Sitemap | Avanceret søgning |

Regnskoven falder

På et ydmygt sted i regnskoven har Francisco Paolo do Santos fældet træerne for at dyrke sine beskedne afgrøder. Han tænker ikke på konsekvensen af, at regnskoven forsvinder. For ham gælder det blot om at overleve.

Af LARS FROM og KLAUS DOHM
Publiceret 21-03-2004

Porto Velho, Brasilien

Den 72-årige Francisco Paolo do Santos er en nøjsom mand.

På et lille stykke jord i udkanten af Amazonas regnskov har han sammen med andre småfarmere fældet hundredvis af træer, der før stod flotte og knejsende. Nu ligger hovedparten af de store stammer på jorden. Nogle som forkullede, afbrændte træstumper, andre er blot efterladt, hvor de faldt. Enkelte træer har fået lov at blive stående i den stegende sol.

Her på dette lille jordstykke dyrker Francisco Paolo do Santos sammen med andre farmere deres beskedne afgrøder.

Spredt mellem de væltede træer står lidt ris, et par bananpalmer, lidt ananas, peberplanter, lidt chili og en tapioka. Ikke planter, der giver et voldsomt udbytte - men nok til, at han og familien kan blive mætte.

»Jeg ved godt, at det er ulovligt at fælde træerne, og egentligt kan jeg godt lide skoven. Jeg kan lide at færdes i den. Der er smukt og køligt. Men jeg er nødt til at fælde træerne for at overleve,« forklarer Francisco Paolo do Santos.

Som mange andre af indbyggerne i delstaten Rondonia i det vestlige Brasilien kom han til området i midten af 1980'erne for at søge lykken. Lokket af pengene fra store guldfund. Men det blev aldrig til den store rigdom. Så nu må han ernære familien ved primitivt landbrug, efter at mange miner er blevet lukket.

Det daglige brød

Francisco Paolo do Santos spekulerer ikke på, at han ved at fælde skoven risikerer at medvirke til, at en stor del af klodens dyre- og planteliv forsvinder. Eller at klimaet kan ændre sig både lokalt og globalt, når træerne ikke længere er der til at holde på fugten og fungere som lager for de enorme mængder drivhusgasser, der, når de bliver frigivet til atmosfæren, menes at bidrage til opvarmningen af kloden. For ham drejer det sig alene om at brødføde familien.

»Der var ikke længere nogen fremtid for mig ude på østkysten, hvor jeg stammer fra. Her inde i regnskoven har jeg bedre muligheder, og her er jeg lykkelig,« forklarer Francisco Paolo do Santos.

Den lille mand i bar mave og opknappede bukser fortæller beredvilligt om de vilkår, som han og familien på seks børn og en række børnebørn lever under. De holder til i små, beskedne hytter bygget af de forhåndenværende materialer - træ, palmeblade og plastik. Familiens vandforsyning kommer fra en dyb brønd i jorden, mens maden tilberedes over åben ild.


Regnskoven falder (1)
Francisco Paolo do Santos med sin machete i regnskoven, hvor træerne falder for bøndernes fremdrift.
Foto: Niels Hougaard

Rondonia er et af de områder i verden, hvor der de seneste år er forsvundet mest regnskov. På satellitbilleder kan man år for år se, hvordan regnskoven skrumper.

Kræver tilladelse

Hvor skiftende brasilianske regeringer tidligere med økonomiske bidrag tilskyndede folk til at flytte ud i regnskoven og fælde træerne, så de øde egne i det nordvestlige Brasilien kunne blive koloniseret, så er det i dag forbudt at slå sig ned uden tilladelse.

Der hersker imidlertid lovløse tilstande her ude på kanten af den civiliserede verden. Den brasilianske regering har ganske vist sagt, at fældningen af træerne skal stoppes. Men det er langtfra sket. Når tallene for 2003 offentliggøres, frygter mange, at de vil vise, at der alene det seneste år er forsvundet et skovområde på størrelse med Jylland.

Francisco Paolo do Santos er trods sit beskedne bidrag til skovhugsten et godt billede på de lovløse tilstande.

For godt et år siden rykkede han sammen med blandt andre Osvaldo Soares og hans bror ind i skoven og fældede løs af træerne. Nu er han sammen med sine bofæller organiseret i en lille gruppe, der forsøger at få lov til at blive. Og de lovløse bønder står langtfra alene. De støttes af mange lokale politikere, store kvægbønder og træindustrien, for der er mange penge at hente, når regnskoven fældes.

Myndighederne er dog også begyndt at skrue bissen på. Mens vi står og snakker med Francisco Paolo do Santos og flere af de andre bønder, dukker politiet op.

»Dommeren har afgjort, at området skal forlades. Vi er herude for at registrere, hvor mange der bor her,« forklarer politimajor Rangel.

Koloniseringen af Rondonia og andre områder af regnskoven bliver styret af organisationen INCRA, der på regeringens vegne er sat til at uddele jordlodder til de lovløse bønder og bestemme, hvor meget skov der må fældes i de bestemte områder.

Men stik imod reglerne vælger mange af de små bønder blot at sælge deres jordlodder videre til især de store kvægbønder, der derefter rydder skoven og udlægger områderne til græsarealer til de tusinder og atter tusinder af køer, der opdrættes i Rondonia. Også folk, der lever af at sælge træet - de såkaldte madereiros - er klar til opkøb.


Regnskoven falder (2)
Hånden på værketRegnskoven bløder.
Foto: Niels Hougaard

»Men om kort tid indfører vi nye regler, der kan sende folk i fængsel, hvis de overtræder reglerne,« fortæller Alex Sakai fra INCRA i Porto Velho og viser os en avisartikel, der handler om, at regeringen nu også er begyndt at indsætte hæren i kampen mod den ulovlige skovhugst.

Med våben i hånd

Han erkender, at det bliver meget svært at stoppe den ulovlige skovhugst. Ofte fordi skovhugsten og de ulovlige jordbesidelser sker med våben i hånd.

»Sidste år blev omkring 50 mennesker i Rondonia dræbt under sådanne opgør om skoven og træerne. Men vi må lære folk, hvordan de kan dyrke landbrug ordentligt og samtidig leve side om side med skoven,« forklarer Alex Sakai.

Kampen om skoven tænker den lille bonde Francisco Paolo do Santos dog ikke meget over. Han ønsker blot at kunne dyrke sine afgrøder i fred.

En bøn til gud

»Hver dag inden jeg går i seng, beder jeg til gud om, at jeg får lov til at blive. Hvis ikke, så må jeg finde et andet sted, hvor jeg kan fælde træerne og slå mig ned. En mand kan ikke gøre noget uden gud.«

Men måské er der anden hjælp på vej.

Da vi forlader den lille åbning i skoven, dukker et par advokater iført jakkesæt og mørke solbriller op. De er hyret af pengestærke politikere og kvægfolk, der ønsker at hjælpe de små, lovløse bønder, så koloniseringen af regnskoven kan fortsætte. Også guvernøren i staten Rondonia er tilhænger af, at en større del af regnskoven skal fældes for at give plads til mere primitivt landbrug og flere jobs til de mange arbejdsløse i staten.

explorer@jp.dk

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten