Sitemap | Avanceret søgning |

Namibia

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Jægere og samlere bosatte sig i Namibia for 25.000 år siden. De første bantu-talende folk bragte omkring år 500 agerbrug og kvægavl til landet. Tyskland annekterede i 1874 landet som Tysk Sydvestafrika. Under 1. Verdenskrig erobrede Sydafrika landet og beholdt det fra 1920 som mandatområde under Folkenes Forbund. I 1966 indledte den marxistiske befrielsesbevægelse South-West Africa Peoples Oraganization (SWAPO) en guerillakrig, men først i 1988 indvilgede Sydafrika i at trække sig tilbage i henhold til FN's resolutioner. Uafhængigheden fulgte i 1990 med SWAPOs leder, Sam Nujoma, som landets første præsident. Siden 2005 har præsidenten heddet Hifike Punye Pohamba.  

Geografi
Namibia ligger i den vestlige del af det sydlige Afrika med kyst ud mod Atlanterhavet. Grænser mod Angola, Botswana, Sydafrika og Zambia. Landet råder over vigtige reserver af kobber, bly, zink, cadmium og uran. Namibias areal er 825.418 kvadratkilometer, og hovedstaden er Windhoek.

Klima
Tropisk. Landet er overvejende fladt ørkenområde. Namib-ørkenen ud til havet ville have været fuldstændig affolket, hvis det ikke var for de betydelige diamantforekomster, der udvindes. Mod øst ligger Kalahari-ørkenen, der strækker sig videre ind i Botswana. I realiteten er der tale om steppe, da den modtager nogen regn. Befolkningen er overvejende koncentreret i nord og i det centrale højland, der har det meste nedbør.

Miljø
I det tørre ørkenklima suppleres vandforsyningen med vandboringer, der flere steder har sænket grundvandstanden med op til 30 meter. Det går ud over den sparsomme overfladevækst og fremmer yderligere udtørring.

Årligt elforbrug
2,86 milliarder kWh

Befolkningen
Det namibiske folk består af 11 etniske grupper, hvoraf de vigtigste er ovambo (47,4 pct.), kavango (8,8 pct.), damara (7,1 pct.) og herero (7,1 pct.). Der eksisterer en lille minoritet af europæisk afstamning, som udgør 4,6 pct. af befolkningen. Sproget er engelsk (officielt). Den del af befolkningen, der ikke er af europæisk oprindelse, taler overvejende khoisan og bantu. Der tales desuden tysk og afrikaans.

Befolkning
2,1 millioner (2008)

Befolkningstilvækst
0,947 pct. pr. år (2008)

Fødsler
23,19 pr. 1000 indbyggere (2008)

Dødsfald
14,07 pr. 1000 indbyggere (2008)

Spædbarnsdødelighed
45,64 pr. 1000 fødsler (2008)

Fertilitetsrate
2,81 børn pr. kvinde (2008)

Forventet levetid
Mænd: 50,39 år, kvinder: 49,38 år (2008)

Kommunikation og kultur 

Jernbanelinjer
2382 km (2006)

Motor- og hovedveje
42.237 (2002)

Uasfalterede veje
36.831 (2002) 

Telefoner (fastnet) i brug
138.900 (2005)

Mobiltelefoner
495.000 (2005)

Internetbrugere
80.600 (2005)

Uddannelse
86,8 pct. af mændene og 83,5 pct. af kvinderne over 15 år kan læse (2001)

Religion
80-90 pct. er kristne, heraf over halvdelen lutheranere. 10-20 pct. praktiserer naturreligioner.

Styreform
Republik. Præsident:  Hifike Punye Pohamba. Premierminister: Nahas Angula.

Økonomi
Namibias økonomi er knyttet til Sydafrika, der er en vigtig samhandelspartner, og Namibia-dollaren er knyttet til den sydafrikanske møntfod rand'en inden for Common Monetary Area (CMA). Hovedparten af landets eksportindtægter stammer fra minedrift og landbrug, med stigende indtægter fra fiskeri og turisme. Alligevel er de fleste namibiere afhængige af subsistenslandbrug, mens næsten halvdelen af dem, der arbejder i den formelle sektor, er offentligt ansatte.

Møntfod
1 namibia dollar = 0,59 kroner (april 2008) 

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 24.372,65 kroner (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
UNDP's 2005 Human Development Report angiver, at 34,9 pct. af befolkningen lever af 1 dollar om dagen, og 55,8 pct. lever af 2 dollar om dagen. 

Inflationsrate
6,7 pct. (2007)

Arbejdsstyrke
660.000 (2007)

Fordelt på erhverv
Landbrug 47 pct., industri 20 pct., service 33 pct. (1999)

Arbejdsløshedsprocent
5,3 pct. (2006)

Industri
Fiskeindustri, minedrift, mejeriprodukter 

Landbrugsprodukter
Hirse, durra, jordnødder, kreaturer, fisk, vindruer 

Eksport
13,46 milliarder kroner (2007) 

Eksportvarer
Diamanter, kobber, guld, zink, uran, kvæg, fiskeprodukter

Største samhandelspartnere (eksport)
Sydafrika 33,4 pct., USA 4 pct. (2006)

Import
13,23 milliarder kroner (2007) 

Importvarer
Fødevarer, olieprodukter, maskiner og udstyr, kemikalier

Største handelspartnere (import)
Sydafrika 85,2 pct.

Udlandsgæld
6,7 milliarder kroner (2007)

Udgifter til militær i procent af BNP
3,7 pct. (2006)

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Namibia

Landeportræt