Sitemap | Avanceret søgning |

4.-6. klasse

Nedbørsforhold i Namibia
Plantebælterne i den subtropiske klimazone breder sig fra kontinenternes vestsider, hvor det regner lidt, og hvor nedbøren typisk er frontregn.

Permafrost
I områder, hvor årets gennemsnitstemperatur er under frysepunktet, vil jorden i en vis dybde altid være frosset.

Tuvalus beliggenhed
Øgruppen Tuvalu ligger i Stillehavet tæt ved Ækvator og tæt ved datolinjen. Brug et atlas eller find øerne på et kort på internettet.

7.-10. klasse

Nedbørsforhold i Namibia
Plantebælterne i den subtropiske klimazone breder sig fra kontinenternes vestsider, hvor det regner lidt, og hvor nedbøren typisk er frontregn.

Permafrost
I områder, hvor årets gennemsnitstemperatur er under frysepunktet, vil jorden i en vis dybde altid være frosset.

Tuvalus beliggenhed
Øgruppen Tuvalu ligger i Stillehavet tæt ved Ækvator og tæt ved datolinjen. Brug et atlas eller find øerne på et kort på internettet.

Brasilien kopierer de rige lande
Brasilianerne ryster på hovedet af de vestlige lande og miljøorganisationerne, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde træer til fordel for landbrug og kvægdrift.

Fangerlivet i gamle dage
Inuit er som andre etniske mindretal i den industrialiserede verden blevet påvirket af udviklingen. Den moderne industrikultur har sat sine spor overalt.

Gangesfloden er af afgørende betydning for inderne
Gangesfloden er livsgrundlaget for de mere end 400 millioner indere, der lever nær dens bredder.

Gaviao-indianernes liv i regnskoven
Den oprindelige indianske befolkning i Amazonas lever i dag i beskyttede reservater.

Global opvarmning ændrer Punjabs naturlige klima- og plantebælte
Martin Vahls klima- og plantebælter defineres ud fra udbredelsen af den naturlige plantevækst, sammenhængen mellem denne og gennemsnitstemperatur i koldeste og varmeste måned samt den gennemsnitlige månedlige nedbør.

Har stjernerne flyttet sig?
Ifølge den astronomiske istidsteori er en af de tre faktorer, der udløser en istid, at hældningen af Jordens rotationsakse varierer mellem 21,8 grader og 24,4 grader i forhold til jordbanens plan omkring solen over 41.000 år.

Himalaya-bjergkæden
For ca. 50 mio. år siden kolliderede det indiske subkontinent fra Afrika med Asien. Resultatet er bl.a. Himalaya-bjergkæden med både hårde dybbjergarter, magmaer og sedimenter med fossiler fra havets bund.

Hvad siger brasilianerne til at køre på sprit?
Kan en bil køre lige så godt med ethanol som med benzin?

Hvordan produceres ethanol?
Brasilien har et stigende energiforbrug, men er samtidig det land, der er kommet længst med at udskifte en del af benzinen med ethanol.

Hvorfor er forbruget af ethanol CO2-neutralt?
Ved en forbrænding sker der en iltning af kulstof.

I skole i Indien
JP Explorer har besøgt en landsbyskole i delstaten Punjab i Indien.

I skole i Tuvalu
I grundskolen i Tuvalu tales der tuvaluansk. Det er ørigets eget sprog, men der undervises også i engelsk.

Indianerne i regnskoven og verden udenfor
Regnskovsindianernes leveform bliver mere og mere påvirket af kontakten med verden uden for regnskoven - på godt og ondt.

Indianernes fremtid
Amazonas oprindelige indianske befolkning har været tæt på udryddelse, men i dag vokser befolkningstallet.

Indiens landbrug rammes af varme og tørke
Indiens over 700 mio. indbyggere er stærkt afhængige af landbrugets fødevareproduktion.

Inuit Circumpolar Conference, ICC
Sheila Watt-Cloutier er præsident for Inuit Circumpolar Conference - den internationale organisation, der repræsenterer de 150.000 inuit, der bor i de arktiske regioner af Alaska, Canada, Grønland og Rusland.

Iqaluits beliggenhed
Byen Iqaluit i Canada er ukendt for de fleste danskere. Vha. et kort og byens hjemmeside er det muligt at danne sig et indtryk af både beliggenheden og de forhold, beboerne lever under.

Istid i Danmark?
Gennem de seneste 150 år har man konstateret, at klimaet på verdensplan er blevet varmere. Der er uenighed om hvorfor.

Kinas udvikling
Gu Ruizheng på 69 år og Mei Youding på 72 år har boet i Shanghai hele deres liv.

Klima og landbrug i Kina
Kun godt 10 pct. af Kinas areal er velegnet til landbrug.

Klimaforandring set fra Iqaluit
Mange forskere mener, at de største ændringer i klimaet vil komme i de arktiske egne.

Klimamodellerne og arktiske områder
Verden over er forskere beskæftigede med at undersøge, hvordan og hvorfor Jordens vejr- og klimaforhold ændrer sig.

Kontrasten mellem varmt, støvet lavland og koldt, klart bjergområde
Der er en markant forskel mellem de høje temperaturer ved Ludhiana i Punjab og det kølige Gangotri i bjergene i 3.100 meters højde.

Land og by i Kina
Urbaniseringsgraden, dvs. den andel af befolkningen, som lever i byer, er lille i Kina ifht. de fleste andre lande.

Lovløse bønder og regnskoven
Koloniseringen af Rondonia foregår på den ene side ifølge en plan og på den anden side gennem illegale fældninger af regnskoven.

Mere outsourcing fra Danmark til Kina i fremtiden?
Kina har en enorm produktionskapacitet på grund af landets mange ufaglærte og faglærte arbejdere med lave timelønninger.

Miljøproblemer på Tuvalu
Tuvalu har to store miljøproblemer.

Namibias klima
Martin Vahls klima- og plantebælter defineres ud fra udbredelsen af den naturlige plantevækst, sammenhængen mellem denne og gennemsnitstemperatur i koldeste og varmeste måned samt den gennemsnitlige månedlige nedbør. Det sydlige subtropiske bælte er karakteriseret ved, at temperaturen er over 3 grader i gennemsnit i den koldeste måned og over 20 grader i gennemsnit i den varmeste måned.

Namibias vejr og klima
En vejrobservation foretages på et bestemt tidspunkt, hvor temperatur, nedbør, tryk, vindretning og vindstyrke måles.

Nutidens ungdom og fangerkulturen
Inuits kultur er undergået stor forandring, og det mærkes ikke mindst i forskellen mellem den oprindelige fangerkultur og de unges verden.

Opfattelser af klimasituationen på Tuvalu
I forskellige kulturer forholder man sig til livets genvordigheder, også naturens fænomener, på forskellige måder.

Oprindelige folk i Arktis og klimaforandringen
Den traditionelle fangerkultur er i dag under forandring. 

Porto Velhos beliggenhed
Når man taler om beliggenheden af en by, kan det forstås på mindst to måder.

Punjab - fra kornkammer til ørken?
I Indien lever ca. 700 mio. mennesker direkte af landbrug.

På trekking fra Gangoti til Ganges' udspring
Det er let nok at komme op til den hellige by Gangoti, idet landevejen er ført frem til byen.

Regionale forskelle i vejret
Selv om Danmark er et lille land, er der alligevel forskel på vejret i de enkelte regioner.

Shanghai - en økonomisk og befolkningsmæssig magnet
Shanghai er med sine 13 mio. registrerede og ca. 4 mio. ikke-registrerede indbyggere den største by i Kina.

Shanghai - på vej til en sund by?
Jiao Yang er talsmand for Shanghais regering. I reportagen "Grøn vækst" fortæller hun om bystyrets planer for Shanghais økonomiske udvikling og miljø.

Skal vi lade dette rige synke?
Bountyland, azurblåt hav, farverige koralrev, fiskerigdom, palmer, der suser svagt i den hvide strandkant, en hængekøje i skyggen.

Skolegang i regnskoven
Drengene og pigerne i indianerstammerne bliver ikke konfirmeret. Mange stammer indfører dem i de voksnes verden ved særlige ritualer, når pigerne er 14 år og drengene 8-12 år.

Stillehavsatoller
En vulkanø synker langsomt i havet. Langs kysten dannes et koralrev, hvor korallerne vokser op mod lyset. Når øen er sunket under havets overflade, udgør koralrevet en atol omkring en lagune.

Tilpasning til eller bekæmpelse af klimaændringer?
Klimaændringer med stigende overfladetemperatur og middelvandstanden kan føre til økonomiske tab på grund af flere og større naturkatastrofer.

Tropiske og polare cykloner
Der findes to typer cykloner: De tropiske og de polare.

Truslen fra klimaændringer - en politisk sag
Der er risiko for, at den klimatiske udvikling og ekstreme vejrsituationer kan oversvømme og erodere Tuvalu-øerne bort.

Tuvalu set fra rummet
De 11 Tuvalu-atoller er en del af Polynesien. De omfatter bl.a. den store atol Funafuti, den rektangulære Nukufetau, den nordlige atol Vaitupu Atoll og den sydlige Nukulaelae.

Tuvalus vejr og klima
Find oplysninger om Martin Vahls klima- og plantebælter samt det primære vindsystem.

Tørke i Indien
Monsunregnen er utrolig vigtig for Indiens landbrug. Godt 80 procent af landets samlede årlige nedbør falder i juni-september, og ca. 2/3 af Indiens befolkning er afhængig af landbrug i deres økonomi.

Vandets kredsløb på globalt plan
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Vandindvinding i en af verdens tørreste byer
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Vandsituationen i Windhoek
I Windhoek regner det sjældent, og som i resten af regionen indtræder der derudover tørkeperioder, hvor der falder mindre nedbør end normalt.

Vejr og klima i marts måned
Inuit er helt afhængige af klimaet og lever i højere grad end mennesker i den industrialiserede verden stadig i pagt med naturen og dens luner.

Vejrudsigtens indhold
Vejrudsigterne er forudsigelser om vejret. De laves vha. edb-modeller, der bygger på erfaringer med tidligere vejrsituationer og kendskab til atmosfærens fysiske love.

Økonomisk vækst i Kina og særlige økonomiske zoner
Efter indførelse af den såkaldte "åbne dørs politik" i 1979 blev hjørnestenen i Kinas investeringspolitik de særlige økonomiske zoner (Special Economic Zones - SEZ).

Ørkener og ørkenspredning
Der er ikke enighed om, hvorfor ørkenerne ser ud til at spredes. Der findes flere forklaringer, som hver især lyder troværdige. Fælles for dem er, at de taler om hurtig omdannelse af græsstepper til ørken.

Gymnasiet

Brasilien kopierer de rige lande
Brasilianerne ryster på hovedet af de vestlige lande og miljøorganisationerne, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde træer til fordel for landbrug og kvægdrift.

Fangerlivet i gamle dage
Inuit er som andre etniske mindretal i den industrialiserede verden blevet påvirket af udviklingen. Den moderne industrikultur har sat sine spor overalt.

Gangesfloden er af afgørende betydning for inderne
Gangesfloden er livsgrundlaget for de mere end 400 millioner indere, der lever nær dens bredder.

Gaviao-indianernes liv i regnskoven
Den oprindelige indianske befolkning i Amazonas lever i dag i beskyttede reservater.

Global opvarmning ændrer Punjabs naturlige klima- og plantebælte
Martin Vahls klima- og plantebælter defineres ud fra udbredelsen af den naturlige plantevækst, sammenhængen mellem denne og gennemsnitstemperatur i koldeste og varmeste måned samt den gennemsnitlige månedlige nedbør.

Har stjernerne flyttet sig?
Ifølge den astronomiske istidsteori er en af de tre faktorer, der udløser en istid, at hældningen af Jordens rotationsakse varierer mellem 21,8 grader og 24,4 grader i forhold til jordbanens plan omkring solen over 41.000 år.

Himalaya-bjergkæden
For ca. 50 mio. år siden kolliderede det indiske subkontinent fra Afrika med Asien. Resultatet er bl.a. Himalaya-bjergkæden med både hårde dybbjergarter, magmaer og sedimenter med fossiler fra havets bund.

Hvad siger brasilianerne til at køre på sprit?
Kan en bil køre lige så godt med ethanol som med benzin?

Hvordan produceres ethanol?
Brasilien har et stigende energiforbrug, men er samtidig det land, der er kommet længst med at udskifte en del af benzinen med ethanol.

Hvorfor er forbruget af ethanol CO2-neutralt?
Ved en forbrænding sker der en iltning af kulstof.

I skole i Indien
JP Explorer har besøgt en landsbyskole i delstaten Punjab i Indien.

I skole i Tuvalu
I grundskolen i Tuvalu tales der tuvaluansk. Det er ørigets eget sprog, men der undervises også i engelsk.

Indianerne i regnskoven og verden udenfor
Regnskovsindianernes leveform bliver mere og mere påvirket af kontakten med verden uden for regnskoven - på godt og ondt.

Indianernes fremtid
Amazonas oprindelige indianske befolkning har været tæt på udryddelse, men i dag vokser befolkningstallet.

Indiens landbrug rammes af varme og tørke
Indiens over 700 mio. indbyggere er stærkt afhængige af landbrugets fødevareproduktion.

Inuit Circumpolar Conference, ICC
Sheila Watt-Cloutier er præsident for Inuit Circumpolar Conference - den internationale organisation, der repræsenterer de 150.000 inuit, der bor i de arktiske regioner af Alaska, Canada, Grønland og Rusland.

Istid i Danmark?
Gennem de seneste 150 år har man konstateret, at klimaet på verdensplan er blevet varmere. Der er uenighed om hvorfor.

Kinas udvikling
Gu Ruizheng på 69 år og Mei Youding på 72 år har boet i Shanghai hele deres liv.

Klima og landbrug i Kina
Kun godt 10 pct. af Kinas areal er velegnet til landbrug.

Klimaforandring set fra Iqaluit
Mange forskere mener, at de største ændringer i klimaet vil komme i de arktiske egne.

Klimamodellerne og arktiske områder
Verden over er forskere beskæftigede med at undersøge, hvordan og hvorfor Jordens vejr- og klimaforhold ændrer sig.

Kontrasten mellem varmt, støvet lavland og koldt, klart bjergområde
Der er en markant forskel mellem de høje temperaturer ved Ludhiana i Punjab og det kølige Gangotri i bjergene i 3.100 meters højde.

Land og by i Kina
Urbaniseringsgraden, dvs. den andel af befolkningen, som lever i byer, er lille i Kina ifht. de fleste andre lande.

Lovløse bønder og regnskoven
Koloniseringen af Rondonia foregår på den ene side ifølge en plan og på den anden side gennem illegale fældninger af regnskoven.

Mere outsourcing fra Danmark til Kina i fremtiden?
Kina har en enorm produktionskapacitet på grund af landets mange ufaglærte og faglærte arbejdere med lave timelønninger.

Miljøproblemer på Tuvalu
Tuvalu har to store miljøproblemer.

Namibias klima
Martin Vahls klima- og plantebælter defineres ud fra udbredelsen af den naturlige plantevækst, sammenhængen mellem denne og gennemsnitstemperatur i koldeste og varmeste måned samt den gennemsnitlige månedlige nedbør. Det sydlige subtropiske bælte er karakteriseret ved, at temperaturen er over 3 grader i gennemsnit i den koldeste måned og over 20 grader i gennemsnit i den varmeste måned.

Nutidens ungdom og fangerkulturen
Inuits kultur er undergået stor forandring, og det mærkes ikke mindst i forskellen mellem den oprindelige fangerkultur og de unges verden.

Opfattelser af klimasituationen på Tuvalu
I forskellige kulturer forholder man sig til livets genvordigheder, også naturens fænomener, på forskellige måder.

Oprindelige folk i Arktis og klimaforandringen
Den traditionelle fangerkultur er i dag under forandring. 

Porto Velhos beliggenhed
Når man taler om beliggenheden af en by, kan det forstås på mindst to måder.

Punjab - fra kornkammer til ørken?
I Indien lever ca. 700 mio. mennesker direkte af landbrug.

På trekking fra Gangoti til Ganges' udspring
Det er let nok at komme op til den hellige by Gangoti, idet landevejen er ført frem til byen.

Regionale forskelle i vejret
Selv om Danmark er et lille land, er der alligevel forskel på vejret i de enkelte regioner.

Shanghai - en økonomisk og befolkningsmæssig magnet
Shanghai er med sine 13 mio. registrerede og ca. 4 mio. ikke-registrerede indbyggere den største by i Kina.

Shanghai - på vej til en sund by?
Jiao Yang er talsmand for Shanghais regering. I reportagen "Grøn vækst" fortæller hun om bystyrets planer for Shanghais økonomiske udvikling og miljø.

Skal vi lade dette rige synke?
Bountyland, azurblåt hav, farverige koralrev, fiskerigdom, palmer, der suser svagt i den hvide strandkant, en hængekøje i skyggen.

Skolegang i regnskoven
Drengene og pigerne i indianerstammerne bliver ikke konfirmeret. Mange stammer indfører dem i de voksnes verden ved særlige ritualer, når pigerne er 14 år og drengene 8-12 år.

Stillehavsatoller
En vulkanø synker langsomt i havet. Langs kysten dannes et koralrev, hvor korallerne vokser op mod lyset. Når øen er sunket under havets overflade, udgør koralrevet en atol omkring en lagune.

Tilpasning til eller bekæmpelse af klimaændringer?
Klimaændringer med stigende overfladetemperatur og middelvandstanden kan føre til økonomiske tab på grund af flere og større naturkatastrofer.

Tropiske og polare cykloner
Der findes to typer cykloner: De tropiske og de polare.

Truslen fra klimaændringer - en politisk sag
Der er risiko for, at den klimatiske udvikling og ekstreme vejrsituationer kan oversvømme og erodere Tuvalu-øerne bort.

Tuvalu set fra rummet
De 11 Tuvalu-atoller er en del af Polynesien. De omfatter bl.a. den store atol Funafuti, den rektangulære Nukufetau, den nordlige atol Vaitupu Atoll og den sydlige Nukulaelae.

Tørke i Indien
Monsunregnen er utrolig vigtig for Indiens landbrug. Godt 80 procent af landets samlede årlige nedbør falder i juni-september, og ca. 2/3 af Indiens befolkning er afhængig af landbrug i deres økonomi.

Vandets kredsløb på globalt plan
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Vandindvinding i en af verdens tørreste byer
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Vandsituationen i Windhoek
I Windhoek regner det sjældent, og som i resten af regionen indtræder der derudover tørkeperioder, hvor der falder mindre nedbør end normalt.

Vejr og klima i marts måned
Inuit er helt afhængige af klimaet og lever i højere grad end mennesker i den industrialiserede verden stadig i pagt med naturen og dens luner.

Vejrudsigtens indhold
Vejrudsigterne er forudsigelser om vejret. De laves vha. edb-modeller, der bygger på erfaringer med tidligere vejrsituationer og kendskab til atmosfærens fysiske love.

Økonomisk vækst i Kina og særlige økonomiske zoner
Efter indførelse af den såkaldte "åbne dørs politik" i 1979 blev hjørnestenen i Kinas investeringspolitik de særlige økonomiske zoner (Special Economic Zones - SEZ).

Ørkener og ørkenspredning
Der er ikke enighed om, hvorfor ørkenerne ser ud til at spredes. Der findes flere forklaringer, som hver især lyder troværdige. Fælles for dem er, at de taler om hurtig omdannelse af græsstepper til ørken.

Algeproduktion målt fra satellit
Atoller er berømte for deres mangfoldige marine dyreliv.

Befolkning og erhverv i Namibia
I Namibia er der et stort gab mellem landets naturlige ressourcer, og hvad befolkningen ernærer sig ved.

Befolkningsudvikling i Kina
Ca. en femtedel af Jordens befolkning lever i Kina - 1,3 milliarder mennesker.

Byplan i Windhoek
I enhver bymæssig bebyggelse er der en stoftransport mellem byen og den omgivende natur.

Byudvikling i Shanghai
Shanghai opstod som en landsby på en mudderbanke. I dag er den en af verdens største byer med 17 millioner mennesker.

Ekstremt vejr og oversvømmelser
Oversvømmelse og bølgeerosion i forbindelse med hårdt vejr er en alvorlig trussel for beboerne på Tuvalus atoller.

Ethanol eller fødevarer?
Der har været rejst debat om det rimelige i, at landbrugsjord anvendes til at dyrke afgrøder til brug for fremstilling af ethanol, i stedet for at bruge jorden til dyrkning af fødevarer.

Funafuti set fra rummet
Funati-atollen omfatter et sårbart bånd af land, som risikerer at blive udsat for ekstreme meteorologiske situationer.

Havstrømmes betydning for nedbøren
Kolde havstrømme ved kysten betyder, at lufttemperaturen over havstrømmene er lav.

Indiens befolkning
Siden 1920'erne er dødshyppigheden i Indien faldet pga. bedre hygiejne, mere effektiv sygdomsbekæmpelse og mindre udbredt hungersnød.

Indiens landbrug - efter den grønne revolution
I Indien er ris og hvede de vigtigste planter i forbindelse med den daglige ernæring, men til gengæld skaber produktionen miljømæssige problemer.

Inuit
Læs om inuit-folket på de to hjemmesider, du finder links til her i opgaven, og se på kortet over Arktis.

Iqaluit set fra rummet
I Nunavut i Canada ligger byen Iqaluit. Dette billede viser byens nærmeste omgivelser.

Kan vi gøre noget lignende i Danmark?
Danmark har med tilslutningen til Kyoto-protokollen forpligtet sig til at skære ned på den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser.

Kina - et land styret af reformer
Kinas udvikling har i høj grad været præget af politiske reformer.

Kina - et uland eller en økonomisk verdensmagt?
Vækstraten i Kina sætter rekord, levealderen forlænges markant, og uddannelsesniveauet øges. I 2001 kom Kina med i WTO (World Trade Organization).

Klimaændring - orkaner på Tuvalu?
Den tropiske orkan Gavin opstod sydvest for Funafuti den 3. marts 1997 og ramte Tuvalu.

Klimaændring - stigende vandstand?
Ø-staten Tuvalu er meget følsom over for ændringer i havniveauet.

Klimaændringer på vej - højere temperatur og mere regn?
Den store økonomiske aktivitet i Kina, hvor virksomhedernes produktionstal stiger og stiger, medfører et øget behov for anvendelse af energi.

Konsekvenser af bøndernes fældning af skoven
Bønderne i Rondonia fælder træer for at kunne dyrke jorden, og deres afbrænding af skoven har konsekvenser for bl.a. klimaets udvikling.

Landbrug i aride områder
Jordbunden i Namibia er enten ørken eller middelhavsjord. Under 1 pct. af arealet er opdyrket, men næsten 50 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbrug.

Okavangoflodens vandstand og klimaet
Hvis vandet i Okavangofloden opdæmmes, og flodens løb ændres i det nedre løb, kan det få alvorlige klimamæssige konsekvenser.

Overvågning af regnskoven
For at kunne beskytte Amazonas regnskov er det nødvendigt at kende udviklingen i området.

På tur med en inuit
Nogle af de ældre inuit i Iqaluit lever en tilværelse som både fangere og som moderne industriarbejdere.

Regeringens planer for regnskoven
Den brasilianske regering er meget bekymret over fældningen af regnskoven.

Regnskovens fældning i Rondonia set fra satellit
Et af de store problemer for det globale miljø er, at der hvert år forsvinder store arealer med regnskov.

Satellitoptagelser af bybebyggelsen i Porto Velho
Reportagen "Regnskoven skal satellitovervåges" handler bl.a. om, hvordan skovhugst og andre forhold i regnskoven kan overvåges vha. satellitoptagelser.

Satellitoptagelser af Porto Velho og omgivelser
Reportagen "Regnskoven skal satellitovervåges" handler bl.a. om, hvordan skovhugst og andre forhold i regnskoven kan overvåges vha. satellitoptagelser.

Shanghai bygger i højden - landemærker i Pudong
Jin Mao Tower på 420 m i Pudong er i øjeblikket Kinas næsthøjeste bygning.

Tropisk regnskov
Ifølge Martin Vahls klimasystem kan tropisk regnskov vokse, hvor alle årets måneder har en gennemsnitstemperatur på mere end 16 grader. Samtidig skal nedbøren være på mere end 200 cm pr. år fordelt på alle måneder.

Trusler mod koralrev
Der findes forskellige trusler mod koralrev - disse kan samles i temaer.

Tuvalus befolkningsudvikling
Tuvaluanernes usikre fremtid handler ikke kun om klimaændringer, men også om befolkningens forventninger til almindelige materielle levevilkår og økonomiske og erhvervsmæssige muligheder.

USA outsourcer til Kina
Arbejdskraftsintensiv produktion flyttes fra andre lande til Kina i stort omfang - bl.a. fra de sydøstasiatiske vækstøkonomier, de såkaldte "tigerøkonomier". 

Vandet i Okavangofloden
Det tørre klima i Namibia og Botswana skyldes i første række globale klimatiske forhold.

Vandets kredsløb i regnskoven
Regnskov og vand er tæt forbundet. Uden vand ville der ikke være regnskov, og regnskoven er en vigtig faktor for vandets kredsløb i naturen.

Vejret i Iqaluit
Hent det seneste vejrsatellitbillede for arktisk Canada, find hydrotermfiguren for Iqaluit og aktuelle vejrudsigter.

Økonomisk vækst og miljøproblemer i Kina
Kina er en fremadstormende industrigigant. Bagsiden af medaljen er, at Kina kan blive en gigant, når det gælder forurening og miljøødelæggelse. Allerede nu falder der kviksølv fra Kinas skorstene ned på Svalbard.

I Knud Rasmussens slædespor

Følg med JP Explorer i sporet af polarforskeren Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition - verdens længste slæderejse fra Grønland til Sibirien. Hvad er forandret i Arktis siden slæderejsen i 1920'erne - og hvilke forandringer skyldes klimaet?
Læs mere

Brasilien

Mange i Brasilien har mest hovedrysten til overs for de vestlige lande og miljøorganisationer, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde nogle af træerne til fordel for landbrug og kvægdrift.
Til destinationen Brasilien

Danmark

Danskerne må forberede sig på, at varmere og mere ekstremt vejr vil forandre landskab og levevilkår. I Danmark vil klimaændringerne blandt andet føre til, at de store plantager med grantræer vil forsvinde, mens nye træarter vil brede sig.
Til destinationen Danmark

Indien

Indien er et af de lande på kloden, hvor landbruget bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Eksperter frygter, at Indien fremover ikke vil være i stand til at brødføde sig selv, og at millioner af bønder bliver nødt til at finde en anden indtægtskilde.
Til destinationen Indien

Kina

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.
Til destinationen Kina

Namibia

Mange mennesker især i Afrika og Asien må leve med beskidt eller alt for lidt vand. Klimaforandringer ventes at øge kampen om vandet.
Til destinationen Namibia

Tuvalu

Det lille ø-rige Tuvalu i Stillehavet risikerer om få årtier at være forsvundet i havet. Stigende vandstand og kraftigere storme truer eksistensen for de godt 11.000 indbyggere.
Til destinationen Tuvalu

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere