Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 9: Økonomisk vækst og miljøproblemer i Kina

Kina er en fremadstormende industrigigant. Bagsiden af medaljen er, at Kina kan blive en gigant, når det gælder forurening og miljøødelæggelse. Allerede nu falder der kviksølv fra Kinas skorstene ned på Svalbard.

Opgave

For kineserne er den stigende levestandard og væksten i antallet af privatbiler et udtryk for fremgang. Den samlede eksport, specielt til EU og USA, er gået stærkt frem, og importen af varer fra Sydkorea og Taiwan, som bearbejdes og sælges videre, er steget.

Forbruget af de billige kul vokser, og de dækker ca. 75% af energiproduktionen. Kina er dermed det land i verden efter USA, som samlet udleder den største mængde drivhusgasser - herunder CO2. SO2-udslippene er også øget og har ført til et massivt problem med sur nedbør, som nu påvirker ca. 2/3 af landbrugsarealet.

I mere end 300 byer viser kinesernes egne luftkvalitetsmålingsresultater et niveau, der ligger over den tilladte standard. Men i stigende grad samarbejder kineserne med udenlandske rådgivere for at mindske miljøproblemerne.

Brug reportagen"Truslen fra øst" og temaartiklerne "Et stigende energiforbrug" og "Drivhuseffekten" i din opgavebesvarelse.

a) Giv en kort oversigt over den økonomiske udvikling i Kina fra 1950'erne til i dag og diskuter, hvilken rolle man har tillagt miljøet i denne periode.

b) Hvilke ændringer har kineserne foretaget i miljøpolitikken de seneste år?

c) Opstil en oversigt over, hvordan den økonomiske vækst har haft indflydelse på en række faktorer, som påvirker miljøet.

d) Hvorfor har energiproduktionen udgjort et stigende forsyningsproblem i Kina, og hvad har kineserne gjort for at afhjælpe dette?

Relaterede artikler


13-04-2004

Truslen fra øst

Voldsom økonomisk vækst i Kina betyder, at landet om få år kan blive den største bidragyder til drivhuseffekten. Kineserne er i fuld gang med at overtage den vestlige verdens vaner.

Temaartikler

Drivhuseffekten
Hvis man lægger et lag af specielle gasser omkring Jorden med den evne, at de lukker varme ind, men ikke ud, vil temperaturen stige. Præcis som i et drivhus. Det er det, drivhuseffekten handler om.

Energiforbruget vokser og vokser
Selv om politikere, eksperter og forskere samstemmende siger, at vi skal nedsætte vores udledning af drivhusgasser - og dermed også vores energiforbrug - fortsætter energiforbruget blot med at vokse dag for dag, år for år.

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere