Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 2: Klimaændring - stigende vandstand?

Ø-staten Tuvalu er meget følsom over for ændringer i havniveauet.

Opgave

Den globale opvarmning, El Niño og kraftig vind er alle vigtige faktorer, som hver især kan påvirke havniveauet i kortere eller længere tid.

Den porøse undergrund bevirker, at saltholdigt havvand trænger ind i grundvandet ved havniveaustigning og i forbindelse med længerevarende tørke. Stigende saltholdighed i grundvandet beskadiger afgrøder og den naturlige plantevækst.

a) Hvilke faktorer påvirker havniveauet?

b) Rangordn disse faktorer efter, hvor længe de virker.

c) Undersøg figuren, der viser vandstanden i forhold til havets overflade i perioden 1978 - 2000.

d) Hvad sker der i 1983, 1992 og 1998?

e) Hvilke faktorer har påvirket kurvernes forløb?

f) Er der tegn på en generel tendens over længere tid?

Temaartikler

El Nino
El Niño er spansk og betyder "den lille dreng". Det hentyder til Jesusbarnet, for El Niño var oprindeligt betegnelsen for en svag varm havstrøm, der løber langs Ecuadors og Perus kyster hvert år netop ved juletid.

Vandstand
Kilde: Lotte Overgaard

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Tuvalu

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet