Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 11: Shanghai - på vej til en sund by?

Jiao Yang er talsmand for Shanghais regering. I reportagen "Grøn vækst" fortæller hun om bystyrets planer for Shanghais økonomiske udvikling og miljø.

Opgave

Miljøtiltagene bliver også præsenteret på pressemøder for at synliggøre regeringens planer. I 2003 fremlagde man f.eks. planer for, hvordan Shanghai kunne vinde WHO's pris som "Healthy City", som en by med et rent og fysisk sikkert område.

Læs om dette på linket nedenfor og i reportagens interview med Jiao Yang. Brug også Landefakta om Kina i besvarelsen.

a) Find vha. Landefakta ud af, hvad de generelle miljøproblemer er i Kina. Hvilke er de vigtigste lokalt i Shanghai?

b) Redegør for, hvilke planer Shanghais regering har for at mindske eller fjerne disse miljøproblemer. Hvordan vil man f.eks. sikre, at byen bliver mere grøn, at drivhusgas- og svovludledningen mindskes og luftkvaliteten forbedres?

c) Hvordan vil bystyret begrænse mængden af køretøjer i de centrale dele af Shanghai? Og hvilke andre tiltag vil regeringen indføre for at afvikle trafikken hurtigere og mindske trafikkaos? Redegør for, hvad trafikken betyder for miljøet i byen.

d) Hvilke fremskridt er allerede sket inden for miljøområdet? Nævn nogle konkrete eksempler.

e) Hvad skal der til, for at Shanghai kan vinde WHO's pris som "Healthy City"?

f) Giv eksempler på, at Shanghais regering ønsker en mere demokratisk dialog med borgerne. Hvordan skal dialogen foregå i fremtiden?

Relaterede artikler


13-04-2004

Grøn vækst

Regeringen i den kinesiske millionby Shanghai vil fortsætte den voldsomme vækst, men med mere fokus på miljøet. Mindst 10 pct. af byen skal være grønne områder, og de værste forurenere skal væk.

Links

Shanghai som "Sund By" (Engelsk)
Artikel fra english.eastday.com om en pressekonference i juni 2003, hvor Shanghais bystyre præsenterer deres planer for at forbedre bl.a. miljøforholdene for byens indbyggere.

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere