Sitemap | Avanceret søgning |

Regnskoven skal reddes

Brasilien vil med en storstilet investering i avanceret overvågning, økonomisk hjælp til bæredygtigt landbrug og skrappere straffe standse fældningen af regnskoven.

Af LARS FROM og KLAUS DOHM
Publiceret 25-03-2004

JP Explorer har mødt den karismatiske miljøminister Marina Silva, der begyndte som miljøaktivist.

Brasilia Den brasilianske regering er dybt bekymret for regnskoven og tager truslerne mod skovens fremtid meget alvorligt.

Det fastslår Brasiliens miljøminister, Marina Silva, da JP Explorer møder op på hendes kontor i hovedstaden Brasilia. Og den vellidte miljøminister, der har en fortid som miljøaktivist, erkender, at problemerne er store:

»Vi har allerede mistet 15 procent af regnskoven i Amazonas, så den nu kun dækker 85 procent af den oprindelige udbredelse. Og der fældes stadig ulovligt masser af træ. Derfor kommer regeringen nu med et nyt initiativ, der skal stoppe afskovningen. Det er det hidtil mest seriøse forsøg på at standse ulovlighederne, et forsøg der involverer 15 forskellige ministerier,« forklarer Marina Silva.


Regnskoven skal reddes (1)
Marina Silva. Den tidligere miljøaktivist, nu miljøminister, har en stor del af ansvaret for at standse fældningen af regnskoven.
Foto: Niels Hougaard

Hun lægger heller ikke skjul på, at klimaet i Brasilien allerede er ved at ændre sig. En udvikling der kan blive forværret af skovhugsten.

»Vi er bekymrede, fordi vi begynder at registrere, at vi får mindre regn i Amazonas, hvilket har betydning for hele Brasilien.«

Drivhusgasser

Hovedparten af de klimaforandringer, der allerede er registreret Brasilien, skyldes efter alt at dømme udledninger af bl.a. drivhusgasser andre steder på kloden. Men de senere års massive afbrænding af regnskov - i øjeblikket brændes der et område på størrelse med Jylland af hvert eneste år - udleder også en mængde drivhusgasser, der er med til at påvirke klimaet i Brasilien. Og på længere sigt frygter bl.a. britiske klimaeksperter en dramatisk opvarmning og udtørring af store dele af Amazonas, hvis ikke fældningen af regnskoven standses.

Da Brasilien ikke tilhører gruppen af industrilande, har landet i forbindelse med de internationale klimaaftaler fra Kyoto ikke fået pålagt særlige kvoter for den fremtidige udledning af drivhusgasser. Men Marina Silva understreger, at Brasilien tager klimaproblemet særdeles alvorligt, bl.a. ved at satse meget kraftigt på at bruge ethanol fremstillet af sukkerrør i bilerne i stedet for benzin.

Samtidig vil miljøministeren have den ulovlige skovhugst afløst af en bæredygtig udnyttelse af regnskoven. Og de bønder, der overtræder reglerne, skal straffes hårdere end i dag.

»Vi ønsker at håndhæve langt hårdere, at ejerne kun må udnytte 20 procent af deres jord inde i regnskoven - og kun hvis det sker på en bæredygtig måde. De resterende 80 procent må de ikke røre, bortset fra at høste frugter og lignende fra træerne. Derudover har vi udpeget en masse beskyttede områder.« Den brasilianske regering vil bl.a. ændre landbruget i de følsomme regnskovsområder fra ekstensiv landbrug med løsgående kvæg til mere intensiv landbrugsproduktion med brug af den nyeste teknologi.

Samtidig investeres der i disse år omkring 10 milliarder kroner i en omfattende satellitovervågning af regnskoven. Man forsøger simpelthen at følge al aktivitet ved hjælp af overvågningsfly, sensorer og avanceret computerudstyr, der sender oplysningerne tilbage til myndighederne ude i regnskoven via satellit.

På en anden måde

Marina Silva er samtidig meget opmærksom på, hvilke naturrigdomme Brasilien sidder på, og hvad det betyder for resten af verden.

»20 procent af verdens levende arter lever i Brasilien. 11 procent af verdens vandressourcer findes i Brasilien og heraf findes otte procent alene i Amazonas. Det viser, hvor vigtigt regnskoven og Amazonas er for hele verden.«

Den brasilianske regering er også klar over, at de 21 millioner mennesker, der bor i Amazonas, skal have hjælp, hvis man skal forhindre den ulovlige skovhugst, der mange steder er et voksende problem.

»Hvis vi skal komme den ulovlige træhugst til livs, må vi skabe alternativer for disse mennesker. Det er ikke nok blot at komme og fortælle dem, hvad de ikke må. Vi må også fortælle dem, hvad de så skal.«


Regnskoven skal reddes (2)
Marina Silva.
Foto: Niels Hougaard

»Vi ønsker ikke at begå samme fejl, som vi har gjort med regnskoven i det østlige Brasilien ud mod Atlanterhavet. Her har vi i dag kun syv procent af den oprindelige regnskov tilbage. Men i dag har vi den viden, der skal til, for at gøre tingene anderledes for resten af Amazonas. Samtidig skal vi fremover også lære af både indianerne og andre lokale. De lokale har en masse viden, vi skal bare være bedre til at bruge den,« fastslår miljøministeren, som øjensynligt synes, det er så vigtigt at nuancere omverdenens syn på Brasiliens forhold til regnskoven, at hun afsætter halvanden time til Explorer-holdet.

explorer@jp.dk

Copyright: Morgenavisen Jyllands-Posten