Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 7: Vandstanden i verdenshavene

Der hersker nogen forvirring i den offentlige debat om klimaændring og stigende vandstand i verdenshavene som følge af den globale opvarmning og smeltende is.

Opgave

Forvirringen opstår, fordi man ikke skelner mellem smeltning af is, som flyder som isbjerge i havet, og is, der ligger som gletschere på land. Grønlands indlandsis og det meste af isen på Antarktis ligger på land, mens isen omkring Nordpolen flyder i havet.

a) Hvor mange kubikmeter havvand fortrænges af et isbjerg, som vejer 1000 tons?

b) Antag, at dette isbjerg smelter. Hvor mange kubikmeter vand tilføres havet herved? Og hvordan påvirkes vandstanden af, at isbjerget er smeltet?

c) Hvilken konsekvens vil en eventuel smeltning af isen omkring Nordpolen derfor få for vandstanden i verdenshavene?

d) Hvordan vil smeltning af Grønlands indlandsis og isen på Antarktis påvirke havniveauet?

e) Benyt artikelmaterialet til at undersøge, hvordan forskerne i dag vurderer, at isafsmeltning vil påvirke vandstanden i verdenshavene.

f) Hvordan kan temperaturstigningen ellers påvirke havniveauet?

Temaartikler

Klimaændringer i Arktis
Havisen omkring Nordpolen skrumper, ligesom indlandsisen på Grønland er begyndt at smelte. Arktis er det område på kloden, der vil blive kraftigst berørt af de klimaændringer, der allerede er i fuld gang.

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Artikler fra JP's arkiv
Hvis du vil vide mere