Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 7: Ekstremt vejr og oversvømmelser

Oversvømmelse og bølgeerosion i forbindelse med hårdt vejr er en alvorlig trussel for beboerne på Tuvalus atoller.

Opgave

Det ser ud til, at ekstreme vejrsituationer opstår hyppigere som følge af den globale temperaturstigning. Man frygter, at tropiske orkaner vil begynde at gøre sig gældende i området omkring Tuvalu, som ellers ligger uden for cyklonbæltet. Tuvalus meteorolog, Hilia Vavae, udtaler sig om situationen i reportagen "Det synkende ø-rige".

a) Redegør for Hilia Vavae's udsagn om ekstreme vejrsituationer på Tuvalu og deres konsekvenser.

b) Find et kort over store vindstyrkers sædvanlige udbredelse i naturkatastrofe-atlaset for Stillehavet nedenfor. Nævn de to faktorer, som har afgørende betydning for dette udbredelsesmønster.

c) Hvorfor var begivenheden i 1992 på de nordligst beliggende øer i Tuvalu helt usædvanlig?

d) Formuler en argumentation, som kan underbygge Hilia Vavae's forventning om, at Tuvalu fremover vil blive ramt af flere orkaner som følge af global opvarmning.

Relaterede artikler


05-04-2004

Det synkende ø-rige

Det lille ø-rige Tuvalu i Stillehavet risikerer om få årtier at være forsvundet i havet. Stigende vandstand og kraftigere storme truer eksistensen for de godt 11.000 indbyggere, der deler skæbne med millioner af mennesker rundt på kloden med bopæl i lavtliggende områder.

Links

Naturkatastrofe-atlas for Stillehavet (Engelsk)
Det interaktive atlas fra Pacific Disaster Center på Hawaii indeholder detaljerede oplysninger om bl.a. tropiske orkaner, jordskælv og vulkanudbrud i Stillehavet. Hjemmesiden er lidt langsom, men de muligheder, kortene giver, gør det værd at vente.

Landeportræt
Landefakta
Tuvalu
Vidste du, at hovedstaden hedder Funafuti, at arealet er 25 km², og at befolkningen er på 12.177 mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Tuvalu

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet