Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 2: Havstrømmes betydning for nedbøren

Kolde havstrømme ved kysten betyder, at lufttemperaturen over havstrømmene er lav.

Opgave

Ud fra dugpunktskurven kan man analysere sig frem til, hvor meget vanddamp der kan være i luften ved forskellige temperaturer. Når vanddampen fortættes, vil der dannes skyer og nedbør. Konsekvensen er, at luften er helt udtørret, når den når ind over land, hvor lufttemperaturen stiger.

Find hydrotermfigurer fra Casablanca og Lissabon samt Walvis Bay og Windhoek ved kysten i Namibia.

Find kort over lufttryk og vinde samt kort over havstrømme.

Se på figurerne med dugpunktskurven og vandets kredsløb.

a) Beskriv kortene over havstrømme, lufttryk og vinde samt hydrotermfigurerne for Namibia, Casablanca og Lissabon. Hvilke forskelle er der på nedbørsfordelingen i det nordlige og sydlige sutropiske bælte?

b) Gennemgå dugpunktskurven. Hvilke konsekvenser har ændringer i lufttemperaturen for fortætning af vanddamp?

c) Giv nogle forslag til, hvor den fugtighed, som giver anledning til nedbør forskellige steder i Namibia, stammer fra.

Links

Klimadiagrammer fra hele verden (Tysk)
Overskuelig hjemmeside, hvor det er nemt at navigere enten ved hjælp af kort eller alfabetiske oversigter over stednavne. Fint interaktivt kort over hele verden, der viser klimaforholdene i den seneste klimaperiode (1961-90). Der kan vælges parametre som f.eks. nedbør, vind og maksimumtemperatur. Resultaterne kan vises enten for hele året eller på månedsbasis. Desuden beskrives forskellige klimaklassifikations-systemer, nemlig W. Köppen, Troll/Paffen og Neef.

Dugpunktskurven
Kilde: Jan Betak

Vandets kredsløb
Kilde: Jan Betak

Landeportræt
Landefakta
Namibia
Vidste du, at hovedstaden hedder Windhoek, at arealet er 825.418 km², og at befolkningen er på 2,1 millioner mennesker?

Hvis du vil vide mere

Stednavne
Namibia

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet