Sitemap | Avanceret søgning |

Gletsjeren smelter

Gletsjerne over det meste af kloden smelter. I Indien har gletsjeren Gaumukh, hvor hinduernes vigtigste flod, Ganges, udspringer, trukket sig 18 kilometer tilbage på 50 år. Om nogle år vil den måske være helt væk, hvilket kan få følger for både Ganges og mange indere.

Af LARS FROM, KLAUS DOHM og NIELS HOUGAARD
Publiceret 22-04-2004

Gangotri, Himalaya

For 50 år siden gik gletsjeren Gaumukh helt ned til den hellige by Gangotri i det nordlige Indien ikke langt fra grænsen til Kina og Tibet. I dag ligger den 18 kilometer væk fra byen længere oppe i bjergene.

JP Explorer har besøgt gletsjeren et stykke inde i Himalaya omkring 4000 meter over havets overflade, hvor bjergtoppene stikker deres prægtige tinder op i 6.000-7.000 meters højde. Også her blandt verdens højeste bjerge mærker man den globale opvarmning, er både de lokale bjergfolk og eksperter enige om.

»Gletsjeren Gaumukh smelter. Hvert år bliver den mindre. Formentlig på grund af forurening, og fordi det bliver stadig varmere her i området,« fortæller Vinod Rana, der er bjergguide og selv født og opvokset ikke langt fra den lille landsby Gangotri.

»Tidligere lå der på denne tid af året sne og is helt ned til byen. Det sker næste aldrig mere. I stedet er man nødt til at gå de 18 kilometer op til kanten af der, hvor gletsjeren nu slutter,« fortæller han.

Og ganske rigtigt. Da vi besøger gletsjeren, er der ganske vist koldt tidligt om morgenen og et enkelt sted da også en smule nysne, men midt på dagen går de fleste bjergfolk rundt i bare arme og mange også med bare tæer.


Gletsjeren smelter (1)
Ved foden af Gaumukh-gletsjeren i baggrunden kan man se, at isen er skrumpet.
Foto: Niels Hougaard

28 til 34 grader

Professor i agrometeorologi Sukhdev Hundal fra Universitetet i Ludhiana i Punjab, Indien, fortæller, at man nu er begyndt at registrere, at gletsjerne i Himalaya også smelter, hvilket kan få alvorlige konsekvenser - bl.a. for Indiens vigtige landbrugsproduktion.

»Normalt ligger temperaturen i marts i det nordlige Indien på omkring 26 grader. I år har den ligget mellem 28 og 34 grader. De højere temperaturer er noget af forklaringen på, at gletsjerne smelter. Og efterhånden, som der bliver mindre is på gletsjerne, vil vandmængden, der kommer fra dem, også blive mindre. Det kan blive meget alvorligt for landbruget, da en del af vandet i floderne i Indien kommer oppe fra Himalaya,« forklarer Sukhdev Hundal. Næsten over hele kloden smelter gletsjerne i disse år kraftigere, end man nogensinde tidligere har registreret - i hvert fald i nyere tid.

Den største afsmeltning er registreret i Alperne og i Alaska, mens den snedækkede top af Afrikas højeste bjerg, Kilimanjaro, ventes at være isfri om 15-20 år. Seniorforsker Jens Hesselbjerg Christensen fra Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, bekræfter samtidig, at målinger viser, at også en del gletsjere i Himalaya er begyndt at skrumpe.

»Man har ikke noget totalt overblik over gletsjerne i Himalaya, fordi området er så utilgængeligt. Men nogle af de gletsjere, man har undersøgt, trækker sig tilbage. Der er dog stadig mange gletsjere i Himalaya, der ligger så højt, at selv meget varmere vejr ikke vil ændre noget. Og der vil fortsat ligge evig sne på Mount Everest i mange år,« garanterer Jens Hesselbjerg Christensen.

»Men mange gletsjere har trukket sig tilbage. Ændringerne skyldes formentlig ændret temperatur, ligesom en ændring i mængden af nedbør har betydning. Det, der i første omgang vil ske, er, at sneen og isen på grund af opvarmningen smelter tidligere. Det vil sige, at der bliver meget vand i floderne i området tidligere på året, end det sker i dag. Jeg tror dog stadig, der vil være en meget stor tilførsel af vand fra Himalaya, det vil bare ske på nogle lidt andre tidspunkter,« siger den danske klimaforsker.


Gletsjeren smelter (2)

Foto: Niels Hougaard

Permafrosten optøs

Det varmere klima på kloden kan dog også få andre - og måske mere alvorlige - konsekvenser for de mennesker, der bor og lever i bl.a. Himalaya. Det er nemlig ikke kun gletsjerne, der smelter, når det bliver varmere, det gør permafrosten nede i jorden også. Og når vandet i jorden ikke længere konstant er frosset til is, opstår der stadig oftere stenskred og kraftig erosion.

»Det kan blive alvorligt for infrastruktur som veje, broer og floder. Floder kan blive spærret, og broer kan blive ødelagt,« siger Jens Hesselbjerg Christensen.

Indtil videre er det formentlig gletsjerne i Europa, der har været hårdest ramt. Alene under hedebølgen sidste sommer forsvandt mellem fem og 10 procent af ismassen i gletsjerne i Alperne, vurderer klimaforskere. Folk, der færdes i Alperne, kan med egne øjne se, hvordan gletsjerne næsten år for år bliver mindre. Og skiløbere ved, at grænsen for det gode skiløb i Alperne allerede er rykket flere hundrede meter op ad bjergsiden i løbet af de seneste cirka 20 år.

Også i den amerikanske stat Alaska er der bekymring for gletsjernes fremtid. Her viser de seneste forskningsresultater, at gletsjerne i dag smelter dobbelt så hurtigt som i 1950'erne. I den periode er der hvert år forsvundet omkring 52 kubikkilometer is fra Alaskas gletsjere, vurderer ph.d. Anthony Arendt fra University of Alaska i Fairbanks. Ikke mindst fordi temperaturen i Alaska på 30 år er steget fire grader.

Enkelte vokser

Kun i New Zealand og Norge og muligvis også ved Sydpolen vokser en del af gletsjerne. Her er forklaringen, at det varmere klima på kloden samtidig betyder mere nedbør - bl.a. i form af sne. Men når det bliver rigtig varmt på Jorden - forskerne gætter på en stigning på helt op til 5,6 grader i løbet af de næste 100 år - vil gletsjerne formentlig også her begynde at skrumpe.

I Himalayas bjerge er situationen for gletsjerne endnu ikke så faretruende - bl.a. fordi bjergene her er de højeste i verden med adskillige toppe over 7.000-8.000 meter. Men mange af gletsjerne, der ligger nede i dalene, hvor menneskene færdes, bærer tydeligt præg af, at isen her er på retur.

Ved foden af Gaumukh-gletsjeren er der derfor ikke længere så meget at prale af. Gletsjeren er tydeligvis skrumpet en del. Der stikker ganske vist store issprækker frem, men ellers er det meste af den resterende is dækket af sten, grus og andet smeltemateriale som tydeligt tegn på afsmeltningen.

explorer@jp.dk

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten