Sitemap | Avanceret søgning |

Opgaver

1. Befolkning og erhverv i Namibia
I Namibia er der et stort gab mellem landets naturlige ressourcer, og hvad befolkningen ernærer sig ved.

2. Havstrømmes betydning for nedbøren
Kolde havstrømme ved kysten betyder, at lufttemperaturen over havstrømmene er lav.

3. Landbrug i aride områder
Jordbunden i Namibia er enten ørken eller middelhavsjord. Under 1 pct. af arealet er opdyrket, men næsten 50 pct. af arbejdsstyrken er beskæftiget i landbrug.

4. Namibias klima
Martin Vahls klima- og plantebælter defineres ud fra udbredelsen af den naturlige plantevækst, sammenhængen mellem denne og gennemsnitstemperatur i koldeste og varmeste måned samt den gennemsnitlige månedlige nedbør. Det sydlige subtropiske bælte er karakteriseret ved, at temperaturen er over 3 grader i gennemsnit i den koldeste måned og over 20 grader i gennemsnit i den varmeste måned.

5. Namibias vejr og klima
En vejrobservation foretages på et bestemt tidspunkt, hvor temperatur, nedbør, tryk, vindretning og vindstyrke måles.

6. Nedbørsforhold i Namibia
Plantebælterne i den subtropiske klimazone breder sig fra kontinenternes vestsider, hvor det regner lidt, og hvor nedbøren typisk er frontregn.

7. Ørkener og ørkenspredning
Der er ikke enighed om, hvorfor ørkenerne ser ud til at spredes. Der findes flere forklaringer, som hver især lyder troværdige. Fælles for dem er, at de taler om hurtig omdannelse af græsstepper til ørken.

8. Vandets kredsløb på globalt plan
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

9. Vandsituationen i Windhoek
I Windhoek regner det sjældent, og som i resten af regionen indtræder der derudover tørkeperioder, hvor der falder mindre nedbør end normalt.

10. Byplan i Windhoek
I enhver bymæssig bebyggelse er der en stoftransport mellem byen og den omgivende natur.

11. Okavangoflodens vandstand og klimaet
Hvis vandet i Okavangofloden opdæmmes, og flodens løb ændres i det nedre løb, kan det få alvorlige klimamæssige konsekvenser.

12. Vandet i Okavangofloden
Det tørre klima i Namibia og Botswana skyldes i første række globale klimatiske forhold.

13. Vandindvinding i en af verdens tørreste byer
Behovet for vand er afhængig af den befolkningsmæssige og erhvervsmæssige udvikling.

Destinationer

Gletsjerne smelter, vandstanden stiger, og stormene bliver kraftigere. Læs hvordan klimaet forandrer sig i Brasilien, Danmark, Indien, Kina, Namibia, Arktis og Tuvalu.
Til destinationerne

Leksikon

Hvad betyder ratificere, hvor ligger Antarktis, og i hvilke dele af verden er der permafrost? I leksikonet forklares ord og begreber, som benyttes i artiklerne.
Til leksikon

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere