Sitemap | Avanceret søgning |

Kampen om vandet

I Danmark kan vi blot åbne for vandhanen, så kan vi få alt det rene drikkevand, vi kan ønske os. Men sådan er det ikke alle steder i verden. Især i Afrika og Asien må mange mennesker leve med beskidt eller alt for lidt vand.

Af LARS FROM og KLAUS DOHM
Publiceret 25-04-2004

Windhoek, Namibia

Ifølge FN mangler fire ud af ti mennesker på kloden i dag vand i større eller mindre grad.

Og FN anslår, at når verdens befolkning omkring 2030 angiveligt vil være vokset fra de nuværende seks milliarder til omkring otte milliarder, vil andelen, der bor i områder med alvorlig mangel på vand, være vokset til omkring to tredjedele. Det svarer til 5,5 milliarder mennesker.

Derfor anser mange manglen på rent vand som et af det 21. århundredes mest alvorlige ressourceproblemer.

Forklaringen er blandt andet, at vandressourcerne på kloden er meget ulige fordelt. 73 procent af verdens befolkning bor i Afrika eller Asien, men de e to verdensdele råder kun over 47 procent af verdens ferskvand. I Nordamerika bor kun 8 procent af verdens befolkning, som råder over 15 procent af det tilgængelige ferskvand. Også i Europa er der allerede i dag begyndende mangel på vand - her bor 13 procent af verdens befolkning, som kun råder over 8 procent af vandet.

Sundhedsrisiko

Vandmangel og dårlige vandforhold udgør en alvorlig sundhedsrisiko for millioner af mennesker i de fattige udviklingslande. Således skyldes 80 procent af alle sygdomme og en tredjedel af alle dødsfald i ulandene mangel på vand eller dårlige vandforhold.

Derfor er rent vand og ordentlige sanitære forhold da også et af både FN's og EU's højest prioriterede områder, når det handler om hjælp til de fattige lande.

Et ændret klima kan mange steder gøre vandmanglen endnu større, vurderer klimaforskere. Ifølge FN's Klimapanel, IPCC, ventes temperaturen på kloden at stige med mellem 1,4 og 5,8 grader i løbet af de kommende 100 år. Det vil formentlig medføre mere tørke, flere hedebølger, flere oversvømmelser og flere storme. Det kan undre, at der mangler vand, når 70 procent af kloden er dækket af vand. Men dels er 97,5 procent af vandet saltvand, dels er en stor del af resten bundet i gletsjere og indlandsis på f.eks. Grønland og Antarktis. Derfor er det reelt kun en meget lille del af ferskvandet, der overhovedet er tilgængeligt.

explorer@jp.dk

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten


Vand hos nabofamilien
De fattige i Windhoek kan ikke betale deres vandregninger og må flytte til endnu ringere huse. Børn fra fattigkvarteret får et glas vand hos naboen.
Foto: Niels Hougaard