 19. århundrede.«

»Samtidig glemmer folk, når de fokuserer på vores fældning af regnskoven, at lande som Tyskland, Frankrig, USA og til dels også Canada allerede har fældet 50 procent af deres skove. Det er derfor meget svært at tage kritikken alvorligt.«

I øjeblikket diskuterer eksperterne højlydt, hvor meget kulstof - og dermed især mængden af drivhusgassen CO2 - der er plads til i atmosfæren, før vores fælles klima vil tage alvorligt skade.

»Og hvis man ender med at konkludere, at der ikke er plads til mere kulstof i atmosfæren, vil vi næppe få lov at øge vores udledning. På den måde forsøger man internationalt at stoppe forandringen af det globale klima. Men det handler i virkeligheden om et meget stort socialt problem, og udviklingslandene kan ende med at blive sorteper,« lyder det fra José Miguez.

Langt mere fornuftigt

Han mener desuden, at Brasilien rent faktisk opfører sig langt mere fornuftigt, end man har gjort i de rige lande.

»Mens de rige lande de seneste 150 år har afbrændt meget store mængder fossile brændsler som kul, olie og gas, har vi blot høstet en lille del af regnskoven. Lige nu er regnskoven cirka 15 procent mindre end den gang, da udbredelsen var størst.«

»Samtidig har træerne faktisk en neutral påvirkning på mængden af drivhusgasser i atmosfæren. Kulstoffet, der frigives, når man fælder træerne og brænder dem, findes allerede i naturens eget kredsløb. Derfor kan man blot genanvende kulstoffet ved at plante nye træer, der så vil vokse op og optage kulstoffet fra atmosfæren. Det kan man ikke gøre, når der er tale om fossile brændsler som f.eks. olie.«

Det er derfor med en vis bitterhed i stemmen, at den brasilianske klimaekspert taler om USA og det internationale samfunds forpligtelse i forbindelse med diskussionen om klodens klima.

»I klimadiskussionen nægter USA at tale om fortiden. Men industrialiseringen begyndte altså i 1850, mens vores fældning af regnskoven ikke blev indledt før omkring 1970. Derfor er vores indflydelse på den globale opvarmning minimal.«

José Miguez erkender dog, at situationen i den brasilianske regnskov ikke er tilfredsstillende og tillige er meget svær at styre.

Klimaforskere ved det ansete Hadley Center i Storbritannien mener, at hele området omkring Amazonas kan blive udsat for en dramatisk opvarmning og udtørring i løbet af de næste 100 år, hvis fældningen af regnskoven fortsætter. Lokalt risikerer man en temperaturstigning på op mod otte grader med dramatiske følger for planter, dyr og mennesker.


Brasilien kopierer de rige lande (1)
Af og til kommer politiet på besøg for at registrere bønderne i regnskoven.
Foto: Niels Hougaard

Der er dog også håb for den brasilianske regnskov. Således vurderer José Miguez, at skoven flere steder er ved at gro op igen.

Ikke desto mindre viser tallene, at der hvert år forsvinder op mod 0,40 procent af Brasiliens regnskov. Indtil nu har kloden mistet et stykke regnskov i Brasilien, der svarer til Frankrigs størrelse.

explorer@jp.dk

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten