Sitemap | Avanceret søgning |

FN's Klimapanel - IPCC

Hvordan bliver verdens lande enige om, hvordan klodens klima har det? Man nedsætter et klimapanel, som hvert eneste land kan indstille eksperter til. Ca. 3.700 af verdens førende klimaeksperter er tilknyttet FN's Klimapanel, IPCC. Panelet har indtil nu udsendt fire hovedrapporter.

Af Lars From
Publiceret 14-05-2008

2007 kom for alvor til at stå i klimaets tegn.

Dels udsendte FN's Klimapanel, IPCC, sin længe ventede fjerde hovedrapport, skruet sammen som fire delrapporter, der kom i løbet af året. Dels afholdt FN en stor klimakonference på Bali. Højdepunktet var, da IPCC sammen med USA's tidligere vicepræsident Al Gore i december blev tildelt Nobels Fredspris i Oslo.

Men hvad er IPCC?

IPCC blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtlandrapporten "Vor fælles fremtid". Det var FN's miljøprogram, UNEP, og FN's meteorologiske institution, WMO, der stod bag initiativet, som i 2007 for alvor blev slået fast som den formentlig mest troværdige kilde til information om klodens klima.

IPCC står for Intergovernmental Panel on Climate Change - et klimapanel oprettet mellem verdens regeringer.

Klimapanelet skal ikke selv gennemføre forskning, men alene arbejde med tilgængelig videnskabelig litteratur ud fra principperne om, at videnskabelige artikler skal være gennemlæst og kommenteret af andre, uvildige forskere, såkaldt "peer review".

De videnskabelige forfattere bliver alle udvalgt på baggrund af deres videnskabelige ekspertise, men alle regeringer tilknyttet FN kan indstille eksperter, der herefter vil blive vurderet på deres faglige kvalifikationer.

Når IPCC kommer med sine store klimarapporter, er det forfatternes opgave at sammenstille og vurdere den viden, der er tilgængelig i den internationale videnskabelige og samfundsøkonomiske litteratur. Deres rapporter bliver herefter sendt til gennemlæsning og kommentering hos andre fagfolk (reviewers) - og i sidste ende også hos regeringsrepræsentanter fra de lande, der er med i IPCC. Alle lande, der er medlem af FN, er i princippet også medlem af IPCC.

Over 1.200 uafhængige videnskabelige forfattere og 2.500 reviewers har deltaget i IPCC's seneste rapport, der udkom i 2007. Den enkelte forfatter er ikke nødvendigvis enig i alle konklusioner, men står alene inde for sine egne faglige input. Når alle bidrag er skrevet og kommenteret, mødes nogle få hovedskribenter med repræsentanter for IPCC's ledelse samt repræsentanter for de tilknyttede landes regeringer, hvorefter man bliver enige om de endelige konklusioner, der derfor af nogle er blevet kritiseret for - til dels - at være politiske kompromisser.

Klimapanelet har sekretariat i Geneve, hvor arbejdet er organiseret i tre arbejdsgrupper og i en såkaldt "task force".

Den overordnede koordinering af arbejdet sker i IPCC's plenarforsamling og i IPCC-Bureauet, der består af formanden, inderen Rajendra Pachauri, tre viceformænd, de tre arbejdsgruppers samt task-forcens bureauer, i alt 30 personer. Her lægges der stor vægt på en ligelig repræsentation mellem industrilande, udviklingslande og lande i økonomisk overgang.

- Den første arbejdsgruppe vurderer den naturvidenskabelige litteratur om klima og klimaændringer.

- Den anden beskæftiger sig med konsekvenserne af klimaændringer og mulighederne for at tilpasse sig.

- Den tredje arbejdsgruppe vurderer mulighederne for at reducere klodens udslip af drivhusgasser og dermed begrænse klimaændringerne.

- Task forcen står for de nationale drivhusopgørelser.

Indtil videre har IPCC udsendt fire hovedrapporter i 1990, 1995, 2001 og i 2007.

Klimapanelet skal bl.a. vurdere fremtidens udslip af drivhusgasser, se på konsekvenser af de globale klimaændringer, vurdere risikoen for mere ekstremt vejr og se på, hvordan man kan forebygge skader forårsaget af et ændret klima.

Nogle videnskabsfolk - bl.a. den danske professor Dorthe Dahl-Jensen fra Niels Bohr Instituttet ved Københavns Universitet - har påpeget, at nogle af forudsigelserne om klimaforandringerne i den seneste rapport fra 2007 allerede er forældede, fordi man i rapporterne kun benytter allerede offentliggjorte og kommenterede videnskabelige artikler. Og med den udvikling, der har været på bl.a. Grønland, har man slet ikke taget højde for, at afsmeltningen af indlandsisen på Grønland i dag går langt hurtigere, end forskerne troede muligt for blot et par år siden. Derfor er forudsigelserne for stigningen i vandstanden i verdenshavene formentlig for lille, mener Dorthe Dahl-Jensen. Hun gætter på, at vandet nærmere vil stige 70 centimeter frem mod år 2100 i stedet for de 18-59 centimeter, der står i rapporten.

Danmark har fire forskere centralt placeret i IPCC:

- Kirsten Halsnæs fra UNEP (FN's miljøprogram) på Risø er hovedforfatter på 3. delrapport.

- Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, er forfatter på 1. delrapport.

- Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Institut ved Aarhus Universitet er dybt involveret i arbejdet med klimaforandringernes mulige konsekvenser for landbruget.

- Divisionschef Anne Mette K. Jørgensen, DMI, koordinerer den danske indsats.

I IPCC's anden hovedrapport fra 1995/96 var én af konklusionerne de meget diskuterede sætninger: »Klimaet har ændret sig i de seneste hundrede år, og vurderet samlet antyder ændringerne en skelnelig menneskelig påvirkning af det globale klima.«

I rapporten fra 2007 blev især konklusionen om den menneskelige påvirkning strammet:

»Med 90 pct. sandsynlighed kan man sige, at den globale opvarmning, vi har oplevet de seneste 30 år, er menneskeskabt,« lød det bl.a.


Formand Rajendra Pachauri
IPCC blev i 2007 sammen med USA's tidligere vicepræsident Al Gore tildelt Nobels Fredspris.
Foto: Niels Hougaard

IPCC'S terminologi
IPCC, hvis rapporter ikke udkommer på dansk, bruger på engelsk følgende terminologi af vurderingernes sandsynlighed:

- Virtually certain > 99 pct. probability of occurrence   - i realiteten sikkert .

- Extremely likely > 95 pct. ekstremt sandsynligt.

- Very likely > 90 pct. meget sandsynligt.

- Likely > 66 pct. sandsynligt.

- More likely than not >50 pct. antagelig sandsynligt.

- Very unlikely < 10 pct. meget usandsynligt.

- Extremely unlikely < 5 pct. - ekstremt usandsynligt.

Mere information om IPCC kan ses på www.ipcc.ch