Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 4: Klima og landbrug i Kina

Kun godt 10 pct. af Kinas areal er velegnet til landbrug.

Opgave

Den dyrkbare jord er frugtbar, men den kræver ofte kunstvanding. I dag kunstvandes over halvdelen af Kinas landbrugsarealer. På bjergenes skråninger er der bygget terrasser, men det kan være svært at holde på jorden, når det er tørt og kraftige vinde blæser, eller regnen styrter ned i monsuntiden.

I Nordkina er store områder med skov blevet fældet, så nye kornmarker kunne anlægges, men jorderosion ødelægger markerne. Ved at plante nye træer prøver man at redde disse områder.

Kineserne kan ikke regne med at udvide det opdyrkede areal. De må i stedet gøre produktionen i landbruget større ved at udnytte den allerede opdyrkede jord bedre. En kinesisk bonde-familie dyrker i gennemsnit et stykke jord på størrelse med nogle få villagrunde i Danmark. Til gengæld kan bonden høste afgrøder to-tre gange årligt i Midtkina og Sydkina.

a) Find et kort over Kina, der viser høj- og lavtrykket samt de dominerende vinde i sommer- og vinterhalvåret. Forklar trykkenes placering.

b) Hvornår starter monsunerne over Kina? Og hvor længe bliver de ved?

c) Find hydrotermfigurer for klimastationerne Shantou og Sian i Kina. Skriv kommentarer til forløbet af temperaturen og nedbøren på figurerne. Hvilket klimabælte ligger stationerne i? Og hvilken vegetation finder man der?

d) Undersøg på biblioteket eller internettet, hvilken betydning monsunerne har for landbruget i Kina. Hvad sker der, hvis de forsinkes? Og hvordan kan de blive forsinket? Beskriv, hvordan jetstrømmes placering i forhold til Himalaya-bjergkæden har betydning for monsunerne.

e) Hvor meget dyrkbar jord har kinesiske bønder til rådighed? Find landbrugsbefolkningen pr. hektar dyrket jord. Sammenlign med det tilsvarende tal for Danmark. Hvad er tallene et udtryk for? Hvad betyder de for belastningen på den dyrkbare jord?

f) Undersøg udviklingen i den samlede landbrugsproduktionen i Kina i forhold til befolkningstilvæksten. Hvordan har produktionen fulgt med efterspørgslen?

Links

Klimadiagrammer fra hele verden (Tysk)
Overskuelig hjemmeside, hvor det er nemt at navigere enten ved hjælp af kort eller alfabetiske oversigter over stednavne. Fint interaktivt kort over hele verden, der viser klimaforholdene i den seneste klimaperiode (1961-90). Der kan vælges parametre som f.eks. nedbør, vind og maksimumtemperatur. Resultaterne kan vises enten for hele året eller på månedsbasis. Desuden beskrives forskellige klimaklassifikations-systemer, nemlig W. Köppen, Troll/Paffen og Neef.

Statistik fra Human Development Report (Dansk)
Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN med aktuel statistik, men også fysiske kendetegn som vegetationstyper. Man kan selv angive, hvilke parametre og lande der skal vises på kortene. Indeholder udførlige statistiske landeportrætter og prognoser for f.eks. befolkningstilvækst. Meget nemt at navigere i, men kræver Internet Explorer 6 eller nyere browser for at fungere.

Temaartikler

De livgivende - og dødelige - monsunvinde
Monsunvindene er særlige vindsystemer, der bringer livsvigtig nedbør til flere milliarder mennesker. Men de kan også bringe død og ødelæggelse. Klimaforandringerne kan påvirke intensiteten af de regnskyl, monsunvindene bringer.

Martin Vahls klimainddeling
Kilde: Jan Betak

Samlet landbrugsproduktion i Kina
Kilde: Jan Betak

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere