Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 12: Vandet i Okavangofloden

Det tørre klima i Namibia og Botswana skyldes i første række globale klimatiske forhold.

Opgave

Interessen og behovet for at anvende vand fra floderne til økonomiske og udviklingsmæssige formål truer imidlertid den regionale balance mellem natur, befolkning og udnyttelse.

En undersøgelse af floden kan foretages ud fra variablene i vandbalanceligningen:

Nedbør = fordampning + afstrømning + ændring af vandreservoir.

a) Optegn Okavangofloden på en kalke ved hjælp af atlas.

b) Afmærk, hvor floden udspringer, og hvor den afslutter sit løb. Hvilke faktorer har betydning for strømmens retning i flodløbet?

c) Hvilke forklaringer kan der gives på, at vandstanden i floden er faldet over de sidste 50 år?

d) Find nogle karakteristiske træk ved et floddelta. Find oplysninger i en geografibog eller på biblioteket.

e) Hvilken betydning har flodens sedimenttransport for landbrugsmulighederne i floddeltaet?

f) Forklar, hvordan vandbalancen i Okavango floden kan påvirkes af en pipeline med vand her fra til hovedstaden Windhoek?

g) Diskuter de mulige konsekvenser af den ændrede vandbalance i Namibia og Botswana.

Relaterede artikler


27-04-2004

Floden forsvinder

Beboerne i hjertet af det berømte Okavango-delta i Botswana er bekymrede for deltaets fremtid, fordi nabolandet Namibia overvejer at føre noget af vandet fra Okavango-floden til hovedstaden Windhoek for at sikre rent drikkevand. Nogle er ligefrem klar til at gå i krig for at forsvare vandet. Klimaforandringer ventes at øge kampen om vandet.
Landeportræt
Landefakta
Namibia
Vidste du, at hovedstaden hedder Windhoek, at arealet er 825.418 km², og at befolkningen er på 2,1 millioner mennesker?

Hvis du vil vide mere

Stednavne
Namibia

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet