Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 2: Regnskovens fældning i Rondonia set fra satellit

Et af de store problemer for det globale miljø er, at der hvert år forsvinder store arealer med regnskov.

Opgave

Regnskoven fældes bl.a. for at skaffe værdifuldt tømmer, men også for at skaffe arealer, hvor landarbejdere kan få mulighed for at dyrke deres egen jord.

Fældningen af regnskoven er et ægte dilemma: Det kan på kort sigt være med til at løse sult-problematikken i nogle fattige lande, men da biomassen i en regnskov først og fremmest findes i træerne og det øverste jordlag, og ikke som i en dansk bøgeskov i et tykt muldlag, vil fældningen på lidt længere sigt medføre, at jorden bliver udpint og uanvendelig til agerbrug, så resultatet bliver, at jorden må forlades igen.

Regnskoven bliver af samme grund heller ikke gendannet, når bønderne forlader den, og samtidig betyder den massive udtynding af træerne, at jorden ligger åben for erosion under de kraftige regnskyl, og at mange plante- og dyrearter hvert år uddør.

a) Find satellitfoto fra 1975 og beskriv billedet ved at sammenligne det med kortet. Find floden og hovedvejen 486. Er der ud over vejen tegn på menneskelig aktivitet i området?

b) Find og sammenlign billedet fra 1975 med billedet fra 1986. Beskriv den ændring, der er sket. Beskriv, hvorledes koloniseringen er foregået langs med nye veje.

c) Hvilke ændringer er der sket fra 1986 til 1992? På hvilken måde er fældningen af regnskoven foregået?

d) Undersøg, om der foregår en lignende fældning af regnskoven andre steder i Brasilien. Prøv at finde det område, der i 1992 var hårdest ramt.

Relaterede artikler


25-03-2004

Regnskoven skal reddes

Brasilien vil med en storstilet investering i avanceret overvågning, økonomisk hjælp til bæredygtigt landbrug og skrappere straffe standse fældningen af regnskoven.
25-03-2004

Regnskoven skal satellitovervåges

Ved hjælp af satellitovervågning vil Brasilien nu forsøge at sætte ind mod den omfattende rovdrift på Amazonas-regnskoven.

Links

Miljøforandringer i Rondonia (Engelsk)
Satellitfotos fra 1975, 1986 og 1992, der viser den omfattende rydning af regnskoven i Rondonia i Brasilien. Satellitbillederne er infrarøde falskfarve-billeder, hvor vegetationen vises med røde nuancer og bar jord med hvide til blå nuancer. Ved at klikke på de pågældende fotos zoomes der ud til at vise hele verden.

Temaartikler

Tropiske regnskove
Selv om regnskoven er ekstrem vigtig for klodens klima, bliver adskillige tusinde kvadratkilometer hvert eneste år fældet. Seneste trussel mod regnskoven er produktion af biobrændstoffer.

Landeportræt
Landefakta
Brasilien
Vidste du, at hovedstaden hedder Brasilia, at arealet er 8.511.965 km², og at befolkningen er på 190 millioner mennesker?
Brasilien med byer, konturkort

Også tilgængeligt som PDF

Hvis du vil vide mere