Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 1: Klimaændring - orkaner på Tuvalu?

Den tropiske orkan Gavin opstod sydvest for Funafuti den 3. marts 1997 og ramte Tuvalu.

Opgave

Da der var lavvande, steg vandstanden kun til ca. 30 cm over normalen. Skaderne blev derfor ikke så omfattende, som de ville have været, hvis der havde været højvande samtidig med orkanen. Alligevel forårsagede Gavin betydelig erosion pga. bølger, som brød ind i lagunen.

Læs mere om tropiske orkaner f.eks. i en geografibog eller find materiale på biblioteket.

a) Hvilke betingelser skal være opfyldt, før en tropisk orkan kan opstå?

b) Beskriv udbredelsen af orkaner med store vindstyrker.

c) Forklar dette udbredelsesmønster på basis af ovennævnte betingelser.

d) Hvilke skader anrettede orkanen Gavin i 1997?

e) Hvor er Tuvalu placeret i forhold til områder, hvor store vindstyrker optræder?

f) Hvordan vurderer du risikoen for, at Tuvalu kan rammes af en kraftig orkan?

g) Hvordan ændres denne risiko, hvis havtemperaturen stiger?

Relaterede artikler


05-04-2004

Det synkende ø-rige

Det lille ø-rige Tuvalu i Stillehavet risikerer om få årtier at være forsvundet i havet. Stigende vandstand og kraftigere storme truer eksistensen for de godt 11.000 indbyggere, der deler skæbne med millioner af mennesker rundt på kloden med bopæl i lavtliggende områder.
06-04-2004

Vejret bestemmer fremtiden

Folk på Funafuti frygter hverken havets rasen eller vindens susen. De lever afklaret med begge dele og lader Gud bestemme, om øen skal fortsætte med at eksistere.

Links

Atlas med koralrev (Engelsk)
Meget fint interaktivt atlas med fokus på koralrev og revrelaterede emner i 131 lande verden over. Det er muligt at zoome ind og ud på et verdenskort, samt vælge hvilke parametre, som f.eks. koralblegning og koralrevssygdomme, der skal medtages på kortet. Der er også satellitbilleder fra NASA af udvalgte øer samt kort med bl.a. havtemperaturer, der kan vises enten på års-, kvartals- eller månedsbasis.

Naturkatastrofe-atlas for Stillehavet (Engelsk)
Det interaktive atlas fra Pacific Disaster Center på Hawaii indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. tropiske orkaner, jordskælv og vulkanudbrud i Stillehavet. Hjemmesiden er lidt langsom, men de muligheder, kortene giver, gør det værd at vente.

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Tuvalu

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet