Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 7: Tilpasning til eller bekæmpelse af klimaændringer?

Klimaændringer med stigende overfladetemperatur og middelvandstanden kan føre til økonomiske tab på grund af flere og større naturkatastrofer.

Opgave

Samtidig vil fødevaresituationen forværres i de fleste tropiske og subtropiske regioner, hvilket gør landene mere sårbare over for hungersnød og politisk ustabilitet.

I debatten stilles der ofte to modsatrettede synspunkter op. Det ene er at man skal vælge en tilpasning til klimaændringerne i form af en mere modstandsdygtig infrastruktur, forbedring af sårbare natursystemers tilpasningsevne såsom flodsletter og kystzoner og bedre samfundsberedskab og -information.

Det andet er at vælge en bekæmpelse, hvor man mindsker udledningen af menneskeskabte drivhusgasser, forbedring af energieffektiviteten, og øget brug af vedvarende energi samt plantning af skov.

a) Hvor store ændringer forventes at ske mht. de globale temperaturer, havstigning og afsmeltningen af ismasserne i de kommende år, og hvad mener klimaeksperterne, man skal gøre ved disse problemer?

b) Kan de rige landes landbrugsproduktion være med til at hindre, at ulandes landbrug kan overleve?

c) Hvor megen støtte får de rige landes landbrug? Hvilken betydning har det for ulandene?

d) Find og diskuter eksempler på hvad nogle lande gør for at løse problemerne i landbruget, og undersøg også i hvilket omfang man kan klare dem gennem nyudviklede planter og opfindelser

e) Opstil en oversigt over, hvad Bjørn Lomborg, IMV, foreslår at gøre, og hvad Dr. Rajendra Pachauri, IPCC, vil. Hvem lægger mest vægt på, at få mest mulig miljø ud af pengene, og hvad lægger den anden mest vægt på?

Relaterede artikler


20-04-2004

FN-chef: Lomborg tænker som Hitler

Kort tid før sin store konference om verdens fremtid bliver Bjørn Lomborg, direktør for Institut for Miljøvurdering, sammenlignet med Hitler af chefen for FN's Klimapanel, IPCC, inderen Rajendra Pachauri.
21-04-2004

På flugt fra klimaændringer

Millioner af mennesker vil blive klimaflygtninge, hvilket vil komme til at påvirke verdensøkonomien, forudser formanden for FN's Klimapanel. Det er på høje tid at reagere. Og det er de rige lande, der bør gå foran.

Links

FN's klimapanel (Engelsk)
Overskuelig hjemmeside, der fortæller om klimapanelets formål og aktiviteter. Her findes rapporter og vises masser af grafikker til at understøtte teksten.

Institut for Miljøvurdering (Dansk)
Meget overskuelig hjemmeside for det nu nedlagte institut, hvor Bjørn Lomborg var chef. Instituttets rapporter er stadig alle tilgængelige i fuld længde og findes nemt ved hjælp af henvisningerne til publikationer fra forsiden.

Temaartikler

Global opvarmning og vores sundhed - 2
Klimaet spiller en væsentlig rolle for menneskers sundhed, og en række forskere har undersøgt, hvordan den globale opvarmning påvirker menneskers helbred og velvære.

Landeportræt
Landefakta
Indien
Vidste du, at hovedstaden hedder New Delhi, at arealet er 3.170.000 km², og at befolkningen er på ca. 1,1 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere