Sitemap | Avanceret søgning |

På vej mod koldere vintre

Frost: Danmark og resten af Nordvesteuropa er formentlig på vej ind i en periode med væsentligt koldere vintre. Resultatet kan blive iskolde vintre i 10 år eller endnu mere.

Af Lars From
Publiceret 15-11-2010

Selv om kloden er ramt af global opvarmning, er der ingen grund til at pakke kælk, ski og vintertøj væk de næste mange år. Meget tyder nemlig på, at det nordvestlige Europa kan være på vej ind i en periode, hvor især vintrene bliver markant koldere.

Både ændring i havstrømmene og ændrede vindforhold peger i samme retning.

Flere professorer, klimaforskere og eksperter i strømforhold i verdenshavene, som Jyllands-Posten har talt med, peger på, at vi med stor sandsynlighed er på vej ind i en kold periode som i 1960' erne og 1970' erne. En kuldeplet, som professor Søren Rysgaard, chef for Center for Klimaforskning i Nuuk, kalder det.

»Sidste vinter kom vi ind i en fase med køligere vejr i Europa og ualmindeligt varmt i Grønland. Det kan være begyndelsen på en periode, hvor det af helt naturlige årsager bliver varmere i Grønland og koldere i Nordeuropa,« forklarer Søren Rysgaard.

»Dertil kommer ændringer i polarisen, der er en joker.

Når polarisen ændrer sig, opstår der mere varme i Arktis.

Det kan ændre frontsystemerne og påvirke højtryk og lavtryk, så der måske vil blive sendt langt mere kulde ned mod Europa end normalt.«

Vinden bestemmer
»Det er svært at forudsige, men det er ikke utænkeligt, at der kommer nogle kolde kælkevintre i Nordeuropa,« lyder det fra Søren Rysgaard, der påpeger, at de kolde vintre som regel kommer i klumper med flere af gangen, som det var tilfældet i f. eks.

1980' erne og 1940' erne.

Udover strømforholdene i havene er det i høj grad vindforholdene, der bestemmer vejret i Nordeuropa. Er vinden i vest om vinteren, er det mildt og regnfuldt, går vinden derimod om i øst, som det var tilfældet en stor del af sidste vinter, bliver vejret langt mere stabilt, og om vinteren iskoldt, i værste fald direkte isvinter.

Mindre is i Arktis
Oceanograf Bogi Hansen fra Færøernes Universitet peger også på de arktiske isforhold som en ubekendt joker.

»Det, at der er blevet markant mindre is i Arktis, kan påvirke vindforholdene, så der sendes mere kold luft fra Arktis ned mod Europa. Hvis det sker, bliver de kolde vintre mere almindelige, og det ser lige nu ret sandsynligt ud,« mener Bogi Hansen.

Han peger samtidig på, at der blandt havforskere tales meget om ændringer i strømforholdene.

»Det kan sagtens tænkes, at der er ændringer i havstrømmene, men det er svært at sige med sikkerhed. Der blev for nylig publiceret en videnskabelig artikel om, at vi i Nordeuropa var på vej mod en afkøling som i 1960' erne og 1970' erne. Vi taler ikke om en ny istid, men det kan godt blive koldere især om vinteren,« lyder det fra Bogi Hansen.

Professor i meteorologi ved Københavns Universitet, Eigil Kaas, vurderer, at Danmark og resten af Nordeuropa formentlig er kommet ind i en periode, hvor vi helt naturligt via havstrømmene får tilført mindre varme fra den sydlige halvkugle.

»Med et interval på mellem 60 og 80 år er der en naturlig svingning i Atlanterhavet, der er med til at omfordele varme, så vi hos os får det relativt lunt eller koldt, afhængig af svingningernes tilstand.«

Den kølige tilstand
»Der er nu tegn på, at vi er på vej ind i den kølige tilstand, hvilket især vil være mærkbart om vinteren. Sådan en afkøling vil formentlig vare ved i flere årtier,« mener Eigil Kaas, der samtidig påpeger, at nogle vejrprognoser baseret på netop viden om strømforholdene allerede før sidste vinter forudså, at det ville blive en iskold vinter i Nordeuropa.

Eigil Kaas, der er Danmarks eneste professor i meteorologi, vurderer, at afkølingen kan sænke Danmarks årstemperatur med en halv til en hel grad. Men på grund af den globale opvarmning vil temperaturen næppe falde så meget. Den danske vejrprofessor mener, at ændringerne i havstrømmene er den afgørende årsag til, at vi formentlig er på vej mod en koldere periode. De ændrede vindforhold er efter hans mening en følge af omfordelingen af varme i Atlanterhavet.

Klima-og iskerneforsker Jørgen Peder Steffensen fra Is og Klima ved Københavns Universitet peger også på sandsynligheden for, at vi kan få en række kolde vintre.

Normalt er vejret i Danmark styret af Den Nordatlantiske Oscillation, en type vejr-og vindforhold der om vinteren sender lavtryk henover Nordeuropa og Danmark.

Det giver sydvestenvind, regn og fugtigt vejr.

Til gengæld medfører det kulde i Grønland. Men engang imellem svækkes det vejrsystem, og et højtryk over Finland sender i stedet vinden i vores del af verden om i øst.

»I den situation får vi en iskold vinter, og de får det varmt i Grønland. Det er sådan et vejrsystem, vi har været inde i det seneste år,« siger Jørgen Peder Steffensen.

»Derfor fik vi en smag af isvinter sidste vinter, og derfor er der en risiko for en ny isvinter i Danmark,« mener den danske klima-og iskerneforsker, der tror på en stribe kolde vintre med behov for masser af vejsalt, isskrabere og varmt tøj.

Tre kolde vintre i træk
»De kolde vintre plejer at komme i bundter, som vi f. eks. så det i 1985-86, 1986-87 og 1987-88. Her havde vi tre kolde vintre i træk. Især vinteren 1985-86 var iskold med østlig kuling og 10-15 minusgrader. Den situation kan godt komme igen,« mener Jørgen Peder Steffensen.

Ifølge seniorforsker Torben Schmith fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, har transporten af varme fra syd mod nord i Atlanterhavet siden 2000 været på vej ned. Han mener, at man skal være uhyre forsigtig med at tale om isvintre, men påpeger samtidig, at de to koldeste vintre i Danmark nogensinde faldt, mens det globalt set var relativ varmt.

Opvarmning ikke aflyst
Torben Schmith understreger samtidig, at man sagtens kan forestille sig, at vi vil få 10 år, hvor temperaturen på vore breddegrader ikke vil stige trods den globale opvarmning.

Det betyder dog ikke, at den globale opvarmning er aflyst, for tilstanden er kun midlertidig, påpeger han. De første 10 måneder af 2010 har i Danmark været de koldeste siden 1996 hvor vi i øvrigt havde den seneste isvinter.

Ifølge DMI kan vinteren vente lige forude. Ifølge langtidsprognoserne vil dagtemperaturen om godt en uge ligge fra 0 til et par graders varme med 2-6 graders frost om natten. Til gengæld tyder alt på, at 2010 på verdensplan bliver et af de tre varmeste år, der nogensinde er registreret.

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten


Gennemsnitstemperatur i Danmark
Foto: Grafik: Rina Kjeldgaard

Isvintre
Det har været isvinter i Danmark 15 gange i de seneste 100 år. Seneste gang var i 1995-96.
Kulderekord
Minus 31,2 grader sat i januar 1981 i Hørsted i Thy.
Hvis du vil vide mere