Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 1: Indiens befolkning

Siden 1920'erne er dødshyppigheden i Indien faldet pga. bedre hygiejne, mere effektiv sygdomsbekæmpelse og mindre udbredt hungersnød.

Opgave

Derfor er befolkningstilvæksten steget ganske betragteligt. Først inden for de seneste 15 år er den naturlige befolkningstilvækst begyndt at tage af, da fødselshyppigheden er faldet hurtigere end dødshyppigheden.

Siden begyndelsen af 1950'erne har Indien ført en restriktiv befolkningspolitik, dvs. en politik, der søger at nedbringe den naturlige befolkningstilvækst. Familieplanlægningsprogrammet har fra starten været baseret på oplysning, frivillighed og centralt beliggende klinikker, som folk kunne opsøge.

a) Hvor stor er befolkningstætheden pr. kvadratkilometer i Indien og i Danmark? Diskuter forskellene og hvad de betyder for levevilkår og miljø i de to lande.

b) I hvilke områder bor der flest mennesker i Indien? Find ud af, hvad de tættest befolkede områder hedder. Undersøg dernæst, hvor der har været den største befolkningstilvækst fra 1991-1997.

c) Inddrag figuren Blacker-diagram (den demografiske transitionsmodel) og notér, hvilke forskelle der er mellem udviklingen i ilande og ulande med hensyn til faldet i fødsels- og dødsraten.

Find og inddrag de seneste tal for fødselsraten i Indien 1981-97 og vurder, hvordan det stemmer overens med modellens faser. I hvilken fase er Indien?

d) Find en befolkningspyramide for Indien. Kommenter, hvor mange mennesker der er i de ikke-erhvervsaktive og de erhvervsaktive årgange, og hvordan aldersstrukturen for befolkningen vil blive fremover. Diskuter, hvilke konsekvenser det har for befolkningsudviklingen, at der sker et skift i det indiske samfund fra vægten på landbrug til et samfund med vægt på industri og i nogle områder informationsteknologi.

e) Diskuter, hvilke konsekvenser den øgede befolkning og urbanisering kan få for klimaet og miljøet - herunder presset på landbrugsjorden, skovfældninger og presset på byerne.

Links

Befolkningspyramider (Engelsk)
I den internationale database under USA's Handelsministerium findes befolkningspyramider for 227 lande og områder. Pyramiderne viser fordelingen af en befolkning på køn og alder, nu og med prognoser for fremtiden, og er lette af søge i og aflæse. Man kan vælge en dynamisk pyramide, som viser den demografiske udvikling over længere tid.

Blacker-diagram
Kilde: Jan Betak

Landeportræt
Landefakta
Indien
Vidste du, at hovedstaden hedder New Delhi, at arealet er 3.170.000 km², og at befolkningen er på ca. 1,1 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Indien

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet