Sitemap | Avanceret søgning |

Tuvalu

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Polynesiske indvandrere fra Samoa tog øerne i besiddelse i det 14. århundrede. Spanske skibe anløb øerne i 1500-tallet, men først i 1820'erne fik kontakten med europæere for alvor betydning, da hvalfangere og handelsmænd ankom i større tal. I 1892 blev øerne et britisk protektorat under navnet Ellice-øerne, og fra 1916 blev de en del af kolonien Gilbert- og Ellice-øerne. Efter stridigheder mellem de to øgruppers befolkninger deltes kolonien i 1976 i Gilbert-øerne, der i 1979 blev en del af Kiribati, og i Ellice-øerne, der i 1978 blev selvstændige som et af verdens mindste lande under navnet Tuvalu.

Geografi
Tuvalu består af en 400 km lang ørække med ni små, lavtliggende koraløer omkring Ækvator i Stillehavet. Hovedstaden Funafuti ligger på øen Funafuti. Arealet er 25 kvadratkilometer.

Klima
Tropisk med regntid fra november til marts.

Miljø
Øernes trævækst er truet af hugst til brændsel, og strandene nedbrydes af sandgravning til byggematerialer. Men den største trussel ligger i faren for oversvømmelse ved stigning i verdenshavenes vandstand.

Årligt elforbrug
Ikke kendt

Befolkningen
96 pct. af befolkningen er af polynesisk oprindelse. Sproget er det vestpolynesiske tuvaluansk, der sammen med engelsk er officielle sprog.

Befolkning
12.177 (2008)

Befolkningstilvækst
1,58 pct. pr. år (2008)

Fødsler
22,75 pr. 1000 indbyggere (2008)

Dødsfald
6,98 pr. 1000 indbyggere (2008)

Spædbarnsdødelighed
18,97 pr. 1000 fødsler (2008)

Fertilitetsrate
2,94 børn pr. kvinde (2008)

Forventet levetid
Mænd: 66,7 år, kvinder: 71,36 år (2008)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
0 km

Motor- og hovedveje
8 km (2002)

Uasfalterede veje
Ikke kendt

Telefoner (fastnet) i brug
900 (2005)

Mobiltelefoner
1300 (2005)

Internetbrugere
1300 (2002)

Uddannelse
99 pct. af befolkningen over 15 år kan læse

Religion
97 pct. tilhører den congregationalistiske engelske kirke, en fra Church of England afvigende retning, grundlagt i det 16. århundrede. Derudover udgør adventister 1,4 pct., Baha'i 1 pct., andet 0,6 pct.

Styreform
Konstitutionelt monarki med parlamentarisk demokrati under det engelske commonwealth. Statsoverhoved: dronning Elixabeth II. Premierminister: Apisai Ielemia.

Økonomi

Møntfod
1 australsk dollar = 4,36 kroner (april 2008)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 7435,59 kroner (2002)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
Ikke kendt

Inflationsrate
3,8 pct. (2006)

Arbejdsstyrke
3615 (2004)

Fordelt på erhverv
Befolkningen lever hovedsageligt af havet, revene og atollerne og af de penge, de får tilsendt fra familie i udlandet. 

Arbejdsløshedsprocent
Ikke kendt

Industri
Fiskeri, turisme, kopra

Landbrugsprodukter
Kokosnødder, fisk

Eksport
4,6 millioner kroner (2004)

Eksportvarer
Kokosnødder, fisk

Største samhandelspartnere (eksport)
Tyskland 60,5 pct., Italien 20,1 pct., Fiji 6,9 pct. (2006)

Import
60 millioner kroner (2005)

Importvarer
Fødevarer, dyr, olie, maskiner, industrivarer

Største handelspartnere (import)
Fiji 46,1 pct., Japan 18,9 pct., Kina 18,2 pct., Australien 7,7 pct., New Zealand 4,1 pct. (2006)

Udlandsgæld
Ikke kendt

Udgifter til militær i procent af BNP
0 pct. (2000)

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Tuvalu

Landeportræt