Sitemap | Avanceret søgning |

Klimaet og dig

Har klimadebatten påvirket dine vaner og dit energiforbrug? Læs mere her på siden om hvad forskerne mener, klimaændringerne har af betydning for dig.  

 

Temaartikler

En ekstrem fremtid
Vi skal forberede os på langt mere ekstremt vejr, tørke og oversvømmelser.
Publiceret 29-11-2012

Mere vildt vejr - mindre mad
Et ændret klima vil give mere ekstremt vejr og mere tørke. Forskere frygter, at verden vil få svært ved at skaffe mad nok. Mange steder mangler der vand.

Publiceret 15-08-2012

August var hård ved Nordpolen
I 8.000 år har der ikke været mindre is i Arktis, end der er nu. Forskere mener, at Nordpolen kan være isfri allerede om knap 20 år.

Publiceret 15-09-2011

Vandet er kommet for at blive
I takt med højere temperaturer kan vi se frem til mere regn i fremtiden, men ikke specielt om sommeren, lyder det fra eksperterne. Kommunerne er godt i gang med at ruste sig.

Publiceret 15-09-2011

Klimabankens hemmeligheder
Menneskene er måske ved at skubbe til klodens klimasystemer, så temperaturen pludselig kan ændre sig voldsomt på kort tid. Dybt nede i indlandsisen håber iskerneforskerne at finde svar på, hvordan klimaet var under den seneste mellemistid. Jyllands-Posten har besøgt Neem-iskerneboringen i Grønland.

Publiceret 04-09-2011

Bæredygtighed er vigtig
Mange af os handler bæredygtigt, men endnu flere ville gøre det, hvis det ikke var så svært at få overblik over, hvad bæredygtighed dækker over. Ny undersøgelse afdækker danskernes indkøbsvaner.

 

Publiceret 06-07-2011

Endnu dyrere at udskifte kloakker
Det vil tage 10 år og koste adskillige mia. kr. at sikre København mod oversvømmelser efter skybrud, viser prognose fra Københavns Kommune. Ifølge meteorologer er hovedstaden og resten af Østsjælland mere udsat for ekstrem nedbør end f.eks. Jylland.

Publiceret 05-07-2011

Arbejdspladsen skal også være grøn
Har du tænkt på, hvor meget CO2 din arbejdsplads udleder, eller om I printer fuldstændigt uhæmmet? Så er du ikke den eneste, for stadigt flere foretrækker, at deres arbejdsplads er lige så grøn som dem selv.

Publiceret 03-07-2011

Forbrugere er miljøbevidste - hvis prisen er lav
Flere undersøgelser peger på, at danskerne gerne vil være miljørigtige, men for flertallet må det ikke være for dyrt at være grøn. Til gengæld forbliver man økologisk, når man har taget livsstilen til sig.

Publiceret 03-07-2011

Grønne biler kræver penge i banken
Miljøvenlige biler er dyre og har svært ved at slå bredt igennem hos danskerne. Afgifterne er høje og derfor ender mange forbrugere med en dieselbil.

Publiceret 03-07-2011

Flere dropper bilen og tager bussen eller toget
Den kollektive trafik er igen begyndt at erobre markedsandele fra privatbilerne. Væksten hænger ifølge regionerne sammen med en kraftig ændring af hele busdriften.

Publiceret 01-07-2011

Verdens befolkning klumper sig sammen
Urbanisering: Verdens byer vokser og vokser. Sidste år passerede byerne landområderne, så der nu bor flere mennesker i byerne end på landet. Om 40 år vil der være flere end dobbelt så mange i byerne som på landet. Det medfører en markant stigning i antallet af mennesker, der lider af sukkersyge og fedme.

Publiceret 31-01-2011

Drikkevandet truet af gift
Forurening: Fund af flere og flere sprøjtegifte i drikkevandet får vandværkerne til at slå alarm. Blandt de alarmerende stoffer er den mest almindelige sprøjtegift, Roundup. Miljøministeren skærper kontrollen.

Publiceret 24-01-2011

Er vi mennesker skyld i oversvømmelserne?
Er vi mennesker med til at ødelægge vores egen klode? Den globale opvarmning, som ifølge klimaforskerne delvist er menneskeskabt, har formentlig været med til at forværre de seneste dages voldsomme oversvømmelser i Australien og Brasilien.

Publiceret 16-01-2011

Færre fugle, fisk og planter
Rapport: Floraen og faunaen i Danmark er blevet fattigere. En række arter er forsvundet eller er på vej til at forsvinde fra den danske natur.

Publiceret 12-01-2011

Skal bilisterne gøre mere for klimaet?
Bilafgifter: En trafikforsker er bekymret over, at regeringen ikke har planer om at begrænse trafikkens klimabelastning og trængsel.

Publiceret 02-12-2010

Biler kører markant længere på literen
Miljø: CO2-udledningen fra nye biler i Europa blev på et år reduceret med godt 5 pct., og i dag kører en ny dieselbil 50 pct. længere på en liter brændstof end for fem år siden, vurderer bilimportørerne.

Publiceret 19-11-2010

På vej mod koldere vintre
Frost: Danmark og resten af Nordvesteuropa er formentlig på vej ind i en periode med væsentligt koldere vintre. Resultatet kan blive iskolde vintre i 10 år eller endnu mere.

Publiceret 15-11-2010

Isen smelter - Grønland vokser
Klima: Grønland hæver sig med op til 4 cm om året. Nogle steder er fjeldet skudt hele 18 cm i vejret siden 2004, fordi indlandsisen skrumper. Ændringerne i undergrunden kan være årsag til jordskælv, og fænomenet kan få betydning andre steder i verden.

Publiceret 13-11-2010

Biobrændsel skader klimaet
Rapport: Biobrændstoffer i bilernes benzintanke skader klimaet op til 2,5 gange så meget som traditionel benzin og diesel. Det viser en rapport, som flere danske miljøorganisationer har fået udarbejdet.

Publiceret 08-11-2010

Familien Danmark vil have to biler
Trafik: På bare fire år har over 100.000 familier fået bil nummer to eller tre. Væksten truer planerne om at få langt flere til at rejse kollektivt.

Publiceret 02-11-2009

Vi skal lære at tage bussen
Trafik: Regionerne vil øge antallet af buspassagerer med 50 pct. i løbet af 10 år. Det skal ske med flere afgange, mere direkte busser samt bedre ruter.

Publiceret 02-11-2009

Alarm over befolkningsvæksten
For mange: Nødhjælpsorganisationer, miljøeksperter og indbyggerne i fattige lande erkender, at befolkningstilvæksten er et større problem end klimaforandringerne.

Publiceret 19-10-2009

Hvornår er vi nok her på kloden?
For mange: Etiopien er fattigt land, der gang på gang bliver ramt af hungersnød, sult og naturkatastrofer. 14 millioner skal i år have hjælp for at overleve. Ifølge både lokale og flere miljøorganisationer fordi befolkningen simpelthen er blevet for stor.

Publiceret 19-10-2009

Fremtidens lavenergi-hus
Fremtidens huse vil producere lige så meget energi, som de selv forbruger. Første familie flytter ind til december under klimatopmødet.

Publiceret 09-10-2009

Græs på taget skal hjælpe klimaet
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at 30 pct. af alle nye boliger og 80 pct. af industribygninger i byområder skal have grønne tage.

Publiceret 09-10-2009

Skån klimaet - bliv vegetar
Madvaner og klima: Kødspisere udleder langt flere drivhusgasser end vegetarer. De røde bøffer er værst, kyllingekød mindst slemt. En vegetar udleder kun halvt så mange drivhusgasser gennem maden som en kødspiser.

Publiceret 09-10-2009

Er vi blandt de værste miljøsyndere?
Ressourcer: En ny rapport placerer Danmark som nummer fire i verden, når det handler om vores forbrug af Jordens ressourcer. Men er det en fair måde at opgøre tingene på?

Publiceret 05-10-2009

Skræmmebilleder i klimaets navn
Klimakrige: Krige om vand og fødevarer og millioner på flugt fra naturkatastrofer, er argumenter, der kan overbevise skeptikere om, at der skal gøres noget. Men skræmmebillederne er falske, mener en dansk forsker.

Publiceret 01-10-2009

Vand - for meget eller for lidt
Klima: Vand giver problemer for millioner af mennesker over hele kloden. Enten er de ved at drukne i alt for meget vand, eller også har de ikke adgang til rent vand. Klimaforandringerne gør tingene værre.

Publiceret 28-09-2009

Vi kommer til at stå i vand til livet
Mens verdens politikere diskuterer, hvordan vi kan undgå, at temperaturen på kloden stiger mere end to grader, advarer tysk professor: Havet vil formentlig være steget med mellem en og to meter inden år 2100.

Publiceret 28-09-2009

Biobenzin - hvad har det med klima at gøre?
Brændstoffer fremstillet af halm, træ, sukkerrør, affald eller palmeolie skal hjælpe os til at udlede færre drivhusgasser, fordi de angiveligt er CO2-neutrale. Men de klimavenlige biobrændstoffer har vist sig at have en ubehagelig bagside.

Publiceret 09-05-2008

Global opvarmning og vores sundhed
Klimaet spiller en væsentlig rolle for vores sundhed. Varmere klima kan give flere farlige sygdomme som malaria, og hedebølger vil koste mange syge og svagelige livet. For Danmark vil effekten dog i første omgang overvejende være positiv.

Publiceret 07-05-2008

Vi skal være øko-bilister
Kør pænt, følg trafikken, undgå kraftige accelerationer og opbremsninger - og spar 5-10 pct. på benzinregningen - og på CO2-udslippet.

Publiceret 05-04-2008

Energiforbruget vokser og vokser
Selv om politikere, eksperter og forskere samstemmende siger, at vi skal nedsætte vores udledning af drivhusgasser - og dermed også vores energiforbrug - fortsætter energiforbruget blot med at vokse dag for dag, år for år.

Publiceret 15-02-2004

Kampen om vandet
Når man ser Jorden fra rummet, ligner den en vandplanet. 70 pct. af Jorden er dækket af vand. Alligevel er ferskvand en knap ressource med begyndende vandmangel mange steder. 97,5 pct. af alt vand på Jorden er nemlig saltvand.

Publiceret 13-02-2004

Klimaet i undervisningen

Få ideer til, hvordan materialet på sitet kan benyttes til undervisningsforløb i grundskolen og på gymnasieuddannelserne.
Læs inspirationsmaterialet

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere

Klima fotos

Se fantastiske fotos fra hele verden, hvor klimaet er udfordret.
Se billedserierne

Opret dit eget projektrum

Et projektrum på viden.jp.dk giver dig mulighed for at uploade filer, som du gerne vil dele med andre. Du kan også lave dit eget udvalg af dokumenter fra portalen.
Opret projektrum

Kina

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.
Til destinationen Kina

I Knud Rasmussens slædespor

Følg med JP Explorer i sporet af polarforskeren Knud Rasmussens 5. Thuleekspedition - verdens længste slæderejse fra Grønland til Sibirien. Hvad er forandret i Arktis siden slæderejsen i 1920'erne - og hvilke forandringer skyldes klimaet?
Læs mere

Hvis Tuvalu synker i havet ...

De mente det alvorligt, den gruppe politikere og embedsmænd, der drog fra Tuvalu til Australien og New Zealand. De kom for at spørge, om et af de to lande ville stille jord og plads til rådighed for hele Tuvalus befolkning, når Tuvalu selv bliver umuligt at bebo.
Læs mere

Destinationer

Gletsjerne smelter, vandstanden stiger, og stormene bliver kraftigere. Læs hvordan klimaet forandrer sig i Brasilien, Danmark, Indien, Kina, Namibia, Arktis og Tuvalu.
Til destinationerne