Sitemap | Avanceret søgning |

Udenrigsministeriet

Udenrigsministeriets opgave er gennem aktivt og engageret diplomati at arbejde for Danmarks interesser og værdier i forhold til omverdenen på en måde, der fremmer danskernes frihed, tryghed og velstand samt en mere fredelig og retfærdig verden med udvikling og økonomisk vækst for alle.

Dansk udviklingspolitik er en integreret del af udenrigs- og sikkerhedspolitikken. Det betyder, at Udenrigsministeriet i København og repræsentationerne i udlandet (det vil sige ambassaderne, generalkonsulaterne, handelskontorerne mv.) varetager Danmarks udenrigspolitik, europapolitik, udviklingspolitik, sikkerhedspolitik, handelspolitik og folkeretlige opgaver i forhold til omverdenen.

Det betyder også, at Udenrigsministeriet og repræsentationerne assisterer danske virksomheder på eksportmarkedet og hjælper danskere, der havner i nødsituationer i udlandet. Opgaverne løses i tæt samarbejde mellem ministeriet i København og repræsentationerne i udlandet.

At dansk udviklingspolitik er en integreret del af udenrigs- og sikkerhedspolitikken betyder, at udviklingssamarbejdet tager afsæt i udviklingslandenes presserende problemer og afspejler de værdier, der ligger til grund for Danmarks internationale engagement. Derfor står fattigdomsaspektet helt centralt.

Danida er ikke en selvstændig organisation, men en betegnelse for den del af det danske udenrigsministerium, der arbejder med bekæmpelse af fattigdom i u-landene. Danida er en forkortelse af "Danish International Development Assistance", som oversat til dansk betyder: Dansk international udviklingsbistand.

Det er Danidas opgave at administrere de penge, som Folketinget årligt sætter af til udviklingsbistand på Finansloven. Danidas arbejde styres af den politik, Folketinget har vedtaget for udviklingsbistanden, som overordnet handler om bekæmpelse af fattigdom i u-landene. Det er udviklingsministeren, der har det politiske ansvar for Danida.

Over Danidas budget gives også økonomisk støtte til enkeltpersoner og organisationer, der medvirker til at udbrede kendskabet til og skabe forståelse for udviklingslandenes problemer og for betydningen af dansk deltagelse i det internationale udviklingssamarbejde.

Jyllands-Postens Afrika-ekspedition i forbindelse med Galatea-togtet har således modtaget økonomisk støtte fra Danida, fordi journalist Jørgen Ullerup og fotograf Carsten Ingemanns artikler til den trykte avis, hjemmesiden www.galathea.nu og undervisnings-sitet www.galathea-undervisning.dk er med til sætte fokus på FNs 2015 Mål, Afrika og ligestilling.

Læs mere på www.um.dk og www.danida.dk