Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 2: Indiens landbrug - efter den grønne revolution

I Indien er ris og hvede de vigtigste planter i forbindelse med den daglige ernæring, men til gengæld skaber produktionen miljømæssige problemer.

Opgave

Produktionen af ris og hvede fik et stort skub i 1960'erne, da den såkaldte "grønne revolution" blev indført. Man fandt ved krydsningsforsøg og mutation frem til helt nye typer af ris og hvede, som gav to-tre gange større udbytte end de traditionelle sorter.

Til gengæld kræver de nye planter ekstra gødning (kunstgødning), mere vand og ekstra pesticider. En anden ulempe er, at de nye kornsorter har et relativt mindre indhold af vitaminer end de gamle. Nogle mener, at de heller ikke smager lige så godt.

I dag er forskerne gået et skridt videre. Nu sætter nogle forskere deres lid til genteknologien og forventer at kunne lave en ny revolution ved gensplejsning.

a) Find i et atlas nogle fysiske kort over Indien og beskriv, hvilke naturmæssige forskelle der er mht. at dyrke landbrug - f.eks. højdeforskelle, floder og jordbundstyper. Notér de vigtigste informationer om dette.

b) Find hydrotermfigurerne for lokaliteterne Hyderabad inde i landet og Madras ved kysten og beskriv forskelle i mønstret for temperatur og nedbørsfordeling gennem året. Man taler om kyst- og fastlandsklima. Hvad betyder det, og hvordan kan det aflæses på hydrotermfigurerne?

c) Kommenter, hvilke klimazoner og hvilke plantebælter der er udbredt i Indien, og hvilken betydning det har for landbruget. Benyt et atlas til at studere plantebælternes fordeling og sammenhold det med landbrugsmulighederne. Hvor dyrkes der i særlig grad ris og hvede?

d) Forklar, hvad en monsun er, og diskuter, hvilken betydning den har for såvel landbruget som for hele det indiske samfund. Hvorfor kan monsunen blive forsinket, og hvad får det af konsekvenser?

e) Hvad gik den grønne revolution ud på, og hvilke resultater er der opnået vha. denne? Beskriv ud fra figurerne de forandringer, som fulgte af den grønne revolution.

f) Diskuter betydningen af den grønne revolution fødevaremæssigt, beskæftigelsesmæssigt og produktionsmæssigt. Hvem fik mest gavn af den, og hvem kom til at opleve ulemper som følge af den grønne revolution? Lav en opstilling over fordele og ulemper ved en genteknologisk revolution i landbruget som den, Indien har gennemgået.

g) Hvordan påvirkede landbrugsudviklingen efter 1960'erne miljøet? Find oplysninger om Indiens miljøproblemer og diskuter, om man kunne have gjort noget anderledes.

Links

Klimadiagrammer fra hele verden (Tysk)
Overskuelig hjemmeside, hvor det er nemt at navigere enten ved hjælp af kort eller alfabetiske oversigter over stednavne. Fint interaktivt kort over hele verden, der viser klimaforholdene i den seneste klimaperiode (1961-90). Der kan vælges parametre som f.eks. nedbør, vind og maksimumtemperatur. Resultaterne kan vises enten for hele året eller på månedsbasis. Desuden beskrives forskellige klimaklassifikations-systemer, nemlig W. Köppen, Troll/Paffen og Neef.

Temaartikler

De livgivende - og dødelige - monsunvinde
Monsunvindene er særlige vindsystemer, der bringer livsvigtig nedbør til flere milliarder mennesker. Men de kan også bringe død og ødelæggelse. Klimaforandringerne kan påvirke intensiteten af de regnskyl, monsunvindene bringer.

Martin Vahls klimainddeling
Kilde: Jan Betak

Landeportræt
Landefakta
Indien
Vidste du, at hovedstaden hedder New Delhi, at arealet er 3.170.000 km², og at befolkningen er på ca. 1,1 milliarder mennesker?
Hvis du vil vide mere

Stednavne
Indien

Fag
Geografi

Klassetrin
Gymnasiet