Sitemap | Avanceret søgning |

Indien

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Indien er hjemsted for nogle af verdens ældste kulturer. Landet har aldrig selv har ført erobringskrige mod fremmede lande, men er gang på gang blevet invaderet af erobrerfolk udefra. Centralasiatiske muslimer trængte ind i regionen, og siden fulgte europæiske handlende i slutningen af 1400-tallet. Det engelske ostindiske kompagni, grundlagt år 1600, udviklede sig til Indiens betydeligste magtfaktor i 1800-tallet. Flere opstande blev slået ned af den britiske hær, og i 1858 blev Indien lagt direkte ind under den engelske krone, mens kompagniet blev nedlagt. Efter 1. Verdenskrig voksede selvstændighedsbevægelserne frem, ledet af Mahatma Gandhi, hvis ikke-voldelige, civile ulydighedskampagne fik stor gennemslagskraft. Indien opnåede fuld uafhængighed d. 15. august 1947. Pakistan blev udskilt, og grænsedragningen mellem de to lande har siden affødt flere væbnede konflikter.

Den første regeringsleder 1947-64, Jawaharlal Nehru, gjorde Kongrespartiet til det førende parti og etablerede en stærk centralmagt i Delhi. Han forsøgte at forene de store folkelige, nationale og religiøse modsætninger gennem sin "enhed i mangfoldigheden" -politik.

Hans linje blev videreført af Indira Gandhi, der blev myrdet i 1984. Hun efterfulgtes af sin søn, Rajiv Gandhi, der selv blev myrdet under en valgkamp i 1991. Gennem 1990'erne har Kongrespartiet tabt terræn, især til det hindunationalistiske parti, med en mere ustabil politisk linje til følge. Ved parlamentsvalget i 2004 vandt Kongrespartiet og dets allierede en overraskende sejr. Regeringens største problemer er på det indenrigspolitiske plan at gennemføre økonomiske reformer og bekæmpe fattigdommen. Udenrigspolitisk præger stridighederne mellem Indien og Pakistan om Kashmir-provinsen landets politiske situation. Næste parlamentsvalg er i 2009.

Geografi
Indien ligger ud til det Arabiske Hav, Det Indiske Ocean og det Bengalske Hav. Det grænser til Pakistan, Kina, Nepal, Bhutan, Myanmar og Bangladesh. Landet er på 3,17 mio. kvadratkilometer, og hovedstaden hedder New Delhi. Indien er delt op i 25 delstater samt 7 territorier.

Klima
Tropisk på nær Himalaya-områderne. Monsunsæson fra juni til september samt vintermonsun i januar og februar. Forår, sommer og efterår er meget varme, vintertemperaturen varierer meget i forhold til geografi.

Miljø
Skovrydning, erosion, overgræsning, ørkenspredning, luftforurening pga. industrielle udslip og køretøjsudstødning, vandforurening pga. spildevand og pesticider, hanevandet er ikke drikkeligt, den voldsomme befolkningstilvækst overbelaster de naturlige ressourcer.

Årligt elforbrug
488,5 milliarder kWh (2005)

Befolkningen
72 pct. af befolkningen er indo-europæisk. Hertil kommer 25 pct. dravider samt 3 pct. mongoloide og andet. Engelsk har status som associeret sprog, men er i realiteten det vigtigste sprog for national, politisk og handelsmæssig kommunikation. Hindi er det officielle sprog og første sprog for 30 pct. af befolkningen. Bengalsk, telugu, marathi, tamilsk, urdu, gujarati, malayalam, kannada, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi, sanskrit samt hindustani (en almindelig variant af hindu og urdu) er alle officielle sprog og tales i vide kredse i det nordlige Indien. 24 sprog tales hver af en million eller flere personer; desuden findes adskillige andre sprog og dialekter, oftest gensidigt uforståelige. Der er i alt 387 sprog i Indien.

Befolkning
1,1 milliard (2008)

Befolkningstilvækst
1,6 pct. pr. år (2008)

Fødsler
22,2 pr. 1000 indbyggere (2008)

Dødsfald
6,4 pr. 1000 indbyggere (2008)

Spædbarnsdødelighed
32,3 pr. 1000 fødsler (2008)

Fertilitetsrate
2,8 børn pr. kvinde (2008)

Forventet levetid
Mænd: 66,9 år, kvinder: 71,9 år (2008)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
62.221 km (2002)

Motor- og hovedveje
3.383.344 km 

Uasfalterede veje
1.779.639 km

Telefoner (fastnet) i brug
49,75 millioner (2005) 

Mobiltelefoner i brug
166,1 millioner

Internetbrugere
60 millioner (2005)

Uddannelse
73,4 pct. af mændene og 47,8 pct. af kvinderne over 15 år kan læse (2001)

Religion
Størstedelen af befolkningen er hinduer 80,5 pct. De øvrige er muslimer 13,4 pct., kristne 2,3 pct., sikher 1,9 pct., andre religioner såsom buddhister, jainister, parsere, animister m.fl., 1,8 pct., uspecificerede 0,1 pct. (2001)

Styreform
Indien er en forbundsrepublik med 29 delstater og 6 unionsterritorier. Landet er verdens største parlamentariske demokrati med folkevalgte parlamentariske forsamlinger på såvel unions- som delstatsplan. Den lovgivende magt ligger hos parlamentet, som har to kamre, overhuset, Rajya Sabha, og underhuset, Lok Sabha Parlamentsvalg finder sted i enkeltmandskredse (britiske system) efter en forudgående valgkamp. Der er adskillige nationale politiske partier i Indien, hvortil kommer et stort antal regionale og lokale partier.

Præsident: Pratibha Patil (Indiens første kvindelige præsident). Premierminister: Dr. Manmohan Singh. Parti ved magten: Mindretalsregering bestående af Kongrespartiet plus 13 andre partier. 

Økonomi
I 1991 indledte landet en omfattende reform af økonomien med betydelige liberaliseringer. Dette medførte en vækstrate på 6 pct. i de følgende år. Servicesektoren, især it-sektoren, er vokset med stor kraft de seneste år. Regeringens mål er at opnå yderligere vækst de næste par år ved større liberalisering og investeringer i infrastruktur og uddannelse. Gennem disse tiltag håber regeringen at kunne tiltrække flere udenlandske investorer.

Møntfod
1 indisk rupee = 0,12 kroner (april 2008)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 12.719 kroner (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
25 pct. (2007)

Inflationsrate
5,9 pct. (2007)

Arbejdsstyrke
516,4 millioner (2007)

Fordelt på erhverv
Landbrug 60 pct., industri 12 pct., service 28 pct. (2003)

Arbejdsløshedsprocent
7,2 pct. (2007)

Industri
Tekstiler, kemikalier, madforarbejdning, stål, transportudstyr, cement, minedrift, olie, maskiner, software

Landbrugsprodukter
Ris, hvede, oliefrø, bomuld, jute, te, sukkerrør, kartofler, kvæg, vandbøfler, får, geder, fjerkræ, fisk

Eksport
663,5 milliarder kroner (2007)

Eksportvarer
Tekstiler, ædelsten og smykker, ingeniørvarer, kemikalier, læderprodukter

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 17 pct., Storbritannien 4,3 pct., Kina: 7,7 pct., Forenede Arabiske Emirater: 8,3 pct. (2006)

Import
10.558,9 milliarder kroner (2007)

Importvarer
Råolie, maskiner, ædelsten, gødning, kemikalier

Største handelspartnere (import)
Kina 8,7 pct., USA 6 pct., Tyskland 4,7 pct., Singapore 4,6 pct. (2006)

Udlandsgæld
776,6 milliarder kroner (2007)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,5 pct. (2006)

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, CIA - The World Factbook, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta; United Nations World Population Prospects Population Database, Human Development Index, Ethnologue, EKF

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt