Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 11: Gaviao-indianernes liv i regnskoven

Den oprindelige indianske befolkning i Amazonas lever i dag i beskyttede reservater.

Opgave

Her prøver stammer som Gaviao-indianerne at fortsætte den leveform, de har haft i århundreder. Nogle stammer er samlere og jægere, mens andre er halvagerbrugere, hvor man både dyrker jorden i mindre områder og går på jagt.

Svedjebrug er en form for landbrug, som har eksisteret i århundreder i regnskoven. Indianerne fælder træer i et mindre område for derefter at brænde dem. Herved tilføres den ufrugtbare jord de næringsstoffer, som er nødvendige for at majs og rodfrugter kan gro. Området kan kun dyrkes et par år, da jorden hurtigt bliver udpint. Så opgives marken, og indianerne tager fat på et nyt lille område. Marken får lov til at ligge i måske 50 år, før den igen kan udnyttes af indianerne. Svedjebrug er indianernes bæredygtige udnyttelse af regnskoven og står i stærk kontrast til den massive fældning, der foregår som følge af indvandringen udefra.

Læs reportagen "Fremtiden truer" fra JP Explorers besøg hos Gaviao-stammen i Amazonas.

a) Hvordan skaffer Gaviao-indianerne deres føde? Redegør for deres dyrkningsmetoder og deres indvirkning på miljøet i regnskoven.

b) Hvordan har befolkningstallet udviklet sig for Gaviao-stammen? Redegør for årsagerne til de op- og nedgange i befolkningstallet, som beskrives i artiklen. Diskuter de mulige konsekvenser af, at den nuværende udviling fortsætter.

Relaterede artikler


23-03-2004

Fremtiden truer

Flere hundredtusinde indianere lever i Brasiliens regnskov. Hele deres kultur er truet. Især fordi den ligger så fjernt fra de hvide menneskers såkaldte civilisation. Indianerne praktiserer stadig tvangsægteskaber, bliver gift som 10-12-årige og tror på ånder og gamle myter.
Landeportræt
Landefakta
Brasilien
Vidste du, at hovedstaden hedder Brasilia, at arealet er 8.511.965 km², og at befolkningen er på 190 millioner mennesker?
Hvis du vil vide mere