Sitemap | Avanceret søgning |

Politisk kamp om isen i Arktis

Opvarmning: Isen i Arktis bruges som bevis på, at den globale opvarmning er meget voldsom. Men der?manipuleres med sandheden - og tales usandt.

Af Lars From og Klaus Dohm
Publiceret 03-12-2009

Til og med 2007 brugte mange forskere isens udbredelse i Arktis som dokumentation for, hvor voldsom den globale opvarmning var, og hvor meget af isen der hvert år smeltede.

I sommeren 2007 var der en dramatisk lav udbredelse af isen - som bl.a. Morgenavisen Jyllands-Posten kunne berette om på sin forside den 2. september 2007. Men siden er det gået den anden vej: Isen er vokset i udbredelse. Både i 2008 og især i 2009, hvor isdækket i Arktis omkring Nordpolen var på 5,1 mio. km +2 - 1 mio. km +2 eller 24,4 pct. mere end i 2007. Derfor taler mange forskere nu om isens tykkelse i stedet for om dens udbredelse.

Samtidig påpeger flere forskere med speciale i isen i Arktis, at 2007 i virkeligheden slet ikke havde noget med den globale opvarmning at gøre, men alene skyldtes naturlige variationer i klimaet. Præcis som det var en naturlig variation i klimaet, da isen i 1995/96 bredte sig voldsomt i Arktis.

Ikke desto mindre bruger mange forskere og velanskrevne forskningsinstitutioner fortsat issituationen i 2007 som skræmmeeksemplet på den globale opvarmning.

DTU Space, Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Grønlands Klimacenter, skrev i en pressemeddelelse den 31. august 2009:

»Havisen i Det Arktiske Hav forsvinder med større hast, end forskerne hidtil har troet. Isens udbredelse bliver mindre år for år, og nye modelberegninger viser, at havisen også bliver markant tyndere. Hvis den igangværende udvikling fortsætter, kan Det Arktiske Hav - ifølge visse modelberegninger - være isfrit om sommeren allerede i 2015 eller 2016.«

Afdelingsleder René Forsberg fra DTU Space, der var med til at sende pressemeddelelsen ud, erkender, at der ikke er enighed om alle oplysninger:

»Når vi skrev, som vi gjorde i pressemeddelelsen, var det en opsummering af resultaterne fra en klimakonference, som vi netop havde holdt i Grønland. Her sagde en amerikansk forsker, at sommerisen i Arktis kunne være væk i 2015. Det tror vi ikke på i Danmark, hvor vores skøn nærmere går på, at Arktis er isfri i 2030 eller 2040. Men specielt amerikanske forskere er ekstremt konkurrenceprægede. Derfor skal medierne være varsomme med at viderebringe alle de oplysninger, der kommer frem,« lyder det fra René Forsberg.

»Udmeldingen gav meget presseopmærksomhed. Men man skal være forsigtig, fordi der er utrolig meget politik i dette område, og mange vil gerne fremhæve deres egne kæpheste.«

René Forsberg er enig i, at man ikke kan bruge den lave isudbredelse i 2007 til at vise noget om den globale opvarmning.

»Fordi der var tale om en helt unormal situation med specielle strømforhold.«

Det har imidlertid ikke fået hverken kendte, internationale forskere eller miljøorganisationer til at undlade at bruge netop isforholdene i 2007 i deres politiske kamp for en ny klimaaftale.

Greenpeace, skrev den 17. september 2009:

»Smeltealarm fra Arktis«. »? I 2007 nåede minimumsarealet for den arktiske iskappes udstrækning et niveau, der ikke var forudset til at ske før end år 2080. Tallene fra 2008 viste samme tendens som 2007. Dette års niveau er ikke lavere end de to foregående år, men viser en betydelig acceleration i afsmeltningen af isen i det arktiske ocean over en flerårig periode?«

Nogenlunde samme melding kom fra Verdensnaturfonden, WWF, den 14. oktober 2009:

»Nye data fra the Catlin Arctic Survey og WWF leverer i dag yderligere dokumentation for, at isen i Det Arktiske Ocean bliver tyndere, hvilket støtter advarslerne om, at oceanet vil være stort set isfrit inden for et årti.«

Professor Ola Johannessen, der er direktør og leder af Nansensenteret i Bergen, og en af Norges førende forskere i havis, mener, at mange data om isens udbredelse i Arktis bliver misbrugt.

»Der bliver sagt meget vrøvl om isen i Arktis. I 2007 havde vi et meget lille isdække i Arktis, men det skyldtes naturlige variationer i klimaet. Den slags usandheder skader forskernes troværdighed,« mener Ola Johannessen, der ikke er i tvivl om, at isen i Arktis smelter, men at det går langsomt.

»Vi har nogle religiøse præster på klimaområdet - både i Norge og i form af folk som Al Gore. Men politikerne ved jo hverken fra eller til, og de tager blot det fra debatten, som de kan bruge. Derfor går debatten op og ned som en yoyo,« lyder det fra Ola Johannessen, der også nævner orkanen "Katrina" som et eksempel på begivenheder, der bliver misbrugt i klimaets navn.

Hovedpointer
Den lave udbredelse af isen i Arktis i 2007 i skyldtes angiveligt naturlige variationer i klimaet.

Ikke desto mindre bruger mange forskere og velanskrevne forskningsinstitutioner fortsat issituationen i 2007 som skræmmeeksemplet på den globale opvarmning.