Sitemap | Avanceret søgning |

Opgave 17: Regeringens planer for regnskoven

Den brasilianske regering er meget bekymret over fældningen af regnskoven.

Opgave

Læs JP Explorers interview med miljøminister Marina Silva i reportagen "Regnskoven skal reddes", som allerede før hun blev minister var en aktiv forkæmper for bevarelsen af regnskoven. Læs også temaartiklen om tropiske regnskove.

a) Hvordan og med hvilke midler vil Brasilien forsøge at begrænse fældningen af regnskoven?

b) Hvor stor en del regnskoven i Amazonas er blevet fældet, og hvilke konsekvenser har det for klimaet ifølge miljøminister Marina Silva?

c) Hvilke omstændigheder - ud over regnskovsfældningen - kan føre til, at det bliver mere tørt i Amazonas i fremtiden?

d) Hvor stor en del af verdens diversitet og vandressourcer findes i regnskovene?

e) Hvordan kan regnskoven ifølge miljøminister Marina Silva udnyttes i fremtiden?

f) Redegør for, i hvilke lande de største procentvise regnskovsfældninger finder sted, og diskuter årsagerne hertil.

Relaterede artikler


25-03-2004

Regnskoven skal reddes

Brasilien vil med en storstilet investering i avanceret overvågning, økonomisk hjælp til bæredygtigt landbrug og skrappere straffe standse fældningen af regnskoven.

Temaartikler

Tropiske regnskove
Selv om regnskoven er ekstrem vigtig for klodens klima, bliver adskillige tusinde kvadratkilometer hvert eneste år fældet. Seneste trussel mod regnskoven er produktion af biobrændstoffer.

Landeportræt
Landefakta
Brasilien
Vidste du, at hovedstaden hedder Brasilia, at arealet er 8.511.965 km², og at befolkningen er på 190 millioner mennesker?
Hvis du vil vide mere