Sitemap | Avanceret søgning |

Kina

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Allerede 1650 f.Kr. bliver det første dynasti, Shangdynastiet, grundlagt, og herefter følger godt 3500 år med forskellige dynastier. Europæerne ankommer til landet omkring 1500 e.Kr. og indleder handelsrelationer. Qingdynastiet falder i 1912, da Sun Yat-Sen bliver præsident og grundlægger Kina som republik.

I de følgende år udspiller der sig voldsomme interne magtkampe mellem stridende lokale ledere og en øget japansk tilstedeværelse i landet. Efter 1. Verdenskrig opstår Kinas Kommunistiske Parti som oprør mod japansk indflydelse og mod de traditionelle konfucianske værdier. Slagordet er kulturel fornyelse.

I 1920'erne kæmper Sun Yat-Sens parti GMD (med Chiang Kai-Shek i spidsen) og kommunisterne om magten. Denne borgerkrig bliver yderligere kompliceret af en japansk invasion i 1931, som de to kæmpende parter må gøre fælles front mod. Efter Japans kapitulation i 1945 fortsætter krigen mellem GMD og kommunistpartiet, som sidstnævnte vinder med Mao Zedong i spidsen. Chiang Kai-shek flygter til Taiwan i 1949 og danner eksilregering. Kommunistpartiet har haft magten i landet siden, men efter at Deng Xiaoping blev premierminister i 1976, har den kinesiske regering taget afstand fra flere af Maos radikale tiltag - bl.a. hans kampagne om industriel omstrukturering, "Det Store Spring Fremad", der medførte 20 mio. menneskers død af hungersnød.

Også Maos 'Kulturrevolution', der indebar massive angreb, fængslinger og henrettelser af alle kritiske kræfter, er siden blevet fordømt. Dengs politik forvandlede landet fra et totalitært til et autoritært land, hvor den enkelte borger har større frihed og sikkerhed. Landet har gennemgået store økonomiske reformer, og de internationale relationer med bl.a. USA er normaliseret.

I 1989 samledes tusindvis af studenter på Den Himmelske Freds Plads midt i Beijing for at kræve gennemgribende reformer. De fik støtte af mange andre samfundsgrupper, men demonstrationen blev slået brutalt ned natten mellem 4. og 5. juni samme år. I de følgende år var Kina delvist isoleret og reformerne stod stille, men så tog de igen fart og Kina gennemlever nu en voldsom økonomisk vækst med gennemsnitlige årlige vækstrater på ca. 10 pct. I takt med den hastige økonomiske udvikling er uligheden i samfundet steget, og korruption er blevet et stigende problem, som den kinesiske ledelse har givet høj prioritet at nedkæmpe.

 Udviklingen i relation til individets rettigheder har vist regn på fremskridt, men der er betydelige problemer med ytrings- og pressefriheden og på menneskerettighedsonrådet. Dette viste sig i foråret 2008 under de voldelige nedkæmpelser at tibetanske protester mod Kina op til OL i Beijing i 2008.

Geografi
Landet grænser til Rusland, Mongoliet, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan, Afghanistan, Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan, Myanmar/Burma, Laos og Vietnam. Det har kyster ud til Det Gule Hav, Det Østkinesiske Hav og Det Sydkinesiske Hav. Arealet er på 9,6 millioner kvadratkilometer, og hovedstaden hedder Beijing.

Klima
Ekstremt varierende - lige fra tropisk i syd til subarktisk i nord.

Miljø
Luftforurening (drivhusgasser) fra kul, syreregn, vandmangel, vandforurening fra ikke-renset affald, skovrydning, tab af ca. 1/5 af landbrugsjorden (pga. erosion og økonomisk udvikling), ørkenspredning, handel med truede dyrearter. Kina har underskrevet, men ikke ratificeret Kyoto-protokollen.

Årligt elforbrug
2,86 billioner kWh (2007)

Befolkningen
Størstedelen af befolkningen er Han-kinesere (91,9 pct.). Hertil kommer mange etniske minoritetsgrupper som f.eks. zhuang, uygur, hui, yi, tibetanere, miao, manchu, mongoler, buyi, koreanere m.fl. (8,1 pct.) Hovedsproget er mandarin, som 93,5 pct. af befolkningen taler. Der er 55 officielle minoritetssprog i landet, heriblandt cantonesisk, shanghainesisk, minbei, minna, xiang, hakka m.fl. Kina har i alt 201 sprog.

Befolkning
1,3 milliarder (2008)

Befolkningstilvækst
0,63 pct. pr. år (2008)

Fødsler
13,71 pr. 1000 indbyggere (2008)

Dødsfald
7,03 pr. 1000 indbyggere (2008) 

Spædbarnsdødelighed
21,16 pr. 1000 fødsler (2008)

Fertilitetsrate
1,77 børn pr. kvinde (2008)

Forventet levetid
Mænd: 71,37 år, kvinder: 75,18 år (2008)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
75.438 km (2005)

Motor- og hovedveje
1.870.661 km (2004) 

Uasfalterede veje
354.864 km (2004)

Telefoner (fastnet) i brug
368 millioner (2006)

Mobiltelefoner
461,1 millioner (2006)

Internetbrugere
162 millioner (2007)

Uddannelse
95,1 pct. af mændene og 86,5 pct. af kvinderne over 15 år kan læse (2000)

Religion
Ifølge officielle statistikker er landet ateistisk. Der er dog store grupper af aktive buddhister, taoister, konfucianister, muslimer, kristne og jøder.

Styreform
Folkerepublik. Præsident: Hu Jintao. Premierminister: Wen Jinbao. Kommunistpartiet har magtmonopol.

Økonomi
De sidste to årtier har landet gennemgået intens økonomisk udvikling med en gennemsnitlig årlig vækstrate på 10 pct. Landet forventes fortsat at have en vækst på over 10 pct. De økonomiske reformer har medført stor social ulighed til trods for den formelle ideologi om socialisme.

Møntfod
1 kinesisk yuan renminbi = 0,67 kroner (april 2008)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 24.781 kroner (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
8 pct. (2006)

Inflationsrate
4,7 (2007)

Arbejdsstyrke
803,3 millioner (2007) 

Fordelt på erhverv
Landbrug 43 pct., industri 25 pct., service 32 pct. (2006 anslået)

Arbejdsløshedsprocent
I byområder: 4 pct. i byerne, i landområderne er arbejdsløsheden højere (2007)

Industri
Jern og stål, kul, maskinbyggeri, krigsudrustning, tekstiler og klæder, olie, cement, kemisk gødning, fodtøj, legetøj, madforarbejdning, biler, elektroniske forbrugsvarer, telekommunikation

Landbrugsprodukter
Ris, hvede, kartofler, durra, jordnødder, te, hirse, byg, bomuld, oliefrø, svinekød, fisk

Eksport
5,7 billioner kroner 2007)

Eksportvarer
Maskiner og udstyr, tekstiler, tøj, fodtøj, legetøj og sportsudstyr, mineralske brændstoffer

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 21 pct., Hong Kong 16 pct., Japan 9,5 pct., Sydkorea 4,6 pct., Tyskland 4,2 pct. (2007)

Import
428,9 milliarder kroner (2007)

Importvarer
Maskiner og udstyr, mineralske brændstoffer, plastic, jern og stål, kemikalier, medicinsk udstyr, LED-skærme 

Største handelspartnere (import)
Japan 14,6 pct., Taiwan 10,9 pct., USA 7,5 pct., Sydkorea 11,3 pct., Tyskland 4,8 pct. (2007)

Udlandsgæld
1697 milliarder kroner

Udgifter til militær i procent af BNP
4,3 pct. (2006) 

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Kina

Landeportræt