Sitemap | Avanceret søgning |

Opgaver

1. Porto Velhos beliggenhed
Når man taler om beliggenheden af en by, kan det forstås på mindst to måder.

2. Regnskovens fældning i Rondonia set fra satellit
Et af de store problemer for det globale miljø er, at der hvert år forsvinder store arealer med regnskov.

3. Tropisk regnskov
Ifølge Martin Vahls klimasystem kan tropisk regnskov vokse, hvor alle årets måneder har en gennemsnitstemperatur på mere end 16 grader. Samtidig skal nedbøren være på mere end 200 cm pr. år fordelt på alle måneder.

4. Lovløse bønder og regnskoven
Koloniseringen af Rondonia foregår på den ene side ifølge en plan og på den anden side gennem illegale fældninger af regnskoven.

5. Konsekvenser af bøndernes fældning af skoven
Bønderne i Rondonia fælder træer for at kunne dyrke jorden, og deres afbrænding af skoven har konsekvenser for bl.a. klimaets udvikling.

6. Brasilien kopierer de rige lande
Brasilianerne ryster på hovedet af de vestlige lande og miljøorganisationerne, der kritiserer landet med verdens største regnskov for at fælde træer til fordel for landbrug og kvægdrift.

7. Hvordan produceres ethanol?
Brasilien har et stigende energiforbrug, men er samtidig det land, der er kommet længst med at udskifte en del af benzinen med ethanol.

8. Hvad siger brasilianerne til at køre på sprit?
Kan en bil køre lige så godt med ethanol som med benzin?

9. Hvorfor er forbruget af ethanol CO2-neutralt?
Ved en forbrænding sker der en iltning af kulstof.

10. Ethanol eller fødevarer?
Der har været rejst debat om det rimelige i, at landbrugsjord anvendes til at dyrke afgrøder til brug for fremstilling af ethanol, i stedet for at bruge jorden til dyrkning af fødevarer.

11. Gaviao-indianernes liv i regnskoven
Den oprindelige indianske befolkning i Amazonas lever i dag i beskyttede reservater.

12. Indianerne i regnskoven og verden udenfor
Regnskovsindianernes leveform bliver mere og mere påvirket af kontakten med verden uden for regnskoven - på godt og ondt.

13. Indianernes fremtid
Amazonas oprindelige indianske befolkning har været tæt på udryddelse, men i dag vokser befolkningstallet.

14. Overvågning af regnskoven
For at kunne beskytte Amazonas regnskov er det nødvendigt at kende udviklingen i området.

15. Satellitoptagelser af Porto Velho og omgivelser
Reportagen "Regnskoven skal satellitovervåges" handler bl.a. om, hvordan skovhugst og andre forhold i regnskoven kan overvåges vha. satellitoptagelser.

16. Satellitoptagelser af bybebyggelsen i Porto Velho
Reportagen "Regnskoven skal satellitovervåges" handler bl.a. om, hvordan skovhugst og andre forhold i regnskoven kan overvåges vha. satellitoptagelser.

17. Regeringens planer for regnskoven
Den brasilianske regering er meget bekymret over fældningen af regnskoven.

18. Vandets kredsløb i regnskoven
Regnskov og vand er tæt forbundet. Uden vand ville der ikke være regnskov, og regnskoven er en vigtig faktor for vandets kredsløb i naturen.

19. Skolegang i regnskoven
Drengene og pigerne i indianerstammerne bliver ikke konfirmeret. Mange stammer indfører dem i de voksnes verden ved særlige ritualer, når pigerne er 14 år og drengene 8-12 år.

Destinationer

Gletsjerne smelter, vandstanden stiger, og stormene bliver kraftigere. Læs hvordan klimaet forandrer sig i Brasilien, Danmark, Indien, Kina, Namibia, Arktis og Tuvalu.
Til destinationerne

Leksikon

Hvad betyder ratificere, hvor ligger Antarktis, og i hvilke dele af verden er der permafrost? I leksikonet forklares ord og begreber, som benyttes i artiklerne.
Til leksikon

Klædt på til klimadebat

Jordens klima er under forandring. Forskere og politikere i hele verden diskuterer, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvad der skal gøres ved det. Bliv klædt på til at være med i klimadebatten.
Læs mere