Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 15: Klimaændringer på vej - højere temperatur og mere regn?

Den store økonomiske aktivitet i Kina, hvor virksomhedernes produktionstal stiger og stiger, medfører et øget behov for anvendelse af energi.

Opgave

Kina er blandt de lande i verden, der forbruger mest kul og olie og bidrager dermed til udledningen af store mængder drivhusgasser, som kan påvirke drivhuseffekten og klimaet.

Målt pr. indbygger er forbruget af energi ikke højt, men med 1,3 mia. indbyggere vil selv en beskeden stigning i elforbruget pr. indbygger have store konsekvenser.

Kina forsøger ved energiproduktionen at begrænse anvendelsen af fossile brændstoffer som f.eks. kul og i stedet at benytte f.eks. naturgas og vindenergi. Bygning af vandkraftanlæg, som verdens største elkraftværk ved De Tre Slugters Dæmning, skal ligeledes være med til at begrænse udledningen af drivhusgasser.

a) Hvordan vil temperaturen og fordelingen af nedbøren udvikle sig i Kina frem til 2100 ifølge prognoserne fra DMI?

b) Diskuter baggrunden for og konsekvenserne af de store forskelle der er i udviklingen af temperaturen og nedbøren i de forskellige områder af Kina.

c) Hvad gør Kina for at efterkomme efterspørgslen på energi og samtidig begrænse miljøpåvirkningerne?

d) Hvilken betydning har Kyoto-aftalen for Kina?

e) Undersøg hvorfor der er indgået samarbejdsaftale mellem Danmark og Kina om køb af CO2 kvoter? På hvilken måde kan denne aftale gavne miljøet?

Relaterede artikler


13-04-2004

Truslen fra øst

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.

Links

Udvikling i nedbørsmængde og vandforbrug i Kina (Engelsk)
The International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) er en nonprofit-organisation i Østrig, som foretager tværfaglige videnskabelige studier. De udgav i 1999 rapporten "Can China Feed Itself?". Her findes bl.a. meget andet disse oversigter over, hvordan nedbørsændringer, kunstvanding, ændringer i grundvandsspejlet, flodoversvømmelser har udviklet sig i Kina.

Temaartikler

Drivhuseffekten
Hvis man lægger et lag af specielle gasser omkring Jorden med den evne, at de lukker varme ind, men ikke ud, vil temperaturen stige. Præcis som i et drivhus. Det er det, drivhuseffekten handler om.

Kyoto-aftalen
En international klimaaftale - Kyoto-aftalen - skal forsøge at nedbringe udledningen af de drivhusgasser, der menes at være skyld i en stor del af den globale opvarmning.

Forventet forandring af mængden af regnvand om 100 år i Kina
Kilde: DMI

Forventet forandring i temperatur om 100 år i Kina
Kilde: DMI

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Kina

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet