Sitemap | Avanceret søgning |

Undervisningsforløb

Med på Galathea 3-ekspeditionen var en række undervisningsprojekter, hvor formidlingspiloterne fortalte om forskningen om bord, kørte aktuelle undervisningsforløb og svarede på spørgsmål fra eleverne.

Til hvert tematiseret forløb hører et baggrundsmateriale med artikler og opgaver om emnet.
Marine pattedyr
Hvordan har hvaler, sæler og søkøer tilpasset sig livet i havet? Dette forløb følger ekspeditionen til både det arktiske, antarktiske og tropiske miljø, hvor havpattedyrene lever.
Ligestilling og udvikling i Afrika - på vej mod 2015 Målene
På en rejse gennem 8 lande i Afrika skabes her forståelse for 2015 Målene og deres baggrund, særligt det 3. mål: Styrkelse af kvinders rettigheder. Gennem at belyse årsager til fattigdom og mulighederne for at bekæmpe den engageres eleverne i komplekse og globale udviklings- og bistandsspørgsmål.
Dig og havet - lokalt hvor du bor
Bæredygtig udvikling og nutidens miljøspørgsmål bliver sat i en bred historisk, kulturel og biologisk sammenhæng i dette forløb, hvor vi ser på menneskers udforskning og udnyttelse af havet med udgangspunkt i den lokale natur.
Havbundens udformning
Oceanernes bund er ikke blot et ensformigt og fladt område, men et  nuanceret, undersøisk landskab, der kan gå ned til mere end 11.000 m under havoverfladen. Dette forløb for folkeskolens ældste klasser giver indblik, hvordan havbunden har fået sin udforming og hvordan forskerne kortlægger den.
De truede havskildpadder
Havskildpadderne tilhører de få havlevende krybdyr, som har overlevet i millioner af år. Men nu er de truet af udryddelse pga. menneskers aktiviteter. Følg med i dette forløb, der handler om hvordan havskildpadderne kan beskyttes.
Rejser over Stillehavet - før og nu
Følg med arkæologer og antropologer på eventyr til Papua Ny Guinea, når de forsker i, hvordan fortidens mennesker kunne navigere på havet. Forløbet giver indblik i sørejsernes betydning for den kulturelle udvikling i området og for globalisering som historisk fænomen.
Livet omkring og på Antarktis
Klodens koldeste og mindst gæstfrie kontinent har ikke desto mindre et rigt dyreliv. Lær om pingviners, sælers og andre dyrs tilpasning til de ekstreme forhold i dette forløb, der også omhandler klima, geologi og ekspeditionshistorie på Antarktis.
Iltsvind og havets bakterier
Ilt er afgørende for livet i verdenshavene, men i udbredte områder er der vedvarende iltmangel i vandet. Hvilken rolle spiller bakterierne på den iltfattige havbund? Hvordan opstår iltsvindet? Og hvad betyder det for miljøet?
Havgræsser: Fotosyntese og miljø
Dette undervisningsforløb er et interaktivt forløb, hvor danske lærere og elever kan følge med i undersøgelser, forsøg og en teoretisk del i Caraibien via galathea.nu. Forløbet tager afsæt i biologiske begreber, viden og naturen, som er fælles for Caraibien og Danmark.
Mikrobernes ukendte univers
Fra bakterier i 40 millioner år gammelt rav over atomreaktorer og svampe på rugbrødet til fremtidens vaskepulver og antibiotika. Med dette forløb for 8.-10. klasse om de små, men vigtige mikrober kommer vi vidt omkring i verden og forskningen.
Hvaler og dolkhaler
Emnet sætter fokus på de praktiske samt etiske aspekter og problematikker, der er i forbindelse med naturvidenskabelig forskning. Med udgangspunkt i relevante artikler samt praktiske opgaver bliver emner hvalfangst, dyreforsøg på dolkhaler samt intelligens på tværs af dyregrupperne berørt.

257 logbøger

Under Galathea Ekspeditionen skrev Morgenavisen Jyllands-Postens deltagere hver dag en logbog om hverdagen derude. Læs samlingen på 257 logbøger fra eventyret.
Læs mere

Beretninger fra Galathea

Morgenavisen Jyllands-Posten, som tog initiativ til ekspeditionen og udviklede ideen, havde det største mediehold med på ekspeditionen. Her er reporternes hundreder af artikler fra de 257 døgn.
Læs mere

Forskere på ekspedition

Under hele ekspeditionen berettede Morgenavisen Jyllands-Postens reportere i avisen og her på galathea.nu om forskningen og forskerne. Her er alle disse artikler med billeder samlet.
Læs mere

Ny DVD om Galathea 3

"Jorden rundt på 80 minutter med Galathea 3" er dokumentarfilmen om ekspeditionen, som på 257 døgn bragte "Vædderen" til klodens fjerneste afkroge. Filmen fortæller historien om de mange forventningsfulde videnskabsfolk, hverdagen på "Vædderen" og mødet med eventyret i det fremmede.
Køb DVD her

Nye resultater klar

Nu er de første forskningsresultater klar, og vi har besøgt en lang række af Galathea-forskerne. Besøgene er udgangspunkt for et nyt undervisningsmateriale, der åbner mulighed for at inddrage forskningsresultaterne aktivt i undervisningen.
Læs mere

Weblogs fra ekspeditionen

En lang række deltagere - fra Søværnets besætning, forskere og formidlere til undervisningsministeren - førte dagbog undervejs.
Læs mere