Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 17: I skole i Tuvalu

I grundskolen i Tuvalu tales der tuvaluansk. Det er ørigets eget sprog, men der undervises også i engelsk.

Opgave

Selv om Tuvalu var en engelsk kronkoloni indtil 1975, er engelsk et fremmedsprog, som de fleste elever synes er svært. Men det er nødvendigt at lære, hvis man skal have en uddannelse og måske en fremtid uden for Tuvalu.

I temaartiklen "I skole fjernt fra mor og far" kan du læse om de øvrige fag, den 12-årige pige Seni møder i grundskolen. Du kan også læse om de krav der stilles, for at eleverne kan bestå grundskolen og rykke op i mellemskolen.

I Danmark er nøgleordene for fagene i skolen: Viden, kundskaber, forståelse, iagttagelser, oplevelser, undersøgelser, interesse, engagement, selvstændig stillingtagen og ansvarlighed.

Du kan se formålet for geografi i grundskolen i Danmark på linket nedenfor.

a) Er fagene på skolen i Tuvalu et udtryk for, at skolen skal lære eleverne at leve under de nye klimatiske betingelser? Begrund dit svar.

b) Hvilke af nøgleordene fra den danske skole er vigtige i testen på skolen i Tuvalu?

c) Tuvalus undervisningsminister betragter testen som et godt middel til at få eleverne til at arbejde hårdere. Hvad er din mening om det? Tror du, det virker i Tuvalu? Virker det i en dansk skole?

d) I Danmark er det et politisk mål, at uddannelse skal være med til at fjerne de sociale skel mellem rige og fattige. Når man det samme mål i Tuvalu? Begrund dit svar.

Links

Formålet for undervisning i geografi i grundskolen (Dansk)
Undervisningsministeriets hjemmeside beskriver formål for og indhold i alle skolens fag. På denne side vises formålet for geografi. Der kan linkes videre til skolens andre fag.

Temaartikler

I skole fjernt fra mor og far
Skolen på tropeøen Funafuti er på samme tid meget forskellig og temmelig ens i forhold til danske skoler. Børnene går gratis i skole, men på grund af de store afstande, må mange bo hos pårørende langt væk fra mor og far for overhovedet at kunne gå i skole.

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Hvis du vil vide mere