Sitemap | Avanceret søgning |

Brasilien

Disse landefakta er udarbejdet i 2004

Historie
Det territorium, der i dag er Brasilien, var oprindelig befolket af små stammer, som levede af fiskeri, simpelt landbrug, jagt og samlen. De tilhørte overvejende sprogstammerne tupí guaraní, caribe og arawak, og det vurderes, at den oprindelige befolkning var på omkring to millioner mennesker, da de første portugisiske både ankom til landet i år 1500. Den portugisiske admiral Pedro Alvares Cabral var på vej til Indien, da han "opdagede" landet og tog det i besiddelse for Portugals konge. Det skete i henhold til Tordesillas-traktaten af 1493, der delte "Den Nye Verden", dvs. den ikke-europæiske verden, mellem de to kolonimagter Spanien og Portugal. I 1822 rev landet sig løs fra Portugal under kejser Pedro den 1. 1865-70 var Brasilien i krig mod Paraguay i den blodigste krig i Sydamerikas historie, der kom til at koste halvdelen af Paraguays indbyggere livet og gav Brasilien territoriale udvidelser.

I 1889 gjorde et ublodigt kup ende på kejserriget. En ny forfatning indførte i 1891 en forbundsstat, Estados Unidos do Brasil, Brasiliens Forenede Stater.

I 1930 gennemførte militæret en revolution, der bragte Getúlio Vargas til magten. Vargas var præsident 1930-45 og igen 1951-54, fra 1937-45 med diktatoriske beføjelser. Da militæret i 1954 krævede hans afgang, begik Vargas selvmord. Han efterfulgtes af demokratisk valgte præsidenter indtil 1964, da militæret igen gennemførte et kup og i årene frem til 1985 indførte militærdiktatur. Siden 1985 har landet igen haft civilt styre.

Siden 2002 har Luiz Inácio Lula da Silva fra arbejderpartiet siddet som præsident. Han har i sine to præsidentperioder introduceret en række økonomiske og sociale programmer for at skabe økonomisk vækst og stabilitet i landet. Bekæmpelse af korruption står også højt på dagsordenen.

Geografi
Brasilien er det største land i Sydamerika med østkyst mod Atlanterhavet. Landet grænser mod Argentina, Bolivia, Colombia, Fransk Guiana, Guiana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay og Venezuela. Hovedstad er Brasilia, og landets areal er på 8.511.965 km².

Klima
Overvejende tropisk, men i den sydligste del tempereret.

Miljø
Brasilien rummer verdens største, sammenhængende regnskovsområde, Amazonas, på 6 mio. kvadratkilometer, hvoraf 4,8 mio. kvadratkilometer er på brasiliansk område. Skoven, der rummer verdens rigeste plante- og dyresamfund, trues af tømmerhugst og kvægavlere, som rydder skoven for at gøre plads til deres kreaturer. Hvert år bliver der fældet regnskov i Brasilien svarende til et areal på størrelse med Belgien. Flere eksperter har udtrykt bekymring for konsekvenserne af rovdrift på regnskoven. Bekymringen gælder såvel udryddelsen af plante- og dyrearter som jorderosion og regionale og globale klimaforandringer, da regnskoven binder store mængder af luftens CO2. Brasilien har underskrevet, men ikke ratificeret Kyoto-protokollen.

Årligt elforbrug
368,5 milliarder kWh (2005)

Olieforbrug
2,1 milloner tønder om dagen (2006)

Befolkningen
Befolkningen er etnisk og kulturelt blandet, sammensat af de oprindelige, indianske indbyggere, indvandrere af europæisk og asiatisk herkomst og efterkommere af afrikanske slaver. Hovedsproget er portugisisk.

Befolkning
190 millioner (anslået 2007)

Befolkningstilvækst
1,008 pct. pr. år (2007)

Fødsler
16,3 pr. 1000 indbyggere (2007)

Dødsfald
6,19 pr. 1000 indbyggere (2007)

Spædbarnsdødelighed
27,62 pr. 1000 fødsler (2007)

Fertilitetsrate
1,88 børn pr. kvinde (2007)

Forventet levetid
Mænd: 68,3 år, kvinder: 76,38 år (2007)

Kommunikation og kultur

Jernbanelinjer
29,295 km (2006)

Motor- og hovedveje
1.751.868 km (2004)

Uasfalterede veje
1.655.515 km (2004)

Telefoner (fastnet) i brug
38,8 millioner (2006)

Mobiltelefoner i brug
99,9 millioner (2006)

Internetbrugere
42,6 millioner (2006)

Uddannelse
88,6 pct. af befolkningen over 15 år kan læse.

Religion
Romersk-katolske 73,6 pct., protestanter 15,4 pct., andet 11 pct.

Styreform
Føderal Republik. Statsoverhoved er præsident Luiz Inácio Lula da Silva.

Økonomi
Brasilien er verdens 10. største økonomi, men har haft store økonomiske problemer. Således modtog landet i 2002 195 mia. kroner i støtte fra Den Internationale Valutafond, IMF. I dag er den økonomiske vækst imidlertid for opadgående. Hjørnestenen i Brasiliens handelspolitik er toldunionen Mercosur med Argentina, Uruguay og Paraguay. Lula-regeringen prioriterer det regionale samarbejde højt og vil styrke Mercosur-samarbejdet gennem øget politisk, økonomisk og handelsmæssig stabilitet. Stabiliseringen af Argentina anses som et af de vigtigste midler til at opnå dette mål. Gennem sin regionale lederrolle spiller Brasilien en stadig større rolle på den internationale scene, bl.a. som en af fortalerne for gruppen af vækstmarkedslande i Verdenshandels-organisationen, WTO, og i FN.

Møntfod
1 brasiliansk real = 2,8 kroner (april 2008)

BNP
Købekraftsparitet pr. indbygger: 45.647 kroner (2007)

Befolkning under fattigdomsgrænsen
31 pct. (2005)

Inflationsrate
4,1 pct. (2007)

Arbejdsstyrke
99,47 millioner (2007)

Fordelt på erhverv
Service 66 pct., industri 14 pct., landbrug 20 pct. (2003)

Arbejdsløshedsprocent
9,8 pct. (2008)

Industri
Tekstiler, sko, kemikalier, cement, tømmer, jernmalm, tin, stål, flyvemaskiner, motorkøretøjer og -dele, maskiner og udstyr

Landbrugsprodukter
Kaffe, sojabønner, hvede, ris, majs, sukkerrør, cacao, citrusfrugter, oksekød

Eksport
648,6 milliarder kroner (2006)

Eksportvarer
tranportudstyr, jernmalm, sojabønner, fodtøj, kaffe, biler

Største samhandelspartnere (eksport)
USA 17,8 pct., Argentina 8,5 pct., Tyskland 4,1 pct., Kina 6,1 pct., Holland 4,2 pct. (2006)

Import
430,8 milliarder kroner (2006)

Importvarer
Maskiner og udstyr, elektronik, kemikalier, olie

Største handelspartnere (import)
USA 16,2 pct., Argentina 8,8 pct., Tyskland 7,1 pct., Kina 8,7 pct., Nigeria 4,3 pct., Japan 4,2 pct. (2006)

Udlandsgæld
1085,4 milliarder kroner (2007)

Udgifter til militær i procent af BNP
2,6 pct. (2006)

Disse landefakta er opdateret i 2008

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi, UNESCO Institute of Statistics, UNESCO World Culture Report 2000, Udenrigsministeriets Landefakta, CIA - The World Factbook, NationMaster.com.

Note: Tallene for visse af de statistiske kategorier er ikke tilgængelige, hvilket kan skyldes landets økonomiske, politiske eller historiske situation. Manglen på disse oplysninger kan dog have en vis informationsværdi i sig selv.

Landeportræt