Sitemap | Avanceret søgning |

Links

Aktuel vejrudsigt for Canada (Engelsk)
Hjemmeside for Canadas meteorologiske institut med bl.a. vejrudsigter samt satellit- og radarfotos. Den er fint struktureret og nem at finde rundt på. Indeholder gode kort med meget forskellig detaljeringsgrad.

Arctic Council (Engelsk)
På hjemmesiden kan man læse om rådets arbejde, men også finde nyheder fra Arktis, fotografier og kort - bl.a. over, hvor de forskellige arktiske befolkningsgrupper bor - og en stor linksamling.

Atlas med koralrev (Engelsk)
Meget fint interaktivt atlas med fokus på koralrev og revrelaterede emner i 131 lande verden over. Det er muligt at zoome ind og ud på et verdenskort, samt vælge hvilke parametre, som f.eks. koralblegning og koralrevssygdomme, der skal medtages på kortet. Der er også satellitbilleder fra NASA af udvalgte øer samt kort med bl.a. havtemperaturer, der kan vises enten på års-, kvartals- eller månedsbasis.

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Befolkningstæthedskort over Kina (Engelsk)
University of Texas' bibliotek har on-line en stor samling fysiske, historiske og tematiske kort over hele verden, inkl. f.eks. befolkningstæthed, afgrøde-regioner, råstoffer og industri.

Bright Green (Engelsk)
Dansk Industris publikation om Bright Green. En introduktion og grundig genemgang af begrebet.

Byen Iqaluit (Engelsk)
Canadisk hjemmeside om Iqaluit i arktisk Canada. Her kan man bl.a. læse om byens historie, demografi, lokalpolitik og økonomi.

Byen Windhoek (Engelsk)
Nationalt namibisk websted udgivet af bystyret i Windhoek. Det indeholder bl.a. oplysning om byrådets opgaver og ambitioner og er samtidig henvendt til turister. Der er bl.a. et interaktivt kort, der ligger på en GIS server.

Canadas nationale atlas (Engelsk)
Officielt netatlas fra den canadiske stat med fine kort over landet. Her vises kort over udbredelsen af permafrost i Canada, men siden indeholder også kort over ændringer i det globale klima.

CBERS, brasiliansk-kinesisk satellit-samarbejde (Engelsk)
China-Brazil Earth Resources Satellite, CBERS, er et samarbejdsprojekt mellem Kina og Brasilien om opsendelse og udnyttelse af satellitter til jordobservation. På hjemmesiden for projektet kan man bl.a. se et satellitbillede af Brasiliens hovedstad, Brasilia.

COP15 (Dansk)
Midlertidig hjemmeside for COP15 - FN's Klimakonference i København 2009. Indeholder bl.a. oplysninger om konferencen, om konsekvenserne af klimaforandringerne og om Kyoto-protokollen og FN's klimakonvention.

Danmarks Meteorologiske Institut (Dansk)
Indeholder naturligvis detaljerede vejrudsigter for Danmark, Grønland og Færøerne, men har også en side for "Verden", hvor prognoserne for vejret de kommende seks dage nemt hentes enten ved at navigere fra et kort eller ved hjælp af lande og bynavne. DMI har en omfattende samling temaer om f.eks. drivhuseffekten, solpåvirkning og klimamodeller samt et stort meteorologisk leksikon og billeder fra den nye europæiske vejrsatellit Meteosat-8.

DMI - ozonlaget (Dansk)
Meteorologisk Instituts base over forskellige faglige temaer, herunder ozonlaget. Her findes oplysninger som bl.a. ozontal, statistikker og solvarsler - samt en god forklaring på, hvad ozonlaget er.

DMI - Vejret i Grønland (Dansk)
DMI's sider om vejret i Grønland med aktuel vejrudsigt, farvandsudsigt og observationer om klimaet med kort og satellitbilleder.

DMI om den globale opvarmning (Dansk)
Artikel fra Danmarks Meteorologiske Institut med gennemgang af udviklingen af CO2 i atmosfæren siden år 800 og om solaktivitetens indvirkning på klimaet udvikling.

DR Nyheders vejrudsigt (Dansk)
Temahjemmeside fra Danmarks Radios Nyheder om vejret. Her kan man f.eks. se og høre de seneste vejrudsigter, læse temaartikler om bl.a. orkaner samt prøve vejrskolen, der både i lyd og billeder forklarer hvordan det danske vejr opstår.

Eduspace (Engelsk)
Portal målrettet europæiske elever med en mængde både aktuelle og historiske satellitfotos samt forslag til undervisningsforløb inden for så forskellige emner som klodens forandringer, Europa set fra rummet og GIS-software.

Energistyrelsen (Dansk)
På Energistyrelsens hjemmeside kan man bl.a. læse et tema om Danmarks klimaprojekter i udlandet, om regeringens klimatilpasningsstrategi og EU's klima- og energipakke. Man kan endvidere finde rapporter om Danmarks klimastrategi og links til blandt andre organisationer og myndigheder, der beskæftiger sig med klimaet.

EU's klimapolitik (Engelsk)
Hjemmesiden giver masser af oplysninger og rapporter om EU's miljø- og klimapolitik. Man kan desuden finde EU-landenes allokeringsplaner i forbindelse med Kyotoaftalen for 2008-2012.

FN's klimapanel (Engelsk)
Overskuelig hjemmeside, der fortæller om klimapanelets formål og aktiviteter. Her findes rapporter og vises masser af grafikker til at understøtte teksten.

Grønlands klima - klimaforandringer i Arktis (Dansk)
Indeholder data om klimaændringer i Grønland, forskningsrapporter og links til andre videnskabelige institutioner, der arbejder med Arktis og klima. Sitet er en del af forskningsprojektet "Regionale klimaændringer for Grønland og omkringliggende hav", der støttes af miljøministeriet.

Grønlands Naturinstitut (Dansk)
Grønlands Hjemmestyres center for naturforskning. Instituttet skal opbygge viden om dyr og planter i og omkring Grønland. På sitet finder man både nyheder, relevante bogomtaler og deciderede forskningsartikler.

Grønlands turisthjemmeside (Dansk)
Officiel hjemmeside fra Grønlands Turist- og Erhvervsråd med information til turister. Det er nemt at finde korte beskrivelser af de grønlandske byer og regioner og af naturen, klimaet, kulturen og historien. Man kan bl.a. se, hvornår og hvor længe der er midnatssol i de forskellige egne.

Institut for Miljøvurdering (Dansk)
Meget overskuelig hjemmeside for det nu nedlagte institut, hvor Bjørn Lomborg var chef. Instituttets rapporter er stadig alle tilgængelige i fuld længde og findes nemt ved hjælp af henvisningerne til publikationer fra forsiden.

Interaktivt kort Arktis (Engelsk)
Interaktive kort, der viser temperatur, både i celcius og fahrenheit samt nedbør for klimastationer i Arktis. Har fin linksamling opdelt efter om hjemmesiderne omhandler Arktis, Antarktis eller begge polerne. Hjemmesiden er oprettet i forbindelse med et kursus i polar meteorologi ved Naval Postgraduate School i Monterey.

Jordbundskort fra hele verden (Engelsk)
Det amerikanske landbrugsministerium stiller en meget overskuelig samling med kort over hele verden til rådighed. Kortene viser f.eks. de forkellige jordbundstyper, hvor risikoen for ørkenspredning er størst, samt hvilke egne der er mest sårbare over for erosion forårsaget af vind.

Kinas Special Economic Zones (Engelsk)
Portalen china.org beskriver en række kinesiske geografiske og økonomiske forhold. Denne side omhandler Special Economic Zones fra 1980 til i dag.

Klima- og Energiministeriets hjemme (Dansk)
Ministeriets hjemmeside byder ud over links  bl.a. på oplysninger om dansk klima- og energipolitik, temaer om indlandsisen og klimaet, fremtidens klima og klimaændringer frem til i dag.

Klimadata fra hele verden (Engelsk)
Omfattende materiale med temperatur, nedbør m.v. fra hele verden. Det er nemt at søge på bynavne i søgefeltet på forsiden og dermed hente en overskuelig oversigt over meteorologiske data frem fra den valgte by.

Klimadiagrammer fra hele verden (Tysk)
Overskuelig hjemmeside, hvor det er nemt at navigere enten ved hjælp af kort eller alfabetiske oversigter over stednavne. Fint interaktivt kort over hele verden, der viser klimaforholdene i den seneste klimaperiode (1961-90). Der kan vælges parametre som f.eks. nedbør, vind og maksimumtemperatur. Resultaterne kan vises enten for hele året eller på månedsbasis. Desuden beskrives forskellige klimaklassifikations-systemer, nemlig W. Köppen, Troll/Paffen og Neef.

Klimakort (Engelsk)
Kortet viser en opdateret version af et Köppen-Geiger klimakort, som viser Jorden inddelt i en række forskellige klimazoner.

Klimanormaler (Dansk)
DMI's side om klimanormaler indeholder oplysninger om klimaet i perioden 1961-90, opregnet på årsbasis og måned for måned. Tallene kan vises både som grafer og som tabeller.

Klimastrategi for Danmark (Dansk)
Rapport fra Finansministeriet med regeringens bud på Danmarks fremtidige klimapolitik. Strategien løber frem til 2012.

Knud Rasmussen Selskabet (Dansk)
Hjemmesiden giver adgang til information om Knud Rasmussens liv og ekspeditioner, anekdoter og udgivelser om ham.

Kort over Tuvalu (Engelsk)
Hjemmeside med kort over alle øerne i Tuvalu. Desuden findes fotos af øerne fra rummet taget af astronaut James S. Voss fra rumfærgen Discovery i 1997.

Kultur og miljø i Arktis (Engelsk)
Projekthjemmeside fra Stefansson Arctic Institute, som hører under det islandske miljøministerium. Hjemmesiden har samlet artikler, fotos og links, der belyser en del af de udfordringer, Arktis står over for, og behandler problemer af både social og økonomisk karakter. Enkelte af artiklerne er på dansk.

Luksuslejligheder i Shanghai (Engelsk)
Shanghai-properties.com formidler dyre boliger i Shanghai. På siderne her kan ses billeder, beliggenhed, pris og størrelse for nybyggede luksuslejligheder i byen.

Miljøforandringer i Rondonia (Engelsk)
Satellitfotos fra 1975, 1986 og 1992, der viser den omfattende rydning af regnskoven i Rondonia i Brasilien. Satellitbillederne er infrarøde falskfarve-billeder, hvor vegetationen vises med røde nuancer og bar jord med hvide til blå nuancer. Ved at klikke på de pågældende fotos zoomes der ud til at vise hele verden.

National allokeringsplan (Dansk)
Danmarks allokeringsplan for perioden 2008-2012. Alle EU-lande har i forbindelse med Kyoto-protokollen skrevet under på at lave nationale allokeringsplaner for, hvordan det enkelte land vil opfylde de internationale klimaforpligtelser.

Naturkatastrofe-atlas for Stillehavet (Engelsk)
Det interaktive atlas fra Pacific Disaster Center på Hawaii indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. tropiske orkaner, jordskælv og vulkanudbrud i Stillehavet. Hjemmesiden er lidt langsom, men de muligheder, kortene giver, gør det værd at vente.

Nepenthes og regnskovens klima (Dansk)
Miljøorganisationen Nepenthes, der arbejder for en bæredygtig brug af verdens skove, giver her gode forklaringer om regnskoven og vandets kredsløb, og om konsekvenserne, hvis regnskoven forsvinder.

Netdoktor om højdesyge (Dansk)
Netdoktor giver en beskrivelse af højdesyge, hvordan man undgår at få sygdommen samt hvordan man behandler personer, der har er blevet ramt.

Shanghai som "Sund By" (Engelsk)
Artikel fra english.eastday.com om en pressekonference i juni 2003, hvor Shanghais bystyre præsenterer deres planer for at forbedre bl.a. miljøforholdene for byens indbyggere.

Staten Alaskas officielle hjemmeside (Engelsk)
Officielle oplysninger om guvernøren, administrationen og andre officielle organer i Alaska.

Statistik fra Human Development Report (Dansk)
Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN med aktuel statistik, men også fysiske kendetegn som vegetationstyper. Man kan selv angive, hvilke parametre og lande der skal vises på kortene. Indeholder udførlige statistiske landeportrætter og prognoser for f.eks. befolkningstilvækst. Meget nemt at navigere i, men kræver Internet Explorer 6 eller nyere browser for at fungere.

Tidslinje for Kina på DR Undervisning (Dansk)
DR Undervisning har en god tidslinjeoversigt over Kinas historie med tilhørende korte forklaringer af politiske og historiske begivenheder, økonomiske reformer m.m.

Tropiske cykloner og deres navne (Engelsk)
The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) leverer vejrdata til såvel offentlige som private. Webstedet har bl.a. et tema om tropiske cykloner. Et særligt emne her er navngivningen, som følger forskellige regler i de forskellige tornadobælter.

Træ Er Miljø (Dansk)
På denne side er der en meget overskuelig beskrivelse af skovens udvikling i Danmark siden sidste istid. Teksten er fra projektet "Skoven i skolen" (www.skoven-i-skolen.dk ), som primært henvender sig til grundskolen.

TV 2 Vejret (Dansk)
TV 2 Vejrets hjemmesiden indeholder detaljerede vejrudsigter for Danmark samt vejrudsigter for udvalgte byer i resten af verden. Omfattende baggrundssektion bl.a. med artikler om alt fra vejrets indflydelse på kamelers pukler over vestenvindsbæltet til forskellen på regn og byger. Værktøjer til omregning af temperaturen, vindhastigheden, lufttryk m.v. findes i sektionen Vejrlab.

Udvikling i nedbørsmængde og vandforbrug i Kina (Engelsk)
The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er en nonprofit-organisation i Østrig, som foretager tværfaglige videnskabelige studier. De udgav i 1999 rapporten "Can China Feed Itself?". Her findes bl.a. meget andet disse oversigter over, hvordan nedbørsændringer, kunstvanding, ændringer i grundvandsspejlet, flodoversvømmelser har udviklet sig i Kina.

Udviklingstal (Dansk)
Opdaterede tabeller og figurer med information om udviklingsniveauer og udviklingstendenser i det globale samfund. Fokus ligger på oplysninger om udviklingslandene og forholdet mellem i-lande og u-lande, herunder globalisering og udviklingsbistand.

u-web.dk (Dansk)
Danidas hjemmeside for børn og unge om u-lande. Indeholder tal, kort, figurer og billeder om u-lande, med særligt fokus på Danmarks programsamarbejdslande og dansk udviklingsbistand.

Vejrdatabase (Engelsk)
Indeholder vejrobservationer fra mere end 16.439 byer i hele verden med oplysninger om bl.a. temperatur, antal solskinstimer og nedbør. En smart facilitet er "feriemåls-finderen", der på baggrund af de ønsker, man indtaster til vejret på feriestedet, foreslår egnede feriemål i den valgte periode. Der er endvidere en omfattende ordbog, hvor vejrrelaterede termer forklares.

Vejrobservationer fra hele verden (Engelsk)
Wunderground.com indeholder aktuelle og superopdaterede oplysninger om vejret i hele verden samt udsigter for de nærmeste fem dage.

Værktøjer til geografiundervisningen - 7.-10. klasse (Dansk)
Linksamling med henvisninger til bl.a. gode hjemmesider med kort, tidsskrifter, satellitfotos samt statistik. Udgives af UNI-C og Undervisningsministeriet på Elektronisk Mødested for Undervisningen (EMU).

Værktøjer til geografiundervisningen - gymnasiet (Dansk)
Linksamling med henvisninger til bl.a. gode hjemmesider med kort, tidsskrifter, satellitfotos samt statistik. Udgives af UNI-C og Undervisningsministeriet på Elektronisk Mødested for Undervisningen (EMU).

Wikipedia om Arktis (Engelsk)
Oplysninger om Arktis' geografi, dyreliv m.m. på encyklopædien Wikipedia. På Wikipedia er alle oplysninger skrevet af brugerne, hvilket man bør være opmærksom på, når man bruger encyklopædien - der kan være fejl i oplysningerne.

Worldatlas (Engelsk)
På denne hjemmeside kan man bl.a. finde kort over hele verden, en oversigt over hele verdens lande og deres flag samt fakta som f.eks. indbyggertal og navne på hovedstæder.

I Knud Rasmussens slædespor

Følg med JP Explorer i sporet af polarforskeren Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition - verdens længste slæderejse fra Grønland til Sibirien. Hvad er forandret i Arktis siden slæderejsen i 1920'erne - og hvilke forandringer skyldes klimaet?
Læs mere

Brasilien

Mange i Brasilien har mest hovedrysten til overs for de vestlige lande og miljøorganisationer, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde nogle af træerne til fordel for landbrug og kvægdrift.
Til destinationen Brasilien

Danmark

Danskerne må forberede sig på, at varmere og mere ekstremt vejr vil forandre landskab og levevilkår. I Danmark vil klimaændringerne blandt andet føre til, at de store plantager med grantræer vil forsvinde, mens nye træarter vil brede sig.
Til destinationen Danmark

Indien

Indien er et af de lande på kloden, hvor landbruget bliver hårdest ramt af klimaforandringer. Eksperter frygter, at Indien fremover ikke vil være i stand til at brødføde sig selv, og at millioner af bønder bliver nødt til at finde en anden indtægtskilde.
Til destinationen Indien

Kina

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.
Til destinationen Kina

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere

Namibia

Mange mennesker især i Afrika og Asien må leve med beskidt eller alt for lidt vand. Klimaforandringer ventes at øge kampen om vandet.
Til destinationen Namibia

Tuvalu

Det lille ø-rige Tuvalu i Stillehavet risikerer om få årtier at være forsvundet i havet. Stigende vandstand og kraftigere storme truer eksistensen for de godt 11.000 indbyggere.
Til destinationen Tuvalu