Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 1: Befolkningsudvikling i Kina

Ca. en femtedel af Jordens befolkning lever i Kina - 1,3 milliarder mennesker.

Opgave

Befolkningstallet er mere end fordoblet inden for de seneste 50 år. Af hensyn til landets udvikling har myndighederne forsøgt at bremse denne tilvækst gennem kampagner for, at folk skal få færre børn. Siden 1981 har Kina haft en etbarnspolitik, dvs. at familier, som tegnede kontrakt på kun at få et enkelt barn, fik særlige økonomiske fordele og ekstra muligheder for barnet, ligesom der var kvoter for, hvor mange børn, der samlet måtte fødes inden for et distrikt. I 2002 fik man en ny lov om familieplanlægning. Målet er fortsat ét barn pr. familie, og hvis man venter med at få børn, kan man få længere ferier, længere barselsorlov samt andre sociale goder. Man kan dog søge om tilladelse til at få mere end ét barn, og nogle minoritetsgrupper har også lov at få mere end ét barn.

a) Hvor stort regner man i dag med, at Kinas befolkningstal vil være i 2050? Find oplysningen i tallene fra "Human Development Report" og sammenlign det nuværende befolkningstal og det anslåede for 2050 med prognosen fra 1993 i figuren: Prognoser for befolkningstal i Kina. Hvordan har udviklingen i befolkningstal været i forhold til denne prognose? Diskuter ud fra dette, hvordan etbarnspolitikken har virket.

b) Beskriv udviklingen i fødselsrate - antal fødte børn pr. kvinde - i Kina ud fra figuren. Diskuter denne udvikling i forhold til den førte befolkningspolitik.

c) Find alderspyramider for Kina for 2000, 2025 og 2050.

Hvordan var alderssammensætningen af befolkningen i 2000? Hvor stor en del af befolkningen var under 14 år i forhold til andelen over 65 år?

d) Beskriv ud fra pyramiderne for 2025 og 2050, hvordan alderssammensætningen i følge beregninger forventes at udvikle sig. Diskuter, hvordan det hænger sammen med landets befolkningspolitik.

e) Find tilsvarende alderspyramider for Indien og sammenlign med Kina. Beskriv og forklar forskellene mellem de to lande. Diskuter, hvilken betydning disse forskelle i befolkningsstrukturerne kan få for den økonomiske, befolkningsmæssige og miljømæssige udvikling i Kina og Indien.

f) Undersøg, hvordan den kinesiske befolkning er fordelt på land og by vha. et befolkningstæthedskort enten i et atlas eller på internettet.

g) Find ud af, hvor mange procent af befolkningen der bor i byer i dag - og hvor mange, man forventer, vil gøre det i fremtiden.

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Befolkningstæthedskort over Kina (Engelsk)
University of Texas' bibliotek har on-line en stor samling fysiske, historiske og tematiske kort over hele verden, inkl. f.eks. befolkningstæthed, afgrøde-regioner, råstoffer og industri.

Statistik fra Human Development Report (Dansk)
Globalis er et interaktivt verdensatlas fra FN med aktuel statistik, men også fysiske kendetegn som vegetationstyper. Man kan selv angive, hvilke parametre og lande der skal vises på kortene. Indeholder udførlige statistiske landeportrætter og prognoser for f.eks. befolkningstilvækst. Meget nemt at navigere i, men kræver Internet Explorer 6 eller nyere browser for at fungere.

Prognoser for befolkningstal i Kina
Kilde: Jan Betak

Befolkningstilvækst
Kilde: Lotte Overgaard

Landeportræt
Landefakta
Kina
Vidste du, at hovedstaden hedder Beijing, at arealet er 9.600.000 km², og at befolkningen er på 1,3 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Kina

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet