Sitemap | Avanceret søgning |

Isen ved Nordpolen vokser

Klima: For andet år i træk er havisens udbredelse i Arktis vokset. Til gengæld mener nogle forskere, at isen er blevet tyndere.

Af Lars From
Publiceret 24-09-2009

To år efter at havisen i Arktis nåede et dramatisk minimum - og mange forskere talte om, at Nordpolen kunne være isfri om blot få år - er isens udbredelse nu vokset to år i træk.

Således dækker isen i havet omkring Nordpolen lige nu ca. 750.000 kvadratkilometer - ca. halvanden gange Frankrigs areal - mere end på samme tidspunkt i 2007. Ifølge data fra det amerikanske National Snow and Ice Data Center dækker isen i Arktis i øjeblikket omkring 5,5 millioner kvadratkilometer.

Da der midt i september 2007 var mindst is i Arktis, dækkede isen kun ca. 4,5 millioner kvadratkilometer. Forskerne forventer, at isen fortsat vil skrumpe lidt de næste to uger, men ikke komme i nærheden af den lave udbredelse i 2007.

Nogle forskere mener imidlertid, at isen i dag er tyndere end tidligere, og at der derfor i virkeligheden er mindre is. Men dokumentationen består af avancerede computerberegninger, som andre forskere stiller sig tvivlende overfor.

Professor Ola Johannessen fra Nansen Senteret ved Bergens Universitet i Norge er ikke i tvivl om, at isen i Arktis på langt sigt vil smelte som følge af den globale opvarmning og vores udledning af drivhusgasser. Men han advarer mod at drage forhastede konklusioner omkring den store afsmeltning i 2007.

Varm vind øgede smeltning

»Størrelsen af isen i Arktis hænger sammen med den naturlige variation i klimaet. Således havde den kraftige afsmeltning i 2007 meget lidt med global opvarmning at gøre. Det hang sammen med, at der dengang kom en kraftig og meget varm vind fra Beringstrædet, der blæste mod Nordpolen. Det forårsagede især afsmeltning i Beauforthavet. Da lufttemperaturen samtidig var høj, og der var meget få skyer, gav det en maksimal afsmeltning af isen,« forklarer den norske professor, der mener, at der er en direkte kobling mellem isens udbredelse og vores udledning af drivhusgasser.

»Det betød, at den tykke is i Arktis blev dramatisk mindre i 2007. I 2008 var isen derfor tyndere, mens forholdene i øvrigt var mere normale. Også i 2009 har vi haft mere normale forhold. Og isens udbredelse er lige nu større end i både 2007 og 2008.«

Hos Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, betegner seniorforsker Rasmus Tonboe issituationen i Arktis som »stabiliseret«.

»Det ser ud til, at udbredelsen af isen i Arktis har stabiliseret sig, dog på et helt andet niveau end tidligere. Problemet er nu, at der er mindre af den tykke is i nogle kritiske områder. Den tykkeste is plejer at ligge i Beauforthavet, men varmt vand er trængt ind gennem Beringstrædet, hen langs Alaskas kyst og ind i Beauforthavet. Derfor er der her taget en ordentlig bid af isen her. Beauforthavet er gået fra at være et sted, hvor isen voksede sig tyk, til at være et sted, hvor der eksporteres is ud af Arktis.«

Rasmus Tonboe peger samtidig på nye forskningsresultater fra den amerikanske forsker Weislaw Maslowski fra Naval Postgraduate School i Morterey, Californien, der viser, at isen i Arktis er blevet tyndere siden 2007.

»På en klimakonference i Grønland fremlagde Maslowski i sidste uge nogle beregninger, der viser, at isen i dag har et mindre volumen. Modelberegningerne viser, at isens volumen er faldet i både 2007, 2008 og i 2009,« forklarer Rasmus Tonboe.

Ola Johannessen er enig i, at isen over mange år er blevet tyndere i Arktis.

»Vi ved, at isen i Arktis er blevet ca. 1,3 meter tyndere end gennemsnittet i 1950'erne og 1960'erne, men hvordan den er nu i forhold til 2007, er meget svært at beregne.«

»Det rene vrøvl«

På baggrund af modelberegningerne forudsagde Maslowski på konferencen i Grønland, at havet omkring Nordpolen kan være helt isfrit om sommeren allerede i 2015 eller 2016.

Det betegner Ola Johannessen til gengæld som »det rene vrøvl« eller »tull«, som de siger i Norge.

»De mest troværdige forudsigelser af isen i Arktis er lavet af Jim Overland fra Pacific Marine Environmental Laboratory. Han skønner, at havet omkring Nordpolen kan være isfrit om sommeren omkring år 2037. Vel at mærke, hvis vi fortsætter med at udlede ligeså meget CO2 som i dag.«