Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 13: Tuvalus befolkningsudvikling

Tuvaluanernes usikre fremtid handler ikke kun om klimaændringer, men også om befolkningens forventninger til almindelige materielle levevilkår og økonomiske og erhvervsmæssige muligheder.

Opgave

Befolkningsudviklingen er bl.a. afhængig af folks positive og negative forventninger til fremtiden.

Læs reportagen "Flugt fra stillehavsidyl" og Landefakta om Tuvalu.

a) Hvordan har Tuvalus indbyggertal udviklet sig i de seneste tre år?

b) Hvor stor er den naturlige befolkningsvækst målt i promille og målt i antal indbyggere?

c) Find alderspyramider for Tuvalu på linket nedenfor. Hent også en animation, der viser udviklingen i aldersfordelingen. Beskriv alderspyramiden for 2003 og forklar, hvordan den er formet af naturlig befolkningsvækst og migration.

d) Hvordan er beskæftigelsen og uddannelses- og erhvervsmulighederne på Tuvalu? Diskuter mulige forklaringer på befolkningsudviklingen.

Relaterede artikler


07-04-2004

Flugt fra Stillehavsidyl

Fremtiden for østaten Tuvalu er så usikker, at hovedparten af indbyggerne helst vil flytte væk. Regeringen overvejer forskellige modeller for en evakuering. En af tankerne er at oprette en koloni i Australien, en anden at købe jord på Fiji og så flytte folk dertil.

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Hvis du vil vide mere